Općenito

Izdavačka djelatnost Fakulteta utemeljena je već nekoliko godina nakon osnutka Veterinarske visoke škole 1919., odnosno preimenovanja u Veterinarski fakultet 1924. godine, pa tako prvi časopis iz područja veterinarskih znanosti „Veterinarski arhiv“ počinje izlaziti 1931., a časopis „Veterinar“ 1938. godine. U tom gotovo stoljetnom razdoblju postupno je razvijena bogata i dinamična publicistička djelatnost, osobito u posljednja dva desetljeća. Pritom su doktori veterinarske medicine, samostalno i suradnji sa stručnjacima iz raznih drugih srodnih područja, dali znatan doprinos razvoju veterinarstva u Hrvatskoj.

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ima dugu tradiciju izdavanja znanstvenih i stručnih publikacija te sveučilišnih udžbenika iz područja veterinarske medicine. Osim serijskih publikacija, kao što su naši znanstveni i stručni časopisi, ponosimo se izdavanjem sveučilišnih udžbenika koji su temelj za razvoj visokoškolskog obrazovanja i znanstvenoistraživačke djelatnosti. Oni su rezultat znanstvenog i stručnog rada naših nastavnika, znanstvenika i istraživača te ujedno važan dio našega knjižničnog fonda koji je studentima veterinarske medicine lako dostupan i omogućuje im da najnovije i relevantne spoznaje iz veterinarske medicine, dijagnostike i liječenja životinja usvajaju iz literature na hrvatskom jeziku.

Danas je objavljivanje udžbenika, priručnika, skripta, monografija te ostalih knjiga pod nadležnošću Povjerenstva za knjižničnu i izdavačku djelatnost koje radi prema Poslovniku o radu Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu te Pravilniku o sveučilišnoj nastavnoj literaturi i izdavačkoj djelatnosti Veterinarskoga fakulteta. Povjerenstvo prima zahtjeve za odobravanje rukopisa, razvrstava ih prema vrsti, predlaže recenzente te obavlja ostale poslove vezane uz odobravanje rukopisa. Također, aktivno sudjeluje u predlaganju i obnovi knjižničnog fonda za potrebe studenata, nastavnika i znanstvenika.

Veterinarski arhiv“ je međunarodni znanstveni časopis iz područja veterinarske medicine, koji obuhvaća i područje veterinarskih te animalnih znanosti. Izlazi na engleskom jeziku, dvomjesečno, šest puta godišnje. Glavni urednik je prof. dr. sc. Velimir Sušić, a uredništvo čine nastavnici s Veterinarskoga fakulteta.

Znanstveno-stručni časopis studenata veterinarske medicine „Veterinar“ izlazi dva puta godišnje i objavljuje znanstvene, stručne i popularizacijske članke studenata veterinarske medicine u suradnji s mentorima. Glavna urednica časopisa je studentica Mihaela Vranješ, a sve poslove zaprimanja i pripreme tekstova vode Urednički odbor koji čine studenti Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu te Urednički kolegij sastavljen od nastavnika Fakulteta.

Znanstveno-stručni časopis „Hrvatski veterinarski vjesnik“ Fakultet objavljuje zajedno s Hrvatskom veterinarskom komorom. Urednici su dr. sc. Ivan Križek, prof. dr. sc. Petar Džaja i izv. prof. dr. sc. Krešimir Severin. Časopis prati važna zbivanja iz veterinarske struke, donosi izvješća sa skupova vezanih uz veterinarstvo, obavještava o novim propisima vezanim uz veterinarsku struku, objavljuje znanstvene i stručne članke te zanimljivosti iz povijesti veterinarstva. Izlazi četiri puta godišnje kao dvobroj.

Skip to content