Department of Poultry Diseases with Clinic

Department of Poultry Diseases with Clinic

univ. mag. med. vet. Zvonimir Budinšćak

Zvonimir Budinšćak

bacc. oec. Gordana Kovač

ured
Gordana Kovač

izv. prof. dr. sc. Tomislav Gomerčić

Izvanredni profesor
Tomislav Gomerčić

prof. dr. sc. Maja Popović

Predstojnica; redovita profesorica u trajnom zvanju
Maja Popović

prof. dr. sc. Josip Kusak

Redoviti profesor
Josip Kusak

doc. dr. sc. Daniel Špoljarić

Docent
Daniel Špoljarić

Sanja Arsenić

Ured
Sanja Arsenić

prof. dr. sc. Damir Mihelić

redoviti profesor, trajno zvanje
Damir Mihelić

prof. dr. sc. Snježana Vuković

redovita profesorica, trajno zvanje
Snježana Vuković

prof. dr. sc. Srebrenka Nejedli

redovita profesorica, trajno zvanje
Srebrenka Nejedli

prof. dr. sc. Tajana Trbojević Vukičević

redovita profesorica
Tajana Trbojević Vukičević

izv. prof. dr. sc. Martina Đuras

Predstojnica; izvanredna profesorica
Martina Đuras

izv. prof. dr. sc. Snježana Kužir

izvanredna profesorica
Snježana Kužir

dr. sc. Ivan Alić

poslijedoktorand
Ivan Alić

dr. sc. Mirela Pavić

poslijedoktorandica
Mirela Pavić

dr. sc. Snježana Ćurković

stručna suradnica
Snježana Ćurković

doc. dr. sc. Selim Pašić

docent
Selim Pašić

mag. phys. Nato Popara

asistent

Nedjeljka Novosel

ured
Nedjeljka Novosel

prof. dr. sc. Suzana Milinković-Tur

Predstojnica, redovita profesorica, trajno zvanje
Suzana Milinković-Tur

prof. dr. sc. Zvonko Stojević

redoviti profesor, trajno zvanje
Zvonko Stojević

prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga

redoviti profesor, trajno zvanje
Miljenko Šimpraga

prof. dr. sc. Jasna Aladrović

redovita profesorica
Jasna Aladrović

izv. prof. dr. sc. Marinko Vilić

izvanredni profesor
Marinko Vilić

doc. dr. sc. Ana Shek-Vugrovečki

docentica
Ana Shek-Vugrovečki

doc. dr. sc. Lana Vranković

docentica
Lana Vranković

doc. dr. sc. Ivona Žura Žaja

docentica
Ivona Žura Žaja

Jadranka Pejaković Hlede

asistentica, dr. med. vet.
Jadranka Pejaković Hlede

Jasna Sačer

Ured, laboratorij
Jasna Sačer

prof. dr. sc. Renata Barić-Rafaj

Predstojnica; redovita profesorica
Renata Barić-Rafaj

doc. dr. sc. Luka Krstulović

docent
Luka Krstulović

Andrea Tumpa

mag. med. biochem., asistentica
Andrea Tumpa

upr. iur. Smiljka Spahija

Smiljka Spahija

Nadica Prhal

Nadica Prhal

prof. dr. sc. Nina Poljičak Milas

redovita profesorica
Nina Poljičak Milas

prof. dr. sc. Mirna Robić

redovita profesorica
Mirna Robić

izv. prof. dr. sc. Maja Belić

izvanredna profesorica
Maja Belić

izv. prof. dr. sc. Romana Turk

Predstojnica; izvanredna profesorica
Romana Turk

Ecija Blašković Vondraček

ured

prof. dr. sc. Berislav Radišić

Predstojnik Ambulante klinike; redoviti profesor

prof. dr. sc. Boris Pirkić

redoviti profesor, predstojnik
Boris Pirkić

prof. dr. sc. Darko Capak

redoviti profesor, trajno zvanje
Darko Capak

prof. dr. sc. Dražen Vnuk

redoviti profesor
Dražen Vnuk

izv. prof. dr. sc. Tomislav Babić

izvanredni profesor
Tomislav Babić

izv. prof. dr. sc. Mario Kreszinger

izvanredni profesor
Mario Kreszinger

doc. dr. sc. Ozren Smolec

docent
Ozren Smolec

doc. dr. sc. Nika Brkljača Bottegaro

docentica

doc. dr. sc. Marko Stejskal

docent, DACVS-SA, DECVS
Marko Stejskal

doc. dr. sc. Andrija Musulin

poslijedoktorand
Andrija Musulin

doc. dr. sc. Marko Pećin

docent
Marko Pećin

dr. sc. Marija Lipar

viša stručna suradnica
Marija Lipar

dr. med. vet. Valentina Plichta

asistentica

dr. sc. Petar Kostešić

asistent
Petar Kostešić

dr. med. vet. Petra Dmitrović

asistentica
Petra Dmitrović

dr. med. vet. Mirna Abaffy Kirin

stručna suradnica
Mirna Abaffy Kirin

Morana Pavelić

stručna suradnica
Morana Pavelić

Antun Berta

bolničari
Antun Berta

Sakib Šabanović

prof. dr. sc. Juraj Grizelj

redoviti profesor
Juraj Grizelj

prof. dr. sc. Tomislav Dobranić

redoviti profesor, trajno zvanje
Tomislav Dobranić

prof. dr. sc. Marko Samardžija

Predstojnik; redoviti profesor
Marko Samardžija

prof. dr. sc. Darko Gereš

redoviti profesor, trajno zvanje

prof. dr. sc. Goran Bačić

redoviti profesor, trajno zvanje

prof. dr. sc. Tugomir Karadjole

redoviti profesor

izv. prof. dr. sc. Nikica Prvanović Babić

izvanredna profesorica
Nikica Prvanović Babić

izv. prof. dr. sc. Iva Getz

izvanredna profesorica

izv. prof. dr. sc. Martina Lojkić

izvanredna profesorica
Martina Lojkić

izv. prof. dr. sc. Nino Maćešić

izvanredni profesor
Nino Maćešić

izv. prof. dr. sc. Silvijo Vince

izvanredni profesor
Silvijo Vince

doc. dr. sc. Ivan Folnožić

docent
Ivan Folnožić

doc. dr. sc. Branimira Špoljarić

docentica

dr. med.vet. Ivan Butković

asistent
Ivan Butković

bacc. oec. Tanja Herceg

ured

izv. prof. dr. sc. Marko Hohšteter

Predstojnik; izvanredni profesor
Marko Hohšteter

prof. dr. sc. Željko Grabarević

redoviti profesor, trajno zvanje
Željko Grabarević

prof. dr. sc. Branka Artuković

redovita profesorica
Branka Artuković

izv. prof. dr. sc. Ana Beck

izvanredna profesorica

izv. prof. dr. sc. Andrea Gudan Kurilj

izvanredna profesorica, DECVP
Andrea Gudan Kurilj

doc. dr. sc. Ivan-Conrado Šoštarić-Zuckermann

docent
Ivan-Conrado Šoštarić-Zuckermann

dr. sc. Doroteja Huber

asistentica
Doroteja Huber

dr. med. vet. Lidija Medven Zagradišnik

asistentica
Lidija Medven Zagradišnik

Mirela Babok

Ured
Mirela Babok

Margareta Jergović

Laboratorij

prof. dr. sc. Damir Stanin

Predstojnik; redoviti profesor, trajno zvanje
Damir Stanin

doc. dr. sc. Hrvoje Capak

docent
Hrvoje Capak

doc. dr. sc. Zoran Vrbanac

docent, DEVSMR, DACVSMR
Zoran Vrbanac

univ. mag. med. vet. Branimir Škrlin

stručni suradnik
Branimir Škrlin

univ. mag. med. vet. Dino Stanin

stručni suradnik
Dino Stanin

rtg. tehn. Davor Mataić

Davor Mataić

dr. med. vet. Vesna Moravek

Ured
Vesna Moravek

Anita Bogdanović

Anita Bogdanović

izv. prof. dr. sc. Severin Krešimir

Predstojnik; izvanredni profesor
Severin Krešimir

prof. dr. sc. Petar Džaja

redoviti profesor, trajno zvanje
Petar Džaja

Ružica Vrkić

Ured
Ružica Vrkić

izv. prof. dr. sc. Ivana Kiš

Predstojnica; Izvanredna profesorica
Ivana Kiš

prof. dr. sc. Vesna Matijatko

redovita profesorica
Vesna Matijatko

prof. dr. sc. Ljiljana Bedrica

redovita profesorica, trajno zvanje
Ljiljana Bedrica

prof. dr. sc. Ivica Harapin

redoviti profesor, trajno zvanje
Ivica Harapin

prof. dr. sc. Dalibor Potočnjak

redoviti profesor, trajno zvanje

prof. dr. sc. Damir Žubčić

redoviti profesor
Damir Žubčić

prof. dr. sc. Damjan Gračner

redoviti profesor
Damjan Gračner

prof. dr. sc. Nikša Lemo

redoviti profesor

izv. prof. dr. sc. Nada Kučer

izvanredna profesorica

doc. dr. sc. Mirna Brkljačić

docentica
Mirna Brkljačić

doc. dr. sc. Marin Torti

docent
Marin Torti

doc. dr. sc. Martina Crnogaj

docentica
Martina Crnogaj

dr. med. vet. Jurica Tršan

asistent
Jurica Tršan

dipl. ing. Dora Ivšić Škoda

Biokemijski laboratorij

dr. sc. Blanka Beer-Ljubić

stručna savjetnica
Blanka Beer-Ljubić

dr. sc. Darko Grden

stručni suradnik
Darko Grden

dr. sc. Jelena Gotić

poslijedoktorandica
Jelena Gotić

doc. dr. sc. Iva Šmit

poslijedoktorandica
Iva Šmit

dr. med. vet. Ines Jović

asistentica
Ines Jović

dr. med. vet. Filip Kajin

stručni suradnik
Filip Kajin

dr. med. vet. Gabrijela Jurkić Krsteska

stručna suradnica
Gabrijela Jurkić Krsteska

univ. mag. med. vet. Karol Šimonji

stručni suradnik

mag. mol. biol. Petra Nižić

asistentica

Ana Petak

dr. med. vet., stručna suradnica

Zdenka Džaja

Ured
Zdenka Džaja

dipl. ing. Jadranka Foršek

Hematološki laboratorij
Jadranka Foršek

dr. med. vet. Valerija Benko

Hematološki laboratorij
Valerija Benko

Ivica Rojtinić

prof. dr. sc. Kristina Matković

Predstojnica; izvanredna profesorica
Kristina Matković

prof. dr. sc. Željko Pavičić

redoviti profesor, trajno zvanje

izv. prof. dr. sc. Gordana Gregurić Gračner

izvanredna profesorica
Gordana Gregurić Gračner

doc. dr. sc. Mario Ostović

docent
Mario Ostović

Ruža Žarko

Ured
Ruža Žarko

prof. dr. sc. Alen Slavica

Predstojnik; redoviti profesor, trajno zvanje
Alen Slavica

prof. dr. sc. Zdravko Janicki

redoviti profesor, trajno zvanje
Zdravko Janicki

doc. dr. sc. Magda Sindičić

docentica

prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger

Redovita profesorica
Ivana Tlak Gajger

izv. prof. dr. sc. Emil Gjurčević

Obnašatelj dužnosti predstojnika, izvanredni profesor
Emil Gjurčević

doc. dr. sc. Krešimir Matanović

docent
Krešimir Matanović

vet. teh. Gordana Husinec

laborant
Gordana Husinec

Draženka Kos

Ured
Draženka Kos

doc. dr. sc. Hrvoje Valpotić

Predstojnik; docent
Hrvoje Valpotić

prof. dr. sc. Nora Mas

redovita profesorica
Nora Mas

prof. dr. sc. Željko Mikulec

redoviti profesor, trajno zvanje
Željko Mikulec

izv. prof. dr. sc. Tomislav Mašek

izvanredni profesor
Tomislav Mašek

dr. sc. Diana Brozić

znanstvena novakinja, poslijedoktorandica
Diana Brozić

dr. med. vet. Marko Dolenec

Marko Dolenec

ing. preh. teh. Vesna Matica Bogdan

Ured
Vesna Matica Bogdan

prof. dr. sc. Anamaria Ekert Kabalin

redovita profesorica
Anamaria Ekert Kabalin

prof. dr. sc. Velimir Sušić

redoviti profesor, trajno zvanje
Velimir Sušić

dr. sc. Kristina Starčević

viša znanstvena suradnica
Kristina Starčević

doc. dr. sc. Maja Maurić

docentica
Maja Maurić

doc. dr. sc. Sven Menčik

Predstojnik; docent
Sven Menčik

dr. med. vet. Ivan Vlahek

asistent
Ivan Vlahek

Ljiljana Maričić

Ured
Ljiljana Maričić

prof. dr. sc. Emil Srebočan

redoviti profesor, trajno zvanje
Emil Srebočan

prof. dr. sc. Andreja Prevendar Crnić

redovita profesorica

prof. dr. sc. Frane Božić

redoviti profesor u trajnom zvanju

doc. dr. sc. Jelena Šuran

Predstojnica; docentica
Jelena Šuran

dr. med. vet. Hrvoje Pavasović

Hrvoje Pavasović

bacc. med. lab. diagn Natalija Jurišić

Ured
Natalija Jurišić

prof. dr. sc. Vesna Dobranić

redovita profesorica
Vesna Dobranić

prof. dr. sc. Bela Njari

redoviti profesor, trajno zvanje
Bela Njari

prof. dr. sc. Lidija Kozačinski

redovita profesorica, trajno zvanje
Lidija Kozačinski

prof. dr. sc. Željka Cvrtila

redovita profesorica
Željka Cvrtila

izv. prof. dr. sc. Nevijo Zdolec

Predstojnik; izvanredni profesor
Nevijo Zdolec

Ana Međurečan

bacc. oec., Ured
Ana Međurečan

prof. dr. sc. Zoran Milas

Predstojnik; redoviti profesor
Zoran Milas

prof. dr. sc. Ljubo Barbić

redoviti profesor
Ljubo Barbić

akademik Josip Madić

redoviti profesor, trajno zvanje

prof. dr. sc. Ljiljana Pinter

redovita profesorica, trajno zvanje
Ljiljana Pinter

prof. dr. sc. Branka Šeol Martinec

redovita profesorica, trajno zvanje

prof. dr. sc. Nevenka Rudan

redovita profesorica
Nevenka Rudan

izv. prof. dr. sc. Vilim Starešina

izvanredni profesor
Vilim Starešina

doc. dr. sc. Josipa Habuš

docentica
Josipa Habuš

doc. dr. sc. Suzana Hađina

docentica
Suzana Hađina

izv. prof. dr. sc. Zrinka Štritof

izvanredna profesorica
Zrinka Štritof

doc. dr. sc. Vladimir Stevanović

docent
Vladimir Stevanović

doc. dr. sc. Selma Pintarić

znanstvena novakinja, poslijedoktorandica

dr. med. vet. Marija Cvetnić

asistentica

dr. sc. Snježana Kovač

voditeljica ostalih ustroj. jedinica
Snježana Kovač

dr. sc. Vesna Mojčec Perko

stručna suradnica
Vesna Mojčec Perko

dr. sc. Matko Perharić

poslijedoktorand
Matko Perharić

univ. mag. med. vet. Krešimir Martinković

Krešimir Martinković

mr. sc. Živana Starešina

Živana Starešina

izv. prof. dr. sc. Dagny Stojčević Jan

Predstojnica; izvanredna profesorica
Dagny Stojčević Jan

prof. dr. sc. Tatjana Živičnjak

redovita profesorica
Tatjana Živičnjak

prof. dr. sc. Albert Marinculić

redoviti profesor, trajno zvanje, DECVP
Albert Marinculić

doc. dr. sc. Franjo Martinković

Franjo Martinković

prof. dr. sc. Vladimir Mrljak

redoviti profesor, trajno zvanje; Voditelj projekta
Vladimir Mrljak

dr. vet. med. Vanja Vrkić

Vanja Vrkić

dr. med. vet. Snježana Lučinger

stručna savjetnica
Snježana Lučinger

Mirela Kuharić

Ured
Mirela Kuharić

Jela Ćorluka

Parazitološki i serološki laboratorij

doc. dr. sc. Željko Gottstein

Predstojnik; docent
Željko Gottstein

prof. dr. sc. Estella Prukner-Radovčić

Dipl. ECPVS, redovita profesorica, trajno zvanje
Estella Prukner-Radovčić

doc. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić

docentica
Danijela Horvatek Tomić

dr. sc. Maja Lukač

znanstvena novakinja, poslijedoktorandica

dr. med. vet. Liča Lozica

asistentica
Liča Lozica
  • T: 01/2390-281

Aleksandar Gavrilović

ured
Aleksandar Gavrilović

prof. dr. sc. Marina Pavlak

Predstojnica; redovita profesorica
Marina Pavlak

izv. prof. dr. sc. Dean Konjević

izvanredni profesor, DECZM
Dean Konjević

doc. dr. sc. Denis Cvitković

docent
Denis Cvitković

dr. med. vet. Miljenko Bujanić

asistent
Miljenko Bujanić

dr. stom. Vlasta Anić

Vlasta Anić

dr. sc. biokemije Asier Galan Cousillas

istraživač
Asier Galan Cousillas

dr. sc. mol. fiziol. i genetike Nicolas Guillemin

istraživač

Peter David Eckersall

istraživač
Peter David Eckersall

dr. med. vet. Slaven Reljić

stručni suradnik

akademik Dražen Matičić

Akademik; voditelj projekta BIO CHIP
Dražen Matičić

prof. dr. sc. Nenad Turk

redoviti profesor, trajno zvanje
Nenad Turk

dr. sc. Anita Horvatić

dipl. ing. kemije, istraživačica
Anita Horvatić

dr. sc., mag. med. biokem. Josipa Kuleš

istraživačica

Sandra Dobranić

dr. med. vet. Mirta Vučković

asistentica
Mirta Vučković

prof. Željana Klječanin Franić

Željana Klječanin Franić

mag. iur. Josip Brstilo

mag. iur. Mirjana Mikulčić Blaznik

dr. med. vet. Snježana Zrilić

Ksenija Pahinger-Matuška

prof. Vesna Pavičić

Vesna Pavičić

Sanja Vindiš

struc. spec. oec. Martina Jović

Martina Jović

upr. iur. Vedrana Pšenica

Vedrana Pšenica

bacc. sanit. ing. Ivana Kranželić

Renata Purgar

prof. dr. sc. Ksenija Vlahović

Redovita profesorica u trajnom zvanju
Ksenija Vlahović

dr. sc. Lada Radin

Lada Radin

dipl. oec. Edita Francišković

Edita Francišković

mr. sc. Alen Hrastnik

dr. med. vet. Marko Poletto

Alen Artuković

univ. bacc. oec.
Alen Artuković

Nevenka Čuk-Kostrec

Silvija Čulig

Ivanka Artuković

Ljubica Artuković

Snježana Žibak

pristup. oec. Katarina Goleš

Tatjana Ivančić

dr. sc. Darinka Pranjić

Nevenka Božičević

Stjepan Artuković

Marina Kocijan

Katica Koletić

  • T: 01/2390-129

Božica Putarek

Božica Putarek

prof. emer. Đuro Huber

Professor emeritus
Đuro Huber

dr. sc. Vesna Špac

Vesna Špac

prof. dipl. knjižničar Helena Ivančić

dr. sc. prof. Dubravka Vilke-Pinter

Dubravka Vilke-Pinter

prof. Saša Čuić

Saša Čuić

prof. emer. Zdenko Biđin

Professor emeritus

prof. emer. Marijan Cergolj

Professor emeritus

prof. emer. Hrvoje Mazija

Professor emeritus

prof. emer. Mensur Šehić

Professor emeritus

dr. med. vet. Lucija Bastiančić

asistentica
Lucija Bastiančić

dr. med. vet. Denis Leiner

asistent
Denis Leiner

dr. med. vet. Slaven Reljić

dr. med. vet. Ira Topličanec

Ana Konjević

Laboratorij
Ana Konjević

dr. med. vet. Luka Radmanić

dr. med. vet. Tomislav Bosanac

Ured

dr. med. vet. Juraj Šavorić

Sanja Džaja

laborantica, Laboratorij za citologiju, histologiju i molekularnu patologiju
Sanja Džaja
  • T: 01 2390 312

Sandra Cujan

laborantica, Laboratorij za citologiju, histologiju i molekularnu patologiju
Sandra Cujan
  • T: 01 2390 312

Sanda Bišćan Nedelkoski

laborantica
Sanda Bišćan Nedelkoski

Margareta Jergović

pomoćna tehnička suradnica
Margareta Jergović

Ivan Šibenik

bolničar
Ivan Šibenik
  • T: 01 2390 318

Nenad Kudrnovski

bolničar
Nenad Kudrnovski
  • T: 01 2390 318

Mirjana Ričko

pomoćna tehnička suradnica
Mirjana Ričko
  • T: 2390 224

Irina Grozina

pomoćni tehnički suradnik
  • T: 01 2390 361

Ivana Mihoković

dr. med. vet, asistentica
Ivana Mihoković

Aneta Piplica

dr. med. vet, asistentica
Aneta Piplica

Sandra Kunštek

stručna suradnica, mag. ing. biotechn.
Sandra Kunštek

dr. med. vet. Kim Korpes

asistentica
Kim Korpes

dr. med. vet. Magdalena Kolenc

asistentica
Magdalena Kolenc

mag. pol. Maja Krznarić

administrativna voditelja projekta HKO

Are you thinking of studying Veterinary Medicine in Zagreb?

More about the programmes