Općenito

Ustrojbena jedinica iz članka 10. stavka, 1. točka VII., podtočka 5, Muzej Veterinarskoga fakulteta, osnovat će se kao specijalizirani muzej sukladno Zakonu o muzejima i drugim pravnim propisima koji uređuju muzejsku djelatnost, te kao muzej u sastavu javne ustanove sukladno Zakonu o ustanovama.

Muzej će započeti s radom tek nakon dobivanja rješenja Ministarstva kulture o postojanju uvjeta za osnivanje te upisa u odgovarajuće očevidnike i registre.

Muzejske zbirke po zavodima i klinikama opisane su u zasebnim kućicama. Pozivamo vas da posjetite naše muzejske zbirke na Noći muzeja!

 

 

Skip to content