Zavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane

Zavod je osnovan 1. rujna 1922. godine. Danas njegova djelatnost uključuje izvođenje diplomske i poslijediplomske nastave (specijalistički studiji i doktorski studij), tečajeva trajnog usavršavanja doktora veterinarske medicine, međunarodnih i domaćih znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata te suradnju s gospodarskim subjektima kroz analitiku hrane i savjetovanja u sustavima sigurnosti hrane životinjskog podrijetla.

Zavod raspolaže mikrobiološkim, kemijskim, organoleptičkim i PCR laboratorijem za potrebe nastave i znanstveno-stručnog rada. Oblici provođenja nastave usklađeni su od 2013. godine s zahtjevima EAEVE-a što posebno uključuje stjecanje praktičnih znanja i vještina studenata kroz terenske i laboratorijske vježbe. Terenska nastava se provodi u klaoničkim objektima, objektima za preradu mesa i mlijeka, objektu za proizvodnju sladoleda i distribuciju smrznute hrane, OPG-ima (sirana, autohtoni mesni proizvodi), gradskoj tržnici i ribarnici. Studenti se također uključuju u znanstvene i stručne projekte Zavoda te provode svoja istraživanja za izradu diplomskih ili studentskih znanstvenih radova. U Zavodu je izrađeno preko 270 diplomskih radova.

Prvi održani poslijediplomski studij na Veterinarskom fakultetu upravo je bio iz smjera Higijena i tehnologija namirnica animalnog porijekla  u ak. god. 1961./1962., s do  danas izrađenih 300 magistarskih i specijalističkih rasprava. Doktorski studij završilo je 70 doktoranada izradom doktorske disertacije iz područja higijene i tehnologije hrane. Kroz tečajeve trajne edukacije posljednjih se godina dodatno educiralo preko 150 ovlaštenih veterinara i veterinarskih inspektora.

Znanstvena istraživanja financiraju se sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja, Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske zaklade za znanost te fondova EU. Rezultati znanstvenih istraživanja objavljeni su u renomiranim međunarodnim časopisima poput Meat Science, BioMed Research International, International Journal of Food Microbiology, Zoonoses and Public Health. Također je izdana znanstveno-stručna knjiga Fermented Meat Products: Health Aspects (CRC, USA, 2017), prva takva publikacija Zavoda primjenjiva u nastavi na engleskom jeziku.

Aktivni tečajevi trajne edukacije:

https://www.vef.unizg.hr/studij/cjelozivotno-obrazovanje/katalog-tecajeva-veterinarsko-javno-zdravstvo/

Službene kontrole u preradi mesa

Službene kontrole u proizvodnji i preradi mlijeka

Ante mortem i post mortem pregled goveda i svinja

Inspekcija mesa peradi, divljači, ovaca, koza, kunića i kopitara

prof. dr. sc. Nevijo Zdolec

Predstojnik; redoviti profesor
Nevijo Zdolec

prof. dr. sc. Lidija Kozačinski

redovita profesorica, trajno zvanje
Lidija Kozačinski

prof. dr. sc. Vesna Dobranić

redovita profesorica u trajnom izboru
Vesna Dobranić

prof. dr. sc. Željka Cvrtila

redovita profesorica
Željka Cvrtila

doc. dr. sc. Tomislav Mikuš

docent
Tomislav Mikuš

dr. med. vet. Marta Kiš

asistentica
Marta Kiš

Ana Konjević

Laboratorij
Ana Konjević

Marina Berišić

Laboratorij
Marina Berišić

bacc. oec. Ana Međurečan

Ured
Ana Međurečan

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Higijena i tehnologija hrane
Veterinarsko javno zdravstvo
Klaonička kakvoća mesa
Autohtoni mesni proizvodi
Autohtoni mliječni proizvodi
Higijenska ispravnost i kakvoća mesa peradi
Zdravstvena ispravnost i kakvoća ribe
Higijenska ispravnost i kakvoća mesa divljači
Kontrola kakvoće i higijenske ispravnosti hrane
Veterinarsko zakonodavstvo u sigurnosti hrane

CA20128 – Promoting Innovation of ferMENTed fOods (PIMENTO)

Trajanje: 2021.-2025.
Kratki sažetak:

Present in all European diets, fermented foods (FF) hold a strategic place due to the benefits they offer in terms of nutrition, sustainability, innovation, cultural heritage and consumer interest. The potential of FF for improving human health but also driving food innovation and local production in the next decades has become highly relevant. The challenge is therefore to federate the scientific community and other key stakeholders working on FF. We want to collectively advance scientific evidence of their health benefits, building a benefits/risk approach in order to promote multi-modal innovation and respond to the expectations of different European communities.

The long-term goal of PIMENTO is to place Europe at the spearhead of innovation on microbial foods, promoting health, regional diversity, local production at different scales, contributing to economical and societal development as well as food sovereignty. To respond to this challenge, the scientific and non-scientific community need to join forces and co-construct a multi-stakeholder vision and dynamic in the field of FF. A COST Action is the best means of building this network and enabling this long-term vision to become reality.

The wide variety of stakeholders engaged will enable PIMENTO: i) to tightly connect and clarify scientific knowledge on health aspects of FF ii) to tackle technical, societal and legislative bottlenecks behind FF-based innovations iii) to contribute to the establishment of long-term scientific workplaces iv) to disseminate widely define scientific knowledge on FF and define strategic roadmap for future joint research.

Web stranica: https://www.cost.eu/actions/CA20128/

Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva (akronim: Sir je IN)

Izvori financiranja: Europski fond za regionalni razvoj
Trajanje: 2019.-2023.
Kratki sažetak:

Projekt će doprinijeti održivoj proizvodnji i preradi hrane, bioekonomiji te očuvanju bioraznolikosti temeljem izolacije i repliciranja posebnosti određene mikrolokacije, a u ovom konkretnom slučaju autohtonih mljekarskih kultura i sirila. Dobiveni rezultati će omogućiti primjenu inovativnih tehnologija u proizvodnji kvalitetne sigurne hrane, hrane s dodanom vrijednošću, te bioraznolikosti.
Realizacijom projekta omogućiti će se:

  • Za istraživače povećanje kompetentnosti i znanstvene prepoznatljivosti u ERA i tehničko-tehnološke osposobljenosti prema najvišim EU standardima.
  • Ostvariti će se veći broj kvalitetnih znanstvenih radova publiciranih u relevantnim časopisima, veća znanstvena izvrsnost i sinergija između istraživača u područjima prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti.
  • Dugoročno, očekuje se zapošljavanje istraživača kroz projekte šireg regionalnog utjecaja, kroz suradnju sa mljekarskom i ostalim prehrambenim industrijama (pekarska, mesna i dr.) koje u svojoj proizvodnji koriste enzime.
  • Rezultati će povoljno utjecati i na studente u kontekstu stjecanja znanja radi povećanja konkurentnosti na tržištu rada.
  • Rezultat projekta, inovativno sirilo, je osnova investitorima za pokretanje start-up tvrtke ili proširenja osnovne djelatnosti.

Projektom će se uključiti transfer znanja na pripadnike ciljnih skupina iz poljoprivrede i prehrambene industrije  temeljem prethodno iskazanog interesa.

Web stranica: http://sirjein.agr.hr/

CEKOM 3LJ

Izvori financiranja: Europski fond za regionalni razvoj
Trajanje: 2019.-2023.
Kratki sažetak:

Projekt CEKOM 3LJ razvit će specifične nove proizvode temeljene na samoniklim vrstama ljekovitog i aromatičnog bilja Dalmatinske zagore. Kroz razvoj novih proizvoda temeljenih na navedenom prirodnom potencijalu omogućit će se dodana vrijednost postojećoj proizvodnji zainteresiranih poduzetnika i ulazak na tržište zdrave i funkcionalne hrane. Zahvaljujući provedbi znanstveno-istraživačkih aktivnosti te novim metodama ekstrakcije i izolacije bioaktivnih komponenti iz biljaka bit će osmišljeni novi proizvodi koji iskorištavaju sve blagodati samoniklih biljnih vrsta rasprostranjenih diljem Dalmatinske zagore.

Web stranica: https://www.cekom3lj.hr/hr/

CA18105 – Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance

Izvori financiranja: COST Action EU
Trajanje: 2019. - 2023.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

The European Food Safety Authority has recently proposed a generic framework for a modern, flexible and dynamic risk-based meat safety assurance system. Implementation of such a system is expected to be a slow and careful process that would involve its thorough development, fine-tuning and testing its practical feasibility and general impacts. There are many research groups in Europe that currently perform studies, mostly at national level, to fill the knowledge gaps related to such a new system. The main aim of the RIBMINS network is to combine and strengthen European-wide research efforts on modern meat safety control systems. The network will allow exchange of ideas, experience and results of country-level research studies. Furthermore, the aim is to create a platform for training of relevant participants in the new meat safety system and thus help its operability, as well as to inform relevant stakeholders about the requirements, benefits and consequences of the new system. The RIBMINS network will consist of five Working Groups: 1. on scope and targets of meat safety assurance, 2. on farm-level controls and risk categorisation of farms, 3. on abattoir-level controls and risk categorisation of abattoirs, 4. on meat safety assurance system impact with changes, addition and alternatives to meat inspection, and 5. on meat safety assurance system training, communication and monitoring. Overall, the network shall help the full development and implementation of the general principles of meat safety assurance system across Europe for the benefit of consumers, industry and protection of animal health and welfare.

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Nevijo Zdolec, nzdolec@vef.hr
Web stranica: https://www.cost.eu/actions/CA18105/#tabs|Name:overview

Primjena molekularne detekcije patogena u kontroli sigurnosti hrane

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: izv. prof. dr. sc. Nevijo Zdolec; nzdolec@vef.hr

Ocjena svježine i mikrobiološke ispravnosti porcioniranog sirovog mesa u akcijskim prodajama na isteku roka trajnosti

Izvori financiranja: Hrvatska agencija za hranu
Trajanje: 2018.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:
Kontakt: prof. dr.sc. Lidija Kozačinski, klidija@vef.hr

Inovativna tehnologija u kontroli mljekomata u cilju povećanja kvalitete i konkurentnosti proizvođača mlijeka

Izvori financiranja: Ministarstvo poljoprivrede, Vijeće za istraživanja u poljoprivredi (VIP)
Trajanje: 2015.–2017.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Web stranica: http://bit.ly/2AczWtI

Proizvedeno u dobrobiti

Izvori financiranja: Hrvatska agencija za hranu
Trajanje: 2017. - 2018.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:
Kontakt: prof. dr. sc. Lidija Kozačinski, klidija@vef.hr

Modulacija metaboličkog, endokrinog i antioksidacijskog statusa u mliječnih krava dodavanjem zeolita u hranu

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2015. - 2019.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Sažetak:
Nakon porođaja, naglo se povećaju hranidbene potrebe organizma zbog proizvodnje mlijeka i krave ulaze u razdoblje negativnog energetskog statusa (NEB) koji neposredno utječe na funkciju jajnika prouzrokujući izostanak pravilne ciklične aktivnosti jajnika tijekom puerperija i smanjenje plodnosti. NEB nije moguće izbjeći, ali je zato moguće umanjiti njegovo trajanje i jačinu. Reproduktivni poremećaji u krava mogu se pripisati značajnom smanjenju tjelesne kondicije tijekom puerperija kao i sistemskim promjenama metaboličkih, endokrinih i oksidacijskih pokazatelja zbog nedostatnog unosa hrane. Posljedično, energetska neravnoteža zbiva se zbog povećane mliječnosti nakon porođaja, periporođajnog stresa i/ili bolesti koje se javljaju tijekom puerperija. Te bolesti imaju značajan negativni ekonomski utjecaj tijekom puerperija i u razdoblju nakon njega zbog pojave trajne jalovosti. Jedna od najznačajnijih bolesti krava tijekom puerperija je mastitis koji prouzrokuje znatne ekonomske gubitke, zbog otežane dijagnostike subkliničkog oblika. Smatra se da zeolit klinoptilolit (KPL) može modulirati metabolički, endokrini i antioksidacijski status u mliječnih krava i stoga unaprijediti njihovo zdravlje, plodnost i mliječnost. Ciljevi projekta su vrednovati učinke nutritivne modulacije KPL u hrani na NEB, plodnost i produktivnost te pojavnost subkliničkog mastitisa radi rane dijagnostike oksidacijskog stresa i sistemskog/lokalnog upalnog odgovora povezanog s reproduktivnim i produktivnim poremećajima u mliječnih krava. Očekivani rezultati istraživanja na projektu uključit će dobro definirane pozitivne učinke nutritivne modulacije dodatkom KPL u hranu na: (1) NEB, plodnost i produktivnost s obzirom na tjelesnu kondiciju i paritet tijekom prijelaznog razdoblja i kasnog puerperija; (2) pojavnost/jačinu subkliničkog mastitisa u mliječnih krava. Sveukupno, ti će učinci u praksi doprinijeti unaprjeđenju zdravlja i ekonomskih pokazatelja u govedarskoj proizvodnji u Hrvatskoj i inozemstvu.

Kontakt: prof. dr. sc. Marko Samardžija, smarko@vef.hr
Web stranica: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=6601&rok=2014-09

Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2018. do 2023.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Janjeće meso odlikuje se vrlo plemenitim okusom i mirisom te se navodi kao izvor biološki
vrijednih proteina, vitamina B-kompleksa i nekih minerala, lako je probavljivo te je izvanrednih
dijetetskih svojstava, no meso ima relativno visok udio masti (7,8 g / 100 g krtog mesa) i kolesterola
(78 mg / 100 g krtog mesa). U ovom projektu naše prethodno znanstveno dokazane preporuke
o sigurnom i djelotvornom uvođenju pripravka plemenite pečurke (PPP) u hranu za perad i
svinje ispitat ćemo na modelu janjeta (što dosad nije poznato) te pritom istodobno predstaviti
mogući tržišno novi proizvod (janjetine s nižim udjelima masti i kolesterola). U dosadašnjim
smo istraživanjima zapazili snižavanje koncentracije kolesterola i glukoze u serumu ispitivanih
ovaca hranjenih uz dodatak PPP-a, no je li isti učinak i na meso, nije poznato. S obzirom na
navedeno, cilj je ovoga projekta ocijeniti utjecaj dodatka PPP-a na kvalitetu mesa janjadi koje
bi onda bilo pogodno kao sirovina za proizvodnju funkcionalnih proizvoda koji se temelje na
inovativnim rješenjima u tehnološkim postupcima proizvodnje. Voditeljica projekta je prof. dr.
sc. Maja Popović sa Zavoda za veterinarsku biologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Suradnici:

Miljenko Šimpraga, Ana Shek Vugrovečki, Daniel Špoljarić, Bela Njari, Željka Cvrtila Fleck, Ivona Žura Žaja, Matko Kardum, Gordan Mršić, Lidija Kozačinski, Suzana Milinković Tur, Tomislav Mikuš, Ksenija Vlahović, Nina Poljičak Milas

https://www.inojanjetina.net/

Kontakt: Maja Popović, maja.popovic@vef.hr

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content