Natječaji za radna mjesta

16. sij.
N A T J E Č A J  za radno mjesto III. vrste

N A T J E Č A J za radno mjesto III. vrste

Klasa: 100-04/19-01/01, Ur. broj: 251-61-01/44-19-01 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Heinzelova 55, 10000 ZAGREB Raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje), s punim radnim vremenom na radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta interni naziv: spremačica u Klinici za porodništvo i reprodukciju…