Dekanski kolegij

Dekanski kolegij čine dekan i prodekani:

 

izv. prof. dr. sc. Andrea Gudan Kurilj

Prodekanica za integrirani studij i studente


prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger

Prodekanica za financijsko poslovanje i investicije


prof. dr. sc. Ljubo Barbić

Prodekan za kadrovske resurse, organizaciju i upravljanje


izv. prof. dr. sc. Dean Konjević

Prodekan za znanost, poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje


prof. dr. sc. Juraj Grizelj

Prodekan za međunarodnu suradnju i studij na engleskom jeziku


izv. prof. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić

Prodekanica za kontrolu kvalitete


 

Dekanski kolegij u širem sastavu čine dekan, prodekani i pročelnici odjela.

Skip to content