Zavod za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju

U Zavodu za rendgenologiju i ultrazvučnu dijagnostiku obavljamo dijagnostičke pretrage nativne i kontrastne radiografije te ultrazvučne pretrage domaćih životinja, kućnih ljubimaca, egzotičnih i divljih životinja, prema uputi veterinara koji je izvršio pregled. Ambulanta za fizikalnu terapiju raspolaže svim suvremenim uređajima i metodama rehabilitacije i fizikalne terapije kućnih ljubimaca.

Zavod za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju

Radno vrijeme

Radnim danom i subotom: 9 – 11 i 16 – 18 sati
Nedjeljom i blagdanom: 9 – 11 sati

Radno vrijeme za uzgojne preglede PON – PET 12:00 – 14:00 uz prethodnu narudžbu

 

Ambulanta za fizikalnu terapiju:
Radnim danom: 9 – 12 sati

Kontakt

Kontakt telefonski brojevi:

01/ 2390 – 401
01/ 2390 – 405

Ambulanta za fizikalnu terapiju:

Za fizikalnu terapiju sve narudžbe preko mail adrese fizikalnavef@gmail.com

VAŽNO – ZA NAVEDENE PRETRAGE POTREBNO JE PRETNODNO NARUČIVANJE

CT i UZV pretraga upiti na mail: rtg.vef@gmail.com

RTG za uzgojne potrebe (HD, ED, OCD, spondylosis): rtg.vef@gmail.com

RTG za agility: rtg.vef@gmail.com

Dentalni RTG: rtg.vef@gmail.com

U Zavodu za rendgenologiju i ultrazvučnu dijagnostiku obavljamo dijagnostičke pretrage nativne i kontrastne radiografije te ultrazvučne pretrage domaćih životinja, kućnih ljubimaca, egzotičnih i divljih životinja, prema uputi veterinara koji je izvršio pregled.

Ambulanta za fizikalnu terapiju raspolaže svim suvremenim uređajima i metodama rehabilitacije i fizikalne terapije kućnih ljubimaca.

izv. prof. dr. sc. Zoran Vrbanac

Predstojnik, izvanredni profesor, DEVSMR, DACVSMR
Zoran Vrbanac

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Capak

Izvanredni profesor; Prodekan za financijsko poslovanje i investicije
Hrvoje Capak

dr. med. vet. Ana Javor

asistentica

univ. mag. med. vet. Branimir Škrlin

stručni suradnik
Branimir Škrlin

univ. mag. med. vet. Dino Stanin

stručni suradnik
Dino Stanin

rtg. tehn. Davor Mataić

Davor Mataić

U Zavodu za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikanlu terapiju obavljamo dijagnostičke pretrage nativne i kontrastne radiografije, ultrazvučne pretrage te kompjuteriziranu tomografiju domaćih životinja, kućnih ljubimaca, egzotičnih i divljih životinja, prema uputi veterinara koji je izvršio pregled.

Iz usluge očitavamo rendgenske snimke učinjene izvan Veterinarskog fakulteta.

Za uzgojne jedinke pasa i mačaka ovlašteni smo izdavati ocjene potrebne za uzgojne preglede.

NAPOMENA: Za pojedina snimanja potrebno je sedirati ili anestezirati životinju, za što je neophodna koordinacija sa uputnim doktorom veterinarske medicine. Narudžbe za snimanje u sedaciji (rtg.vef@gmail.com)

 

AMBULANTA ZA FIZIKALNU TERAPIJU

Ambulanta raspolaže svim suvremenim uređajima i metodama rehabilitacije i fizikalne terapije kućnih ljubimaca. Za termin terapije obavezna je prethodna narudžba.

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content