Dekanski kolegij

Dekanski kolegij čine dekan i prodekani:

prof. dr. sc. Ksenija Vlahović

Prodekanica za integrirani studij i studente


prof. dr. sc. Tomislav Dobranić

Prodekan za financijsko poslovanje i investicije


prof. dr. sc. Ljubo Barbić

Prodekan za kadrovske resurse, organizaciju i upravljanje


izv. prof. dr. sc. Dean Konjević

Prodekan za znanost, poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje


prof. dr. sc. Juraj Grizelj

Prodekan za međunarodnu suradnju i studij na engleskom jeziku


doc. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić

Prodekanica za kontrolu kvalitete

Dekanski kolegij u širem sastavu čine dekan, prodekani i pročelnici odjela.