Laboratorij za citologiju i histopatologiju Zavoda za veterinarsku patologiju

Zavod za veterinarsku patologiju obavlja usluge obdukcije, histopatološke i citološke pretrage za sve vrste domaćih životinja, divljih, egzotičnih i zooloških životinja te laboratorijskih životinja.
Naše usluge namijenjene su zavodima i klinikama Veterinarskog fakulteta, veterinarskim stanicama i ambulantama te drugim institucijama, fizičkim i pravnim osobama kojima je potrebna usluga obdukcije životinja te histopatološka analiza životinjskih tkiva.
Uz navedene, Zavod za veterinarsku patologiju obavlja i imunohistokemijsku i imunocitokemijsku pretragu prvenstveno u svrhu diferencijacije tumora.

Laboratorij za citologiju i histopatologiju Zavoda za veterinarsku patologiju

Radno vrijeme

Radno vrijeme laboratorija: radnim danom 7-15 h, Prijem materijala: radnim danom 8-14 h; vikend i blagdani 9-11 h

Kontakt

Prijamni ured Zavoda za veterinarsku patologiju: tel. 00385 1 2390 312

E-mail:  patologija@vef.hr

Zavod za veterinarsku patologiju obavlja usluge obdukcije, histopatološke i citološke pretrage za sve vrste domaćih životinja, divljih, egzotičnih i zooloških životinja te laboratorijskih životinja.

Naše usluge namijenjene su zavodima i klinikama Veterinarskog fakulteta, veterinarskim stanicama i ambulantama te drugim institucijama, fizičkim i pravnim osobama kojima je potrebna usluga obdukcije životinja te histopatološka analiza životinjskih tkiva.

Uz navedene, Zavod za veterinarsku patologiju obavlja i imunohistokemijsku i imunocitokemijsku pretragu prvenstveno u svrhu diferencijacije tumora.  U lipnju 2023. godine uvedena je pretraga PARR. PARR je PCR pretraga kojom se utvđuje klonalnost populacije limfocita. Naime, ukoliko je populacija limfocita rezultat klonalne ekspanzije B ili T limfocita, to često, iako ne uvijek, ukazuje na limfoidnu neoplaziju. Osnovna svrha PARR testa je razlikovanje monoklonalne/oligoklonalne neoplastične limfoidne proliferacije od reaktivne poliklonalne ili pseudoklonalne proliferacije limfocita. Više o Zavodu za veterinarsku patologiju možete potražiti na web stranici Zavoda.

Voditeljica laboratorija:izv. prof. dr. sc. Andrea Gudan Kurilj, dr. med. vet.

 

Uputnice za usluge Laboratorija:

Uputnica za razudbu

Uputnica za citološku pretragu

Uputnica za pretragu tumora

Uputnica za pretragu uzoraka kože

Obrazac za PARR test

 

prof. dr. sc. Andrea Gudan Kurilj

redovita profesorica, DECVP
Andrea Gudan Kurilj

san. ing. Mirela Babok

Ured
Mirela Babok

Sandra Cujan

laborantica, Laboratorij za citologiju, histopatologiju i molekularnu patologiju
  • T: 01 2390 312

Sanja Džaja

Laboratorij za citologiju, histopatologiju i molekularnu patologiju
Sanja Džaja

Sanda Bišćan Nedelkoski

laborantica
Sanda Bišćan Nedelkoski

OBDUKCIJA (RAZUDBA)

Važan dio dijagnostičke službe Zavoda za veterinarsku patologiju predstavlja patološki pregled uginulih ili ubijenih životinja. Razudbom se definira određena bolest i / ili uzrok smrti. Razudba (obdukcija, sekcija, autopsija) obuhvaća makroskopski pregled životinje te ukoliko je potrebno, nakon konzultacije s onima koji su uputili životnju na obdukciju, provođenje dodatnih laboratorijskih pretraga kao što su histopatološka, imunohistokemijska, bakteriološka, parazitološka, virološka i toksikološka. U određenim slučajevima također su moguće i metode molekularne detekcije (PCR) određenih patogena. Bavimo se i  obavljanjem razudbe u forenzičke svrhe.

BIOPSIJE I CITOLOGIJA

Jedno od ključnih područja naše djelatnosti je dijagnostika tumora kod domaćih životinja, naročito pasa i mačaka. Osim histopatološke pretrage u svrhu postavljanja dijagnoze i histološkog stupnja malignosti tumora, nudimo i bazični panel tumorskih biljega u svrhu diferencijacije slabo diferenciranih tumora te bazične prognostičke biljege za određene tipove tumora.

Za određene tipove tumora u pasa i mačaka (mastocitomi, oralni i dermalni melanomi, tumori mliječne žlijezde te određeni sarkomi), obavljamo histopatološku analizu određenih prognostičkih čimbenika koji omogućuju histološko stupnjevanje tumora i precizniju procjenu biološkog ponašanja tumora. Histološko stupnjevanje tumora temelji se na procjeni morfoloških kriterija (kao što su broj mitoza, nuklearna morfologija i stupanj diferencijacije stanica), koji su u korelaciji prvenstveno s proliferacijom i metastaziranjem tumora.

Osim toga, također u svrhu preciznije prognoze,  obavljamo i procjenu prisutnosti, količine i distribucije određenih proteina u tumorskim stanicama pomoću imunohistokemije:

-Ki67 – u svrhu procjene proliferacijskog indeksa tumora -c-kit –  koji pokazuje različitu lokalizaciju u stanici, ovisno o stupnju malignosti tumora.

Morfološke karakteristike tumora zajedno sa imunohistokemijskom evaluacijom i kliničkim podacima omogućuju postavljenje preciznije prognoze za životinju koja boluje od tumora kao i odluku o izboru terapije.

Mastocitomi:

-Trostupanjska klasifikacija -Dvostupanjska klasifikacija -Proliferacijski indeks (Ki67) -Ekpresija c-KIT proteina –

Melanomi:

-Melanotični, amelanotični -Mitoze -Ki67 –

Tumori mliječne žlijezde:

-Stupanj 1, 2, 3 –

Sarkomi:

-Mitoze -Ki67-

Uputnica za histopatološku pretragu tumora

Uputnica za citološku pretragu

Obrazac za histopatološku pretragu uzorka kože

Uputnica za razudbu

 

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content