Noć muzeja 2019.

 

Predmet: Noć muzeja 2019. na Veterinarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – „Izvedite ljubimca u muzej!“

 PROGRAM

18:00 – 23:00 h

Obilazak muzejskih zbirki Veterinarskog fakulteta / STRUČNO VODSTVO

U sklopu manifestacije Noć muzeja 2019. na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu posjetiteljima ćemo omogućiti obilazak i upoznavanje zanimljive muzejske građe Veterinarskoga fakulteta na sljedećim lokacijama: Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju, Zavodu za stočarstvo, Zavodu za veterinarsku patologiju, Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo te Zavodu za veterinarsku biologiju. Studenti veterinarske medicine također će otvoriti svoje prostorije

Posebno smo ponosni da ćemo vrata našeg Fakulteta otvoriti posjetiteljima s njihovim kućnim ljubimcima, tako da večernju šetnju mogu spojiti s ugodnim druženjem na Veterinarskom fakultetu.


Muzej Zavoda za veterinarsku patologiju

Muzejska zbirka sastoji se od oko 3000 preparata patološki promijenjenih organa različitih životinjskih vrsta, humanih organa, konkremenata, stranih tijela i nakaza. Zanimljivost muzeja su i bolesti životinja koje su danas iskorijenjene u Hrvatskoj poput sakagije, tuberkuloze te slinavke i šapa. Muzej se po svojem bogatstvu eksponata sigurno može svrstati u red navećih patološko-anatomskih zbirki u Europi, ne samo po broju već i po prisustvu mnogih rijetkih slučajeva patologije domaćih životinja poput urođenih deformiteta (nakaza). Najstariji izložak patoloških promjena potječe iz 1923. godine. Na tako obilnom patološkoanatomskom i histološkom materijalu postepeno su se obučavali stručnjaci, veterinarski patolozi, koji su stvorili osnovu ne samo patološke anatomije i histologije na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu već i osnovu za kasnije osnovane fakultete u Sarajevu, Ljubljani i Beogradu. Osnivač muzeja te ujedno prvi predstojnik Zavoda za veterinarsku patologiju bio je prof. dr. sc. Ljudevit Jurak.

Zavod za sudsko i upravno veterinarstvo

U zbirci Zavoda za sudsko i upravno veterinarstvo koja se nalazi na hodniku spomenutog Zavoda nalaze se stari instrumenti pomoću koji su naše starije kolege dijagnosticirali ili liječili različite bolesti životinja. Uz navedeno tu su svakako najstarije diplome naših kuršmida, medicinara-veterinara. Uz navedene diplome prikazane su i diplome pojedinih zaslužnih veterinara kao i njihova djela kao i diploma prvog doktorata na našem fakultetu. Svakako tu treba spomenuti i vrijedne knjige koje zbog svoje starosti zaslužuju posebnu pozornost kao i prve ozbiljne knjige pisane na hrvatskom jeziku autora naših kolega. Uz sve navedeno u zbirci se nalaze i najstariji zakonski propisi vezani za veterinarsku djelatnost iz Austrougarske s početka 18. stoljeća, Kraljevine SHS –Kraljevine Jugoslavije, FNRJ I SFRJ-e.  Posjetitelji će biti upoznati i s našim srednjovjekovnim statutima u pogledu životinja i životinjskih proizvoda kao i o ideji i potrebitosti osnivanja Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

Zavod za uzgoj životinja i stočarsku proizvodnju

Muzejski sadržaj Zavoda uključit će prikaz bogate zbirke gipsanih animalističkih motiva (goveda, konja, ovaca i koza te svinja) jednog od naših najpoznatijih kipara Roberta Frangeša Mihanovića (1872. – 1940.). U Zavodu za uzgoj životinja i stočarsku proizvodnju čuvaju se animalistički motivi bika Herkula, brončani odljevak crnih slavonskih svinja te replike više gipsanih kipova ovaca i konja. Nadalje, izloženi su dermopreparati peradi i kunića, kolekcija zubala goveda i konja, preparati smotuljaka runa i vunske niti te instrumenti i nastavna pomagala. Muzejska zbirka Zavoda izložit će tehnički oblik tehnologije „Veterinarska platforma za 21. stoljeće“ kao digitalnog medija za inovacije i digitalnu budućnost u veterinarskoj medicini. Također, prikazat će se muzejske slike iz bogate arhive Zavoda, na taj način će se posjetiteljima omogućiti istinski doživljaj prikaza izvornih pasmina goveda, konja, ovaca i koza, svinja te peradi sredinom 20. stoljeća na području Republike Hrvatske.

Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju

1.Zbirka kostura domaćih i divljih kralježnjaka („Anatomski muzej“) (1. kat Zavoda) prikazuje raznolikost koštanog sustava kralježnjaka. Raznolikost građe koštanog sustava životinja je temelj razlika u načinu života pojedinih vrsta. Ova zbirka služi studentima veterinarske medicine u svladavanju gradiva vezanog za koštani sustav. Posjetiteljima će biti omogućen obilazak zbirke uz stručno vodstvo.

  1. Knjižnica Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju (1. kat Zavoda) sadrži brojnu stručnu literaturu iz područja morfologije životinja i čovjeka koja se ovdje čuva i koristi od osnutka Zavoda. U prostoru knjižnice pripremit ćemo računala na kojima ćemo prezentirati 3D atlas privjesnog kostura konja izrađen na našem fakultetu. Omogućit ćemo posjetiteljima da sami nauče nešto o kostima konja uz pomoć digitalnog atlasa, tiskanih atlasa i koštanih preparata.
  2. Zbirka histoloških slika (2. kat Zavoda) sadrži oko osamdeset uljnih platna koje je izradio preparator Silvio Trapan s prikazima mikroskopske strukture raznih tkiva i organa. Ova uljna platna i danas se koriste u nastavi iz područja histologije prilikom tumačenja osnova mikroskopske građe. Posjetiteljima ćemo omogućiti da uz prikaz organa na uljnom platnu isti organ istraže uz vodstvo vrijednih demonstratora pomoću mikroskopa i računala. Posjet završava povratkom u prošlost kroz izložbu nekoliko generacija svjetlosnih mikroskopa te popratne opreme za pripremu histoloških preparata.
  3. Anatomska učionica (prizemlje Zavoda, ulaz s Planinske ulice) je trenutno u posljednjoj fazi obnove. Provedena je reorganizacija radnog prostora i samog načina rada u učionici. Trenutno se na zidovima izrađuju anatomske ilustracije koje su odabrali studenti i sami ih slikaju. Te ilustracije služit će kao pomoć pri učenju i tumačenju određenih nastavnih cjelina. Posjetiteljima ćemo prikazati kako se uz pomoć digitaliziranih anatomskih slika izrađuju velike ilustracije na zidu.

Zavod za veterinarsku biologiju

Prikaz rada prof. dr. sc. Ive Horvata na Veterinarskom fakultetu od 1947. do 1963. godine u okviru manifestacije „Noć muzeja 2019.“ pripremili su djelatnici Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Botaničkog zavoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Gradskog muzeja u Čazmi. Prof. dr. sc. Ivo Horvat bio je redoviti profesor botanike na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pionir je fitocenoloških istraživanja na principima Braun-Blanquetove škole i jedan je od vodećih geobotaničara svojega doba u Europi.

Tijekom manifestacije posjetiteljima će biti dostupni na uvid: karte biljnih zajednica Hrvatske koje su nastale u razdoblju 1948.-1951. i 1951-1954. godine; dio zbirke sjemenja biljnih zajednica, primjeri originalnih i digitaliziranih herbarija (Virtualni herbarij – Herbarium Croaticum, PMF Sveučilište u Zagrebu), te originalni separati radova.

Udruga studenata veterinarske medicine

Udruga studenata veterinarske medicine će u suradnji sa Studentskim zborom Veterinarskog fakulteta povodom noći muzeja organizirati predstavljanje aktivnosti i razvoja studentskih udruga kroz prošlost. Sekcija Equus će prikazati razvoj Reptilomanije +, danas svima poznate izložbe egzotičnih kućnih ljubimaca koja se svake godine održava u prostorima fakulteta. Uz interaktivne materijale posjetiteljima će omogućiti i dodatno informiranje o sadržajima Reptilomanije + kao i ostalim aktivnostima sekcije.

IVSA, međunarodna udruga studenata veterinarske medicine će predstaviti svoje aktivnosti koje su uvelike doprinijele međunarodnom prepoznavanju fakulteta u sklopu mnogobrojnih razmjena i organizacije raznih događaja.

Sport VEF je jedna od najdugovječnijih sekcija udruge koja dugi niz godina ostvaruje zapažene sportske rezultate na susretima studenata i mladih, a ovim putem ćete imati priliku dobiti uvid u nastanak, razvoj i najznačajnije ostvarene uspjehe.

Najmlađa sekcija, ona studenata studija na engleskom jeziku će prikazati multikulturalnost i međunarodni ugled fakulteta kao obrazovne institucije. Studenti nam dolaze iz brojnih europskih, ali i iz zemalja izvan EU. Vrijedno je spomenuti i znanstveno-stručni časopis studenata veterinarske medicine „Veterinar“ koji je utemeljen davne 1938. godine. Za vas ćemo izložiti vrijedna izdanja ovog časopisa. Studentski zbor Veterinarskog fakulteta će organizirati prodajnu izložbu popularnih „hoodica“ i majica s obilježjima fakulteta. Uz navedeno, organizirati ćemo i kviz znanja o povijesti i značaju Veterinarskog fakulteta, a osigurali smo i brojne nagrade za one s najviše znanja.

Skip to content