Studentska referada

03. pro.
Natječaj za upis – specijalistički studiji

Natječaj za upis – specijalistički studiji

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet raspisuje n a t j e č a j za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij u ak. god. 2018./2019. s početkom nastave u ljetnom semestru.

02. pro.
Natječaj za upis na doktorski studij

Natječaj za upis na doktorski studij

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET raspisuje N A T J E Č A J ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI ZNANSTVENI SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ IZ VETERINARSKIH ZNANOSTI U AK. GOD. 2018./2019.

29. stu.
[English] Exam schedules for English studies

[English] Exam schedules for English studies

In the following link you can find the Final exam schedule for winter session 2018/2019, for Integrated Undergraduate And Graduate University Study Of Veterinary Medicine In English EXAMS SCHEDULE

13. stu.
Raspored nastave u zimskom semestru ak. god. 2018./2019.

Raspored nastave u zimskom semestru ak. god. 2018./2019.

U ovoj obavijesti možete naći raspored nastave za sve semestre integriranog preddiplomskog i diplomskog studija koji se održavaju tijekom zimskog semestra ak. god. 2018/2019. Posebno su navedeni rasporedi nastave izbornih predmeta za 3., 9. i 11. semestar.

13. lis.

Javna obrana doktorskoga rada Tomislava Mikuša

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 24. listopada 2018. godine Tomislav Mikuš, dr. med. vet., javno će braniti doktorski rad pod naslovom: “Utjecaj dobi mliječnih krava i spola teladi na stupanj stresa pri ranom odbiću“. Javna obrana doktorskog rada će se održati u ponedjeljak 12. studenoga 2018. godine u 12:00 sati u predavaonici Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti s…

27. ruj.
Terensko-stručna praksa

Terensko-stručna praksa

Prihvaća se imenovanje stručnih mentora iz stanica i voditelja terensko stručne prakse s Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za studente XII. semestra.

15. ruj.
Dokumenti važni za izvanfakultetsku nastavu

Dokumenti važni za izvanfakultetsku nastavu

Poštovani studenti, u nastavku pronađite dokumente koji vas upućuju na vaše obveze vezane uz izvanfakultetsku nastavu. Dnevnik stručne prakse Brošura za studente  Brošura za mentore

13. ruj.

Javna obrana teme doktorskoga rada Trninić Krešimir

Javna obrana teme doktorskoga rada doktoranda Krešimira Trninića, dr. med. vet., održat će se u novom terminu dana 24. rujna 2018. godine. Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 21. svibnja 2018. godine Krešimir Trninić, dr. med. vet., javno će braniti temu doktorskog rada pod naslovom: „Epidemiološko značenje lisice (Vulpes vulpes L.) u širenju vektorski prenosivih zoonoza na području…