Ostale obavijesti

14. sij.
Obavijest o rang listama za dodjelu STEM stipendija – 4

Obavijest o rang listama za dodjelu STEM stipendija – 4

Klasa: 604-01/19-01/01 Ur. broj: 251-61-41-19-01 Zagreb, 14. siječnja 2019. OBAVIJEST O  RANG – LISTAMA  ZA DODJELU STEM STIPENDIJA – 4 Poštovani studenti i studentice, obavještavamo Vas kako su odlukom Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti pomaknute crte na rang-listama u STEM  područjima znanosti za akademsku godinu 2018./2019. Odluka o pomicanju crta na…

13. lis.

Javna obrana doktorskoga rada Tomislava Mikuša

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 24. listopada 2018. godine Tomislav Mikuš, dr. med. vet., javno će braniti doktorski rad pod naslovom: “Utjecaj dobi mliječnih krava i spola teladi na stupanj stresa pri ranom odbiću“. Javna obrana doktorskog rada će se održati u ponedjeljak 12. studenoga 2018. godine u 12:00 sati u predavaonici Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti s…

27. ruj.
Terensko-stručna praksa

Terensko-stručna praksa

Prihvaća se imenovanje stručnih mentora iz stanica i voditelja terensko stručne prakse s Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za studente XII. semestra.

15. ruj.
Dokumenti važni za izvanfakultetsku nastavu

Dokumenti važni za izvanfakultetsku nastavu

Poštovani studenti, u nastavku pronađite dokumente koji vas upućuju na vaše obveze vezane uz izvanfakultetsku nastavu. Dnevnik stručne prakse Brošura za studente  Brošura za mentore

13. ruj.

Javna obrana teme doktorskoga rada Trninić Krešimir

Javna obrana teme doktorskoga rada doktoranda Krešimira Trninića, dr. med. vet., održat će se u novom terminu dana 24. rujna 2018. godine. Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 21. svibnja 2018. godine Krešimir Trninić, dr. med. vet., javno će braniti temu doktorskog rada pod naslovom: „Epidemiološko značenje lisice (Vulpes vulpes L.) u širenju vektorski prenosivih zoonoza na području…

13. srp.

Javna obrana teme doktorskog rada Luka Cvetnić

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 11. srpnja 2018. godine Luka Cvetnić, dr. med. vet., javno će braniti temu doktorskog rada pod naslovom: „Utvrđivanje virulencije i zoonotskog potencijala bakterije Staphylococcus aureus izdvojene iz vimena mliječnih krava s mastitisom“. Javna obrana teme doktorskog rada će se održati u srijedu 26. rujna 2018. godine u 11:00 sati u predavaonici Klinike za porodništvo i…