Zaštita podataka

 

Dokumente koje ne možete pronaći ovdje, pokušajte pronaći na internet stranicama povjerenstava ili Tajništva
(iz izbornika odaberite Organizacija fakulteta->Fakultetsko vijeće->Povjerenstva ili
Organizacija fakulteta->Tajništvo).

Potvrda kojom se odobrava ustroj i izvođenje integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Veterinarska medicina na engleskom jeziku

Dokumenti povjerenstva za izbor u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja

Evidencijski obrasci


Pravilnici i poslovnici Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Veterinarskog fakulteta u Zagrebu

 

Strategija Veterinarskog fakulteta


Statut Veterinarskog fakulteta

 

 

Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i voditelja asistenta

Usvojeni 2016.

Usvojeni 2015.

Usvojeni 2010. – 2014.

 

Osoba zadužena za nepravilnostiRanije usvojeni:


Zaštita dostojanstva radnika


Zaštita na radu

 

Pravo na pristup informacijama

 

Katalog informacija


Zakoni


Propisi Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta


Pravilnici Nacionalnog vijeća za znanost


Pravilnici i propisi Sveučilišta u Zagrebu


Odluke i pravilnici rektorskog zbora


Hrvatske pošte

 

Print Friendly