Ured studentske referade obavlja sve poslove vezane uz potrebe studenata; poslove u vezi sa zaprimanjem dokumentacije za postupak upisa na studij. Nadalje, obavlja upise studenata na sve godine studija uz obaveznu provjeru ispunjavanja uvjeta za upis, izdaje obrasce te provodi evidenciju pristupanja ispitu. Također, po položenim ispitima, vodi evidenciju za svakog pojedinog studenta u matičnoj knjizi studenata te dosjeima pojedinih studenata, priprema rješenja u vezi sa zamolbama studenata, vodi evidenciju diplomiranih studenata, priprema promociju studenata, odgovara na upite studenata o svim pojedinostima u vezi sa studiranjem.

Djelatnica: Sanja Vindiš
E-pošta: sanja.vindis@vef.hr

Djelatnica: Martina Jović
E-pošta: mjovic@vef.hr

Telefon: 01/2390-106
Prostorija prvi kat Upravna zgrada Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Prodekanica za integrirani studij i studente:
prof. dr. sc. Ksenija Vlahović
Telefon: 01/2390-330
E-pošta: vlahovic@vef.hr

Uredovno vrijeme:
ponedjeljak – petak
8:00 – 15:00 sati

Radno vrijeme sa studentima i vanjskim korisnicima:
10:00 – 14:00 sati

 

Print Friendly