Upisi

Troškovi studija

Troškovi studija, dijelom ili u cijelosti, namiruju se sredstvima koja osigurava nadležno Ministarstvo, a iznos studentova participiranja u troškovima studija određuje se ovisno uspjehu koji je student postigao na državnoj maturi, odnosno tijekom studija. Kriteriji i uvjeti participacije studenta u troškovima studija utvrđuje Fakultetsko vijeće, a potvrđuje Senat Sveučilišta. LINK?

Upis na studij

Prilikom upisa u I. godinu studija pristupnik treba priložiti:

  1. Originalne dokumente o završenoj srednjoj školi
  2. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi, a izdaje ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
  3. Domovnicu/Dokaz o državljanstvu
  4. Ispunjen Indeks, Upisni list, Prijavni list i Matični list koji se dobiva u Studentskoj referadi.
  5. Dvije fotografije 4 x 6 cm. 6. Pristupnici koji imaju stalni boravak izvan Zagrebačke županije dužni su donijeti Potvrdu o stalnom boravku ili preslik osobne iskaznice.
  6. Prilikom upisa potrebno je uplatiti 400,00 kn (na račun IBAN HR1723600001101354554 s pozivom na broj: 101-01) ili na blagajni Fakulteta.