Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija:

Postupak:

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije kao i za priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, a u svrhu nastavka studija na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu podnosi se sa svom dokumentacijom i dokazom o uplati troškova postupka putem pošte na adresu Sveučilišta u Zagrebu.

Za više informacija:

o tijeku postupanja, obrascu za akademsko priznavanje, obrascu za priznavanje razdoblja, uplatiti naknade za troškove postupka vidi mrežne stranice Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/

Nakon što Povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu vrjednuje svaku inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju i odluči o zahtjevu, izdaje se rješenje o akademskome priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili o priznavanju razdoblja studija te se šalje podnositelju zahtjeva na adresu koja je navedena u obrascu zahtjeva, sastavnici Sveučilišta na kojoj podnositelj želi nastaviti studij i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske.

Poslovi Studentske referade Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u postupku prelaska i upisa prelaznika s drugih visokih učilišta

Prijelaz se može ostvariti samo od druge godine studija uz uvjet da pristupnik priloži potvrdu o poznavanju hrvatskoga jezika s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Zamolbu za prijelaz uz popratnu dokumentaciju predaje se u Studensku referadu Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu najkasnije sedam dana prije završetka redovitog upisnog roka u tekuću akademsku godinu.

 

Download (PDF, 965KB)