Obavijest o natječaju za dodjelu dekanove nagrade za ak. god. 2018./2019.

22.10.2019.

Na temelju odredbi Pravilnika o nagradama i priznanjima Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu raspisujem
NATJEČAJ
ZA DODJELU DEKANOVE NAGRADE ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

Pravo natjecanja za Dekanovu nagradu imaju svi redoviti studenti Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

A. Opći uvjeti
1. Da studenti nisu dobitnici Dekanove nagrade
2. Da studenti nisu ponovno upisali istu godinu studijskog programa
3. Da su studenti u prethodnoj akademskoj godini položili sve upisane kolegije
4. Da su studenti upisali sljedeću godinu studija ili završili studij

B. Posebni uvjeti
1. Prosjek ocjena svih godina studija po godinama
2. Aktivno članstvo u studentskim udrugama
3. Aktivno sudjelovanje u radu fakultetskih tijela
4. Znanstvenoistraživački rad
5. Ostale nagrade i stipendije
6. Demonstratura

Prijave za dodjelu Dekanove nagrade podnose se pisano u Prijemni ured Fakulteta, zaključno s 5. studenoga 2019. godine. Prijava treba sadržavati osobne podatke studenta, obvezno se prilaže prijepis ocjena za akademsku godinu 2018./2019. te dokazi o dodatnim aktivnostima i postignućima.

Dekan
prof. dr. sc. Nenad Turk

NATJEČAJ ZA DODJELU DEKANOVE NAGRADE ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

Skip to content