Natječaji za radna mjesta

30. sij.
N A T J E Č A J  koordinator projekta za rad na projektu

N A T J E Č A J koordinator projekta za rad na projektu

Natječaj za koordinatora projekta za rad na projektu „Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i unaprjeđenje integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine uz primjenu HKO-a na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu“

30. sij.
N A T J E Č A J  za izbor u suradničko zvanje

N A T J E Č A J za izbor u suradničko zvanje

Asistent (1 izvršitelj) u znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje veterinarska medicina, grana veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane u Zavodu za parazitologiju i invazijske bolesti s Klinikom, na određeno vrijeme.

16. sij.
N A T J E Č A J  za radno mjesto III. vrste

N A T J E Č A J za radno mjesto III. vrste

Klasa: 100-04/19-01/01, Ur. broj: 251-61-01/44-19-01 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Heinzelova 55, 10000 ZAGREB Raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje), s punim radnim vremenom na radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta interni naziv: spremačica u Klinici za porodništvo i reprodukciju…