Studentski zbor Sveučilišta je nestranačko i nepolitičko tijelo kojega čine svi studenti koji studiraju na dodiplomskim studijima Sveučilišta i visokih učilišta u sastavu Sveučilišta.

Studentski zbor utemeljen je krajem 1996. kada je Hrvatski sabor donio Zakon o Studentskom zboru (NN 57/96) i kada su u akademskoj godini 1996./97. provedeni prvi studentski izbori. Studentski zbor ima za cilj štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog visokog učilišta (fakulteta,sveučilišta,veleučilišta) ali i na državnoj i međunarodnoj razini (Hrvatski studentski zbor). Svi studenti upisom na fakultet postaju članovi Studentskog zbora i kao takav, Studentski zbor jedini ima legitimitet zastupati sve studente Sveučilišta kojem pripada. S obzirom na to da je Studentski zbor zakonom utemeljen i da djeluje po demokratskim principima gdje se svake dvije godine održavaju studentski izbori, Studentski zbor ima i legalitet predstavljati ukupnu studensku populaciju. Prema zakonu, sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj trebala bi imati ustrojen Studentski zbor, odnosno svoje studentske predstavnike. Izbori su se ponavljali svake dvije godine, kao što je i propisano.

Ustroj i djelovanje studentskog zbora Sveučilišta uređuju se statutom kojega donosi Predsjedništvo studentskog zbora Sveučilišta uz suglasnost Upravnog vijeća Sveučilišta.

U predsjedništvo podružnice studentskog zbora na pojedinom fakultetu (ili kako se to jednostavnije u svakodnevnom govoru naziva: predsjedništvo studentskog zbora pojedinog fakulteta) ulaze predstavnici studenata i njihovi zamjenici izabrani na studentskim izborima. Njihov mandat traje dvije školske godine. Svaka godina bira svog predstavnika i zamjenika. Između sebe oni biraju predsjednika predsjedništva podružnice studentskog zbora na fakultetu (ili kako se to jednostavnije u svakodnevnom govoru naziva: predsjednika studentskog zbora pojedinog fakulteta). Studentski predstavnici godina ravnopravno s ostalim članovima Fakultetskog vijeća sudjeluju u radu Vijeća, osim u postupcima stjecanja magisterija i doktorata znanosti. Svi predsjednici predsjedništava podružnica studentskog zbora (pojednostavljeno: svi predsjednici studentskih zborova pojedinih fakulteta unutar sveučilišta) čine skupštinu studentskog zbora sveučilišta. Oni između sebe biraju predsjedništvo studentskog zbora sveučilišta, predsjednika skupštine i druga zakonom i statutom utvrđena tijela.

Tko su predstavnici Studentskog zbora na Veterinarskom fakultetu i koje je akcije Studentski zbor – kao krovna studentska udruga – pokrenuo na Veterinarskom fakultetu saznajte uskoro…

Print Friendly