Klinika za unutarnje bolesti

Klinika za unutarnje bolesti

Klinika za unutarnje bolesti organizacijska je jedinica  koja se u okviru Veterinarskog fakulteta i Sveučilišne veterinarske bolnice kontinuirano bavi stručnim, nastavnim i znanstvenim radom na području unutarnjih bolesti domaćih životinja.

U svom je sadašnjem organizacijskom obliku Klinika za unutarnje bolesti nastala 1951. godine iz Klinike za unutarnje bolesti kopitara i mesojeda, Klinike za unutarnje bolesti preživača, svinja i peradi te Zavoda za internu kliničku propedeutiku.

U sklopu Klinike za unutarnje bolesti djeluju hematološki i biokemijski laboratorij. U laboratoriju Klinike za unutarnje bolesti Veterinarskog fakulteta obavlja se laboratorijska dijagnostika iz područja medicinske biokemije, laboratorijske hematologije, koagulacija i citologije. Rad laboratorija u skladu je s pravilima dobre laboratorijske prakse, a kontrola kvalitete rada provodi se svakodnevno, kao i sudjelovanjem u vanjskoj kontroli kvalitete putem Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku dijagnostiku.

Stručno-klinički rad

Stručna djelatnost Klinike provodi se kroz svakodnevni ambulantni rad s pacijentima. Klinika za unutarnje bolesti raspolaže suvremeno opremljenim ambulantama za male i velike životinje te stacionarnim jedinicama za hospitalizaciju kućnih ljubimaca i ostalih domaćih životinja. Pruža usluge internističkih pregleda: specijalističku kardiološku obradu,  ultrazvučnu dijagnostiku, dermatološki,  neurološki, gastroenterološki pregled, nefrološko-urološku obradu, endokrinološku obradu, dijagnostiku bolesti dišnog sustava i endoskopske pretrage probavnog i dišnog sustava.

Nastava

Na Klinici za unutarnje bolesti održavaju se brojni obvezni, obvezni izborni i izborni kolegiji savladavanjem kojih studenti stječu znanja i vještine potrebne za samostalan rad na području unutarnjih bolesti malih životinja, kopitara i preživača.

 

Znanstvena djelatnost

Znanstvena se djelatnost na Klinici zasniva na proučavanju mehanizama nastanka bolesti, analizi kliničkih slučajeva te proučavanju uspješnosti terapije. Dio znanstvenih istraživanja provodi se zajedno sa suradničkim institucijama i laboratorijima u zemlji i inozemstvu.

izv. prof. dr. sc. Iva Šmit

Predstojnica, izvanredna profesorica
Iva Šmit

prof. dr. sc. Vesna Matijatko

redovita profesorica, trajno zvanje
Vesna Matijatko

prof. dr. sc. Nikša Lemo

redoviti profesor u trajnom zvanju, DECVD

prof. dr. sc. Vladimir Mrljak

Redoviti profesor u trajnom izboru; Profesor emeritus
Vladimir Mrljak

prof. dr. sc. Dalibor Potočnjak

redoviti profesor, trajno zvanje

prof. dr. sc. Damjan Gračner

redoviti profesor, trajno zvanje
Damjan Gračner

izv. prof. dr. sc. Ivana Kiš

Izvanredna profesorica
Ivana Kiš

prof. dr. sc. Nada Kučer

redovita profesorica

izv. prof. dr. sc. Mirna Brkljačić

izvanredna profesorica
Mirna Brkljačić

izv. prof. dr. sc. Marin Torti

izvanredni profesor
Marin Torti

doc. dr. sc. Darko Grden

docent
Darko Grden

prof. dr. sc. Damir Žubčić

redoviti profesor
Damir Žubčić

doc. dr. sc. Jelena Gotić

docentica
Jelena Gotić

izv. prof. dr. sc. Martina Crnogaj

izvanredna profesorica
Martina Crnogaj

dr. sc. Ines Jović

poslijedoktorandica
Ines Jović

dr. sc. Gabrijela Jurkić Krsteska

viši asistent
Gabrijela Jurkić Krsteska

Maša Efendić, dr. med. vet.

asistentica

Tea Dodig, dr. med. vet.

asistentica

Filip Kajin, dr. med. vet.

asistent
Filip Kajin, dr. med. vet.

Elizabeta Pongrac, dr. med. vet.

asistentica

dr.sc. Karol Šimonji, univ. mag. med. vet.

viši stručni suradnik

Nejra Subašić, dr. med. vet.

stručna suradnica

Miroslav Vlašić, dr. med. vet.

stručni suradnik

Vlasta Đurić, mag. med. biochem.

Hematološki laboratorij Klinike za unutarnje bolesti

Dora Ivšić Škoda, dipl.ing.

Biokemijski laboratorij Klinike za unutarnje bolesti

dr. sc. Blanka Beer Ljubić

Biokemijski laboratorij Klinike za unutarnje bolesti
Blanka Beer Ljubić

Zdenka Džaja

Ured
Zdenka Džaja

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Unutarnje bolesti
Klinička propedeutika
Napredna dijagnostika i terapija bolesti probavnog sustava pasa i mačaka
Osnove holisitčke medicine
Kinologija i felinologija
Hitna i intenzivna veterinarska medicina
Pozitivni utjecaj životinja na zdravlje ljudi
Bolesti i liječenje pasa i mačaka II

Doktorski studij

Laboratorijska dijagnostika unutarnjih bolesti
Proteini akutne faze – markeri infekcije i upale

Identifikacija ranih biomarkera poremećaja funkcije bubrega u pasa primjenom spektrometrije masa

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: prof. dr. sc. Vladimir Mrljak; vmrljak@vef.hr

Upgrading the research performance in molecular medicine at the Faculty of the Veterinary Medicine University of Zagreb

Izvori financiranja: FP7-ERAChairs-Pilot Call-2013
Trajanje: 2014. - 2019.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb (FVM) is well established research institution in Croatia with more than 178 staff members who have excellent education and scientific experience. In order to conduct structural changes in veterinary medicine, scientists at FVM have accepted ERA Chair initiative, aiming at fostering structural changes, synergies between cohesion and research funding, and to raise research quality in the application of molecular technologies to international levels of excellence.

The project proposal aims to reinforce research performance of FVM through enhancing its capacities in molecular veterinary medicine, by attracting outstanding experienced researchers, transfer of knowledge and research potential, especially in the fields of proteomics and metabolomics.

The exchange of know-how and experience with esteemed outstanding experienced researchers will be accomplished through coherent set of measures: training, workshops and trans-national two-way secondments of research staff. The workshops on different aspects in molecular medicine organised in Zagreb and will mostly cover three chosen fields: comparative tumour analysis, post-genomic technology and wildlife research at the FVM departments. By the upgrading of its research performance and excellence FVM will improve performance in competitive research funding, prevent brain drain, enhance its competiveness and visibility in broader region and become internationally recognized partner.

The proposed activities should increase research performance in specific field of molecular veterinary medicine and FVM will be able to increase its involvement in international research projects with EU partners and to be better integrated into the ERA. The ERA Chair Initiative will be unique in croatian veterinary science with potential benefits for the broader research community and neighbouring countries.

Kontakt: Prof. dr. sc. Vladimir Mrljak, vmrljak@vef.hr
Web stranica: http://www.vetmedzg.eu

Modulacija metaboličkog, endokrinog i antioksidacijskog statusa u mliječnih krava dodavanjem zeolita u hranu

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2015. - 2019.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Sažetak:
Nakon porođaja, naglo se povećaju hranidbene potrebe organizma zbog proizvodnje mlijeka i krave ulaze u razdoblje negativnog energetskog statusa (NEB) koji neposredno utječe na funkciju jajnika prouzrokujući izostanak pravilne ciklične aktivnosti jajnika tijekom puerperija i smanjenje plodnosti. NEB nije moguće izbjeći, ali je zato moguće umanjiti njegovo trajanje i jačinu. Reproduktivni poremećaji u krava mogu se pripisati značajnom smanjenju tjelesne kondicije tijekom puerperija kao i sistemskim promjenama metaboličkih, endokrinih i oksidacijskih pokazatelja zbog nedostatnog unosa hrane. Posljedično, energetska neravnoteža zbiva se zbog povećane mliječnosti nakon porođaja, periporođajnog stresa i/ili bolesti koje se javljaju tijekom puerperija. Te bolesti imaju značajan negativni ekonomski utjecaj tijekom puerperija i u razdoblju nakon njega zbog pojave trajne jalovosti. Jedna od najznačajnijih bolesti krava tijekom puerperija je mastitis koji prouzrokuje znatne ekonomske gubitke, zbog otežane dijagnostike subkliničkog oblika. Smatra se da zeolit klinoptilolit (KPL) može modulirati metabolički, endokrini i antioksidacijski status u mliječnih krava i stoga unaprijediti njihovo zdravlje, plodnost i mliječnost. Ciljevi projekta su vrednovati učinke nutritivne modulacije KPL u hrani na NEB, plodnost i produktivnost te pojavnost subkliničkog mastitisa radi rane dijagnostike oksidacijskog stresa i sistemskog/lokalnog upalnog odgovora povezanog s reproduktivnim i produktivnim poremećajima u mliječnih krava. Očekivani rezultati istraživanja na projektu uključit će dobro definirane pozitivne učinke nutritivne modulacije dodatkom KPL u hranu na: (1) NEB, plodnost i produktivnost s obzirom na tjelesnu kondiciju i paritet tijekom prijelaznog razdoblja i kasnog puerperija; (2) pojavnost/jačinu subkliničkog mastitisa u mliječnih krava. Sveukupno, ti će učinci u praksi doprinijeti unaprjeđenju zdravlja i ekonomskih pokazatelja u govedarskoj proizvodnji u Hrvatskoj i inozemstvu.

Kontakt: prof. dr. sc. Marko Samardžija, smarko@vef.hr
Web stranica: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=6601&rok=2014-09

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content