Tajništvo

Tajnik

Josip Brstilo, mag. iur.
telefon: +385 1 2390 102
e-adresa: josip.brstilo@vef.hr

Odsjek za pravne i kadrovske poslove

Rukovoditeljica Odsjeka za pravne i kadrovske poslove
Mirjana Mikulčić Blaznik, mag. iur.

telefon: +385 1 2390 189
e-adresa: mblaznik@vef.hr

Voditeljica kadrovske službe

Snježana Zrilić, dr. med. vet.
telefon: +385 1 2390 104
e-adresa: szrilic@vef.hr

Odsjek za informatiku

Voditelj Odsjeka za informatiku
mr. sc. Alen Hrastnik, dr. med. vet.
telefon: +385 1 2390 226
e-adresa: alen.hrastnik@vef.hr

Stručni suradnik u Odsjeku za informatiku

Alen Artuković, univ. bacc. oec.
telefon: +385 1 2390 331
e-adresa: aartukovic@vef.hr

Stručni suradnik u Odsjeku za informatiku

Marko Poletto, dr. med. vet.
telefon: +385 1 2390 331
e-adresa: pmarko@vef.unizg.hr

Odsjek za održavanje i tehničke poslove

Voditelj odsjeka za održavanje i tehničke poslove

Stjepan Artuković
telefon: +385 1 2390 116
e-adresa: sartukov@vef.unizg.hr

Suradnica za poslove nabave i dostave

Marina Kocijan
telefon: +385 1 2390 209
e-adresa: mkocijan@vef.hr

Suradnica za prijem i otpremu pošte

Katica Koletić
telefon: +385 1 2390 129
e-adresa: katica.koletic@vef.hr

Telefonska centrala

Božica Putarek
telefon: +385 1 2390 111
e-adresa: bozica.putarek@vef.hr

Domar

Hrvoje Koletić
telefon: +385 1 2390 111
e-adresa: hrvoje.koletic@vef.hr

Odsjek za zaštitu na radu

Voditeljica Odsjeka za zaštitu na radu
Ivana Horvat, struč. spec. ing. sec.
telefon: +385 1 2390 359
e-adresa: ivana.horvat@vef.hr 

Središnji fakultetski arhiv i pisarnica

Voditeljica
Edita Francišković, dipl. oec.

telefon: +385 1 2390 154
e-adresa: edita.franciskovic@vef.hr

Suradnica za poslove pisarnice

Nevenka Čuk Kostrec
telefon: +385 1 2390 107
e-adresa: nkostrec@vef.hr

Skip to content