Doktorski studij

Naziv studija: DOKTORSKI STUDIJ VETERINARSKE ZNANOSTI

Područje biomedicina i zdravstvo, polje veterinarska medicina

Nositelj studija: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Suradna ustanova: Hrvatski veterinarski institut

Doktorski studij Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu jedini je program na nacionalnoj razini koji omogućuje stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz polja veterinarske medicine.

Poslijediplomski doktorski studij iz veterinarskih znanosti najviši je stupanj naobrazbe u vertikali veterinarskog obrazovanja, a oblikovan je prema načelima Bolonjske deklaracije, po uzoru na suvremene doktorske studije zapadnoeuropskih sveučilišta. U težnji za postizanjem što višeg stupnja izvrsnosti doktorski studij stavlja naglasak na metodološka, teoretska i praktična znanja te procese razvoja znanosti. Krajnji cilj studija jest stvoriti i razviti autonomne istraživačke kapacitete, koji su polaznicima studija nužna osnova za stvaranje buduće akademske karijere ili karijere u poslovnom svijetu.

Naobrazba studenata predviđena je u sklopu realizacije programa znanstvenih projekata čiji su nositelji nastavnici i znanstvenici Fakulteta.

Istraživačka suradnja uspostavljena je na međunarodnim projektima sa znanstvenicima iz inozemstva ili institucionalne suradnje na osnovi bilateralnih ugovora potpisanih između Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te veterinarskih učilišta u Beču, Budimpešti, Brnu, Košicama, Ljubljani, Sarajevu i Wroclavu. Poseban oblik suradnje uspostavljen je s Veterinarskim Sveučilištem u Beču, gdje su na usavršavanju boravili mnogi djelatnici Fakulteta. U izvođenje studijskog programa uključene su tri znanstvenoistraživačke ustanove, a u mentoriranje doktoranada uključeni su znanstvenici koji su povezani s nizom domaćih i stranih institucija. Kao potpora odlasku doktoranada tijekom poslijediplomskog studija u inozemstvo Sveučilište u Zagrebu i Veterinarski fakultet uključeni su u niz programa za razmjenu studenata, poput programa ERASMUS+ i CEEPUS.

Novi studij obilježava pokretljivost studenata u odabiru predmeta u skladu s temom njihova doktorskog rada. Osim ove, unutarnje pokretljivosti studenti mogu određen broj ECTS bodova prikupiti i slušanjem potrebnih sadržaja na nekom drugom veterinarskom učilištu, odnosno fakultetima unutar Sveučilišta u Zagrebu.

Završetkom studija student će biti kompetentan sudjelovati u radu na znanstvenim projektima, pratiti znanstvenu literaturu u odgovarajućem području, pisati znanstvene radove, komunicirati sa znanstvenom zajednicom u svijetu, predlagati ili sudjelovati u prijedlozima novih znanstvenih projekata, sudjelovati u sveučilišnim znanstveno-nastavnim procesima i dr. Bit će osposobljen za daljnje poslijedoktorsko usavršavanje u znanstvenoistraživačkim ustanovama diljem svijeta, a moći će se uključiti u rad javnih i privatnih istraživačkih instituta.

Za više informacija o upisu studija slijedite LINK.

Program doktorskog studija

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za izvođenje poslijediplomskog studija MZOS

Detaljni opis predmeta na doktorskom studiju

Skip to content