Važni dokumenti

Dokumenti vezani uz studiranje:

Informacijski paket za akademsku godinu 2022./2023. – Katalog predmeta (datum objave 21.09.2022.)

Vodič za studente – zimski semestar u akadamskoj godini 2022./2023. (datum objave 1.07.2022.)

 1. Pravilnik o integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju (2022.) (datum objave 26.04.2022.)
 2. Naputak o diplomskom radu (2022.)
  Obrasci (DMV 01-07)
  DVM_01_Diplomski_prijava
  DVM_02_Diplomski_prihvaćanje teme
  DVM_03_Diplomski_prihvaćanje članova povjerenstva za ocjenu
  DVM_04_Diplomski_zamolba_promjena teme_mentora
  DVM_05_Diplomski_odluka_promjena teme_mentora
  DVM_06_Diplomski_zamolba za priznavanje ekvivalenta diplomskom
  DVM_07_Diplomski_odluka o priznavanju ekvivalenta za diplomski

A1_Obrazac_žalba na ocjenu

Dokumenti važni za izvanfakultetsku nastavu

Imenovanje stručnih mentora – terensko stručna praksa

Dnevnik stručne prakse – ak. 2020./2021.

Brošura za studente 

Brošura za mentore

Dokumenti važni za redovnu nastavu

 

Obavijest o statusu studenta i pravilu studiranja

 

 

KATALOG PREDMETA

Informacijski paket 2021./2022. – katalog predmeta

 

Informacijski paket 2020./2021. – katalog predmeta

 

Informacijski paket 2019./2020. katalog predmeta

 

Informacijski paket  2018./2019. – katalog predmeta

 

Popis mentora studenata I studijske godine – ak. god. 2019./2020.

 

Vodič za studente (zimski/ljetni semestar)

 

NOVO- VODIČ ZA UPIS U ZIMSKI SEMESTAR U AKADEMSKOJ 2021.-2022. GODINI

Vodič za studente za upis u ljetni semestar ak. god. 2020./2021.

 

Vodič za upis u zimski semestar akademske 2020./2021. godine

 

Vodič za studente za zimski semestar akademske godine 2019./2020.

 

Vodič za upis u ljetni semestar akademske godine 2019./2020.

 

Vodič za studente za zimski semestar akademske godine 2018. /2019.

 

Vodič za studente za ljetni semestar akademske godine 2018. /2019.

Skip to content