Aktualni projekti

Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i unaprjeđenje integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine uz primjenu HKO-a na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Izvori financiranja: ESF
Trajanje: 2019. - 2022.
Uloga ustanove: Prijavitelj
Kratki sažetak:

Zbog nepostojanja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija upisanih u registar HKO-a za doktora veterinarske medicine, integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine nedovoljno je utemeljen na ishodima učenja kao osnovi kvalitetnog visokog obrazovanja. Posljedica je usporena revizija, moderniziranje i usklađivanje studija veterine s potrebama tržišta rada, o čemu govori podatak da je samo 49,43% osoba sa zanimanjem veterinar zaposleno u veterinarskim djelatnostima. Stoga je svrha projekta prilagoditi sadržaj studijskog programa jasno definiranim ishodima učenja.

Putem Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru analizirat će se potreba za vještinama i zapošljavanjem nakon studija. U skladu s dobivenim rezultatima izradit će se standard zanimanja za zanimanje doktor veterinarske medicine te standard kvalifikacija za zanimanje doktor veterinarske medicine u svrhu unapređenja studijskog programa. Poboljšanje kvalitete i relevantnosti oblikovanja vještina postići će se jačanjem suradnje studenata i nastavnika s gospodarstvom dovođenjem gostujućih predavača iz gospodarstva te projektnom i terenskom nastavom usmjerenom na suradnju s gospodarstvenicima. Inovativan pristup uključit će upotrebu modernih didaktičkih alata, a također će se osigurati kontinuirano usavršavanje nastavnika s ciljem jačanja njihovih stručnih i nastavničkih kompetencija.

Provedbom ovoga projekta očekuje se poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti programa u visokom obrazovanju jer će njegovi rezultati pridonijeti unapređenju studija veterinarske medicine čime će se poboljšati i zapošljivost diplomanata.

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Danijela Horvatek

CA18105 – Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance

Izvori financiranja: COST Action EU
Trajanje: 2019. - 2023.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

The European Food Safety Authority has recently proposed a generic framework for a modern, flexible and dynamic risk-based meat safety assurance system. Implementation of such a system is expected to be a slow and careful process that would involve its thorough development, fine-tuning and testing its practical feasibility and general impacts. There are many research groups in Europe that currently perform studies, mostly at national level, to fill the knowledge gaps related to such a new system. The main aim of the RIBMINS network is to combine and strengthen European-wide research efforts on modern meat safety control systems. The network will allow exchange of ideas, experience and results of country-level research studies. Furthermore, the aim is to create a platform for training of relevant participants in the new meat safety system and thus help its operability, as well as to inform relevant stakeholders about the requirements, benefits and consequences of the new system. The RIBMINS network will consist of five Working Groups: 1. on scope and targets of meat safety assurance, 2. on farm-level controls and risk categorisation of farms, 3. on abattoir-level controls and risk categorisation of abattoirs, 4. on meat safety assurance system impact with changes, addition and alternatives to meat inspection, and 5. on meat safety assurance system training, communication and monitoring. Overall, the network shall help the full development and implementation of the general principles of meat safety assurance system across Europe for the benefit of consumers, industry and protection of animal health and welfare.

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Nevijo Zdolec, nzdolec@vef.hr
Web stranica: https://www.cost.eu/actions/CA18105/#tabs|Name:overview

Uspostava poslijediplomskih specijalističkih studija veterinarske medicine na engleskom jeziku

Izvori financiranja: Europski soijalni fond
Trajanje: 2018. - 2020.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Projekt “Uspostava poslijediplomskih specijalističkih studija veterinarske medicine na engleskom jeziku” će trajati 2 godine, a cilj mu je uspostava specijalističkih studija na engleskom jeziku u jedinoj visokoobrazovnoj ustanovi veterinarske medicine na području Hrvatske. Provedba projekta će pridonijeti jačanju jezičnih kompetencija nastavnika, podizanju kvalitete studijskih programa te pozicioniranju ustanove prijavitelja na međunarodnoj razini. Razvijeni i akreditirani studijski programi zadovoljit će potrebe ciljnih skupina i krajnjih korisnika, a dugoročno će se povećati mobilnost studenata i nastavnika i ostvariti temelji za združene studije. Partner na projektu je Hrvatska veterinarska komora.

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.

 

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Dean Konjević, Dipl. ECZM, dean.konjevic@vef.hr

Upgrading the research performance in molecular medicine at the Faculty of the Veterinary Medicine University of Zagreb

Izvori financiranja: FP7-ERAChairs-Pilot Call-2013
Trajanje: 2014. - 2019.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb (FVM) is well established research institution in Croatia with more than 178 staff members who have excellent education and scientific experience. In order to conduct structural changes in veterinary medicine, scientists at FVM have accepted ERA Chair initiative, aiming at fostering structural changes, synergies between cohesion and research funding, and to raise research quality in the application of molecular technologies to international levels of excellence.

The project proposal aims to reinforce research performance of FVM through enhancing its capacities in molecular veterinary medicine, by attracting outstanding experienced researchers, transfer of knowledge and research potential, especially in the fields of proteomics and metabolomics.

The exchange of know-how and experience with esteemed outstanding experienced researchers will be accomplished through coherent set of measures: training, workshops and trans-national two-way secondments of research staff. The workshops on different aspects in molecular medicine organised in Zagreb and will mostly cover three chosen fields: comparative tumour analysis, post-genomic technology and wildlife research at the FVM departments. By the upgrading of its research performance and excellence FVM will improve performance in competitive research funding, prevent brain drain, enhance its competiveness and visibility in broader region and become internationally recognized partner.

The proposed activities should increase research performance in specific field of molecular veterinary medicine and FVM will be able to increase its involvement in international research projects with EU partners and to be better integrated into the ERA. The ERA Chair Initiative will be unique in croatian veterinary science with potential benefits for the broader research community and neighbouring countries.

Kontakt: Prof. dr. sc. Vladimir Mrljak, vmrljak@vef.hr
Web stranica: http://www.vetmedzg.eu

Interakcija nositelj-parazit: odnos tri različita tipa nositelja prema invaziji metiljem Fascioloides magna

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2018. do 2022.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Fascioloidoza je invazijska bolest uzrokovana sa za Europu nezavičajnom vrstom dvorodnog metilja Fascioloides magna. Za sada je moguće razlikovati tri tipa konačnih divljih nositelja ovog metilja u Europi: tipični (jelen obični i lopatar), ”slijepa ulica” (svinja divlja) i atipični (srna obična, muflon i divokoza). Iako je pojava ovog parazita potaknula razmjerno velik interes znanstvene javnosti rezultirajući objavom brojnih znanstvenih članaka, interakcije nositelj-parazit i dalje nisu razjašnjene. Pri tome je fascioloidoza atipičnih nositelja često smrtonosna bolest te je na invadiranim područjima zabilježen pad brojnosti srna. Cilj je razumijevanje interakcije nositelj-parazit u različitim tipovima nositelja. Pretpostavke projekta su: i) trajna migracija metilja kroz jetru nositelja je posljedica neadekvatnog imunosnog odgovora nositelja, i ii) trajna migracija metilja kroz jetru nositelja posljedica je nemogućnosti spolnog sazrijevanja metilja. Ciljevi projekta su: a) proučiti makroskopske i mikorskopske promjene na i u jetrima različitih tipova nositelja, b) razumjeti imunosni odgovor na metilja F. magna kod različitih nositelja, c) usporediti raznolikost/postojanje specifičnih alela MHC gena kod različitih tipova nositelja, d) analizirati različite stadije metilja kod različitih nositelja. Uzorci krvi, čitave jetre i metilji prikupit će se tijekom redovitih lovnih zahvata. Jedinke ćemo razvrstavati na negativne, invadirane, ponovno invadirane i izliječene. Životinje s područja na kojima nije utvrđena fascioloidoza će poslužiti kao potpuno negativne kontrole. Prikupljene uzorke analizirat ćemo parazitološki, omika metodama, NGS i klasičnom analizom MHC gena, seciranjem metilja. Analize će provesti tim oformljen tijekom provedbe uspostavnog istraživačkog projekta uz pomoć članova projekta ERA Chairs za dio proteomike. Očekujemo da će rezultati projekta pružiti odgovore o značajnim interakcijama između nositelja i parazita na primjeru fascioloidoze.

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Dean Konjević, Dipl. ECZM, dean.konjevic@vef.hr
Web stranica: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=7801&rok=2018-01

Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation (LIFE Lynx)

Izvori financiranja: LIFE Nature program Europske komisije
Trajanje: 2017. - 2024.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

LIFE Lynx project’s primary objective is rescuing the Dinaric-SE Alpine lynx population from extinction and to preserve it in the long term. Currently, the population is small, isolated, and extremely inbred. It urgently needs reinforcement by introducing additional, healthy animals from another population. We will reinforce the Dinaric-SE Alpine population with lynx from the viable source population in the Carpathians, while maintaining high public support. We will collaborate across all EU countries sharing this population to develop and implement a systematic approach to ensure long-term viability of the reinforced population. We will work closely with core stakeholders to further develop partnerships and to ensure broad public acceptance of lynx conservation. We aim to develop science-based management tools for strategic planning to ensure long-term viability of lynx. These include using computer modelling based on data from the project to understand how to genetically and demographically manage the population for the long term. This scientific information will be incorporated into management plans and other strategic documents. Another objective is to improve population connectivity for lynx. Natural gene flow of lynx within this population will be increased, in order to avoid additional reintroductions in the future. Such a metapopulation will help reduce negative impacts of habitat fragmentation and will reverse genetic deterioration across entire Dinaric-SE Alpine population.

Kontakt: doc. dr. sc. Magda Sindičić, magda.sindicic@vef.hr
Web stranica: https://www.lifelynx.eu/

Nutritivna modulacija metabolizma dokozaheksaenske kiseline kod dijabetičke dislipidimije

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2016. - 2019.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Sažetak:
Dokozaheksaenske kiseline (DHA) je važna masna kiselina čiji je biokemijski put sinteze dugo vremena bio nejasan. Trenutni model pretpostavlja kako nakon serije desaturacija i elongacija u endoplazmatskoj mrežici nastaje C24:6n3 koja odlazi u peroksisom gdje se jednim ciklusom ß-oksidacije skraćuje u 22:6n3 (DHA) i zatim odlazi natrag u endoplazmatsku mrežicu gdje bude esterificirana u odgovarajuće fosfolipide. Količinu DHA u plazmi i tkivima određuje unos masnih kiselina hranom, natjecanje za enzime između n3 i n6 linije masnih kiselina i endogeni metabolizam. Svi ovi čimbenici mogu biti promijenjeni tijekom dijabetesa. Međutim, složenost sinteze trenutno onemogućava točno predviđanje razine DHA u tkivima dijabetičnih životinja. U projektu ćemo istražiti učinak n3/n6 omjera lipida hrane i direktnog dodatka DHA kod dijabetesa tipa 1 i 2 na metabolizam DHA, oksidaciju u mitohondrijima i peroksisomima i DHA metabolom. Naša pretpostavka je dokazivanje da hranidbena modulacija može umanjiti učinak inzulina kod dijabetičke dislipidemija što može imati veliko značenje u tretmanu dijabetesa. Dodatno ćemo istražiti koji enzimi, uključeni u mitohondrijsku i peroksisomsku ß-oksidaciju, mogu biti regulirani lipidima hrane. Istraživanja će biti provedena na štakorima kojima će biti induciran dijabetes tipa 1 i 2 te će dobivati hranidbene tretmane s varirajućih razinama n3/n6 i povećanom koncentracijom DHA. Integriranje rezultata pokusa objasnit će promjene u koncentracijama DHA kod različitih tipova dijabetesa. Istraživanja na subcelularnoj razini omogućit će utvrđivanje učinka dijabetesa na mitohondrijsku i peroksisomsku ß-oksidaciju i metabolizam DHA. Istraživanje metaboloma DHA povezat će prehranu, dijabetes i bioaktivne produkte DHA. Naposljetku, podaci iz cjelokupnog projekta rezultirat će integracijom znanja i boljim razumijevanjem biosinteze DHA.

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Tomislav Mašek
Web stranica: http://www-staro.vef.unizg.hr/dislipidha/index.htm

Lipidi hrane, spol i dob u patogenezi metaboličkog sindroma – Diet Met Syn

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2017. - 2021.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Svrha projekta je bolje razumijevanje utjecaja hrane, spola i dobi na razvoj metaboličkog
sindroma te omogućiti nove pristupe prevenciji i liječenju metaboličkog sindroma
putem modifikacije prehrane, kao i bolje razumijevanje veze između kronične upale
izazvane pretilošću i tumora. Metabolički sindrom obilježava nekoliko metaboličkih
čimbenika rizika, uključujući rezistenciju na inzulin, dislipidemiju, prekomjernu
tjelesnu masu i hipertenziju. Poremećaj metabolizma lipida ključna je komponenta u
razvoju metaboličkog sindroma pa je i prevalencija metaboličkog sindroma povezana
sa stupnjem pretilosti. Stoga, promjene u sastavu hrane mogu biti važna strategija
za prevenciju metaboličkog sindroma i posljedičnih bolesti. Pretilost nastaje tijekom
dugotrajne pozitivne energetske ravnoteže koja potiče proupalni odgovor. Masne stanice
hipertrofiraju i stvaraju povećane količine proupalnih adipokina. Pojačano izlučivanje
proupalnih peptida potiče infiltraciju upalnih stanica kao što su makrofagi i limfociti
što rezultira promjenom mikrouvjeta u masnom tkivu. To uzrokuje kroničnu upalu i
pojačan dotok lipida iz masnoga tkiva u jetru, mišićno tkivo i gušteraču što rezultira
s glukotoksičnošću i lipotoksičnošću. Stanje kulminira pogoršanjem u inzulinskoj
signalizaciji, nereguliranom homeostazom glukoze i razvojem rezistencije na inzulin.
Kronična upala i rezistencija na inzulin danas su prepoznati kao bitni čimbenici kod
mnogih bolesti kao što su dijabetes tipa 2, kardiovaskularne bolesti, Alzheimerova
bolest i tumori. U prvoj godini projekta objavljen je jedan rad u bazi Current Contents
i tri priopćenja na međunarodnim kongresima.

Kontakt: Kristina Starčević,
Web stranica: http://intranet.vef.unizg.hr/dietmedsyn/

OSTEOproSPINE

Izvori financiranja: Horizon 2020
Trajanje: 2018-2023
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

Novel Bone Regeneration Drug Osteogrow: Therapeutic Solution for Lumbar Back Pain

OSTEOproSPINE je projekt Horizon 2020, koji traje pet godina i u njega je uključeno 12 partnera
iz 6 zemalja. Financira ga Europska unija. Voditelj projekta je Medicinski fakultet u Zagrebu,
a Veterinarski je fakultet u Zagrebu jedan od partnera zadužen za izvođenje animalne studije.
Projekt je započeo 1. siječnja 2018. Primarni je cilj liječenje pacijenata s kroničnim lumbalnim
bolom. Jedan od oblika liječenja ovoga problema jest posterolateralna spinalna fuzija, kirurški
zahvat kojim se stabiliziraju dva susjedna lumbalna kralješka. Ciljevi OSTEOproSPINE projekta
jesu ubrzavanje stvaranja nove kosti između dva poprečna izdanka lumbalnih kralježaka
primjenom rhBMP6 (recombinant human bone morphogenetic protein 6) pomiješanog s vlastitom
krvi i na taj način smanjivanje mogućnosti komplikacija.

Kontakt: Dražen Vnuk, dvnuk@vef.hr
Web stranica: https://osteoprospine.eu/

Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa – INOJANJETINA

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2018. - 2022.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Janjeće meso odlikuje se vrlo plemenitim okusom i mirisom te se navodi kao izvor biološki vrijednih proteina, vitamina B-kompleksa i nekih minerala, lako je probavljivo te je  izvanrednih dijetetskih svojstava, no meso ima relativno visok udio masti (7,8 g / 100 g krtog mesa) i kolesterola (78 mg / 100 g krtog mesa). U ovom projektu naše prethodno znanstveno dokazane preporuke o sigurnom i djelotvornom uvođenju pripravka plemenite pečurke (PPP) u hranu za perad i svinje ispitat ćemo na modelu janjeta (što dosad nije poznato) te pritom istodobno predstaviti mogući tržišno novi proizvod (janjetine s nižim udjelima masti i kolesterola). U dosadašnjim smo istraživanjima zapazili snižavanje koncentracije kolesterola i glukoze u serumu ispitivanih ovaca hranjenih uz dodatak PPP-a, no je li isti učinak i na meso, nije poznato. S obzirom na navedeno, cilj je ovoga projekta ocijeniti utjecaj dodatka PPP-a na kvalitetu mesa janjadi koje bi onda bilo pogodno kao sirovina za proizvodnju funkcionalnih proizvoda koji se temelje na inovativnim rješenjima u tehnološkim postupcima proizvodnje. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Maja Popović sa Zavoda za biologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Suradnici:

Miljenko Šimpraga, Ana Shek Vugrovečki, Daniel Špoljarić, Bela Njari, Željka Cvrtila Fleck, Ivona Žura Žaja, Matko Kardum, Gordan Mršić, Lidija Kozačinski, Suzana Milinković Tur, Tomislav Mikuš, Ksenija Vlahović, Nina Poljičak Milas

https://www.inojanjetina.net/

Kontakt: Maja Popović, maja.popovic@vef.hr
Web stranica: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=3685&rok=2016-06

European Joint Doctorate in Molecular Animal Nutrition (MANNA, No: 765423)

Izvori financiranja: Horizon 2020
Trajanje: 2018. do 2022.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

Glavni ciljevi projekta su:

(1) razvoj elitne europske škole koja će trenirati mlade istraživače u primjeni OMIC-a tehnologija u hranidbi domaćih životinja i temeljnim znanstvenim vještinama;

(2) evaluacija učinaka inovativnih dodataka u hrani na proizvodne sposobnosti životinja;

(3) dodjela dvostrukih doktorata (dr. sc.) u multidisciplinarnoj mreži s ciljem razvoja međunarodnih znanstvenika za globalno tržište rada.

Ciljevi će biti postignuti uz superviziju dvaju mentora s dvaju različitih sveučilišta i s jednim neakademskim partnerom za svakoga od 11 doktoranada. Oni će zajedno raditi na integriranim inovativnim znanstvenim projektima, strukturiranim da istražuju učinke antioksidansa, mikroRNA, egzosoma, metionina, lipida i biljnih protuupalnih tvari u obroku životinja na razvoj, probavu i metabolizam primjenjujući transkriptomiku, mikrobiomiku, proteomiku i metabolomiku na in vivo i in vitro modelima. Svi će rezultati biti analizirani analitičkim sustavom
temeljenim na IBM-Watson kognitivnom računalu.

Sredstva dodijeljena od EU-a za cijeli projekt iznose 2.793.778,56 eura, dok je udio hrvatskog partnera 247.761,00 eura. Koordinator projekta je prof. dr. sc. David Eckersall, ERA Chair voditelj na projektu VetMedZg i istodobno zaposlenik Veterinarskoga fakulteta, a institucija koordinator projekta jest University of Glasgow. Hrvatski istraživač na projektu MANNA je prof. dr. sc. Vladimir Mrljak. U projekt je uključeno 6 akademskih ustanova (University of Glasgow, Ujedinjeno Kraljevstvo; Universita Degli Studi Di Milano, Italija; Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, Njemačka; Universitat Autonoma De Barcelona, Španjolska; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Univerzita Veterinarskeho Lekarstva a Farmacie v Kosiciah, Slovačka), 9 privatnih kompanija i 3 javna znanstvena instituta iz 8 europskih država.

Kontakt: Vladmir Mrljak, vmrljak@vef.hr
Web stranica: http://www.phd4manna.eu/

Pan-European soft skills curriculum for undergraduate veterinary education – SOFTVETS

Izvori financiranja: Erasmus+
Trajanje: october 2018 - october 2020
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Recent research and surveys among veterinarians show an increasing need for enabling veterinarians with skills to cope with challenges imposed on them by the ever changing world and the enormous strain the profession puts on them. Skill acquisition and development are essential for the performance and modernization of the profession in order to provide new forms of flexibility and security for veterinary professionals. Therefore, the target group of this project are students of veterinary medicine that need to be better prepared for real-life challenges in their future working environment.

The goal of this project is to create a framework, and produce an ideal version of the new soft skills curriculum that would be applicable in veterinary higher education throughout Europe. As it should cover a wide range of life skills to cover all aspects of modern day challenges it will be organized in three sections: interpersonal communication, entrepreneurship and digital skills. The project team will firstly develop a set of recommendations for learning outcomes in life skills, a training concept for education of teachers involved in soft skill teaching and carry out a pilot implementation project of selected modules at implementation partners’ institutions. The intellectual outcomes will be developed in coordination with students’ association, professional association of veterinarians and an accreditation authority for veterinary education establishments within Europe to make sure it responds correctly to the needs of both students and labour market.

Kontakt: Lada Radin, lada_radin@vef.hr
Web stranica: http://www.softvets.eu

Plavi projekt- doprinos razvoju programa društveno korisnog učenja na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu

Izvori financiranja: Europski Socijalni Fond
Trajanje: travanj 2018 - rujan 2019
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

Svrha projekta je dati priliku studentima veterine za angažman u društveno korisnim projektima očuvanja morskog okoliša. Kroz projekte u sklopu nastave, a u suradnji s organizacijama civilnoga društva studenti detektiraju potrebe zajednice i kroz kolegije izrađuju potencijalna rješenja – projekte kroz koje će se angažirati u lokalnoj zajednici.

U sklopu ovog konkretnog projekta detektirane su teme koje su zanimljive studentima, a donijet će korist zajednici kroz edukaciju o metodama praćenja populacija i liječenja zaštićenih morskih životinja, morskih kornjača i dupina.

Terenski rad tijekom projekta odvijat će se u Morskom obrazovnom centru – Aquarium Pula te na Murteru. Pulski dio edukacija bit će fokusiran na morske kornjače te će studenti u teoretskom i praktičnom dijelu proći gradivo izrade protokola praćenja i spašavanja morskih zaštićenih životinja do praktične primjene prilikom isplova morskim brodicama. Nakon edukacije osmislit će konkretne projekte primjenjive u zajednici  i provesti ih u djelo na području Istarske županije. Na radionicama u Murteru studentski će se fokusirati na dupine, i educirati se o izradi protokola za praćenje, bilježenju pojavnosti zaštićenih morskih životinja – datum, vrijeme, zemljopisna pozicija, broj životinja, dobne kategorije, meteorološkmi uvjetima i ljudskom utjecaju (pomorski promet, turistička i ribarska djelatnost),  osnovama fotografiranja zaštićenih morskih životinjskih vrsta te opisu prijetnji tijekom boravka u prirodi i slično. Nakon edukacija, studenti će  također osmisliti projekte za stanovništvo obalnih i otočnih zajednica na cijelom području hrvatske strane Jadrana te ih odraditi u suradnji s lokalnim udrugama, školama i sličnim ustanovama.

Kontakt: Martina Đuras, martina.duras@vef.hr
Web stranica: https://www.argonauta.hr/plavi-projekt/

Carnivora Dinarica

Izvori financiranja: Interreg V-A Slovenija – Hrvatska
Trajanje: rujan 2018. - veljača 2021.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

“CARNIVORA DINARICA – Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima”  puni je naziv projekta. Projekt je vrijedan 2.347.340 € i izvodit će se 30 mjeseci, do kraja veljače 2021.godine.

Glavna svrha projekta Carnivora Dinarica je poboljšanje statusa zaštite velikih zvijeri – euroazijskog risa, vuka i medvjeda – u područjima Natura 2000: Javorniki – Snežnik i Notranjski trikotnik u Sloveniji te na području Gorskog kotara i sjeverne Like u Hrvatskoj. Projektom je obuhvaćeno prekogranično šumsko područje, jedinstveno u Srednjoj Europi, gdje je na istom prostoru prisutno još oko 20 risova, 60 vukova i 700 medvjeda. Očuvanje njihove dugoročne prisutnosti od iznimnog je značaja za zaštitu biološke raznolikosti i ekosustava prekograničnog područja Slovenije i Hrvatske. S obzirom na dobru povezanost i prohodnost toga prostora upravo je međudržavna suradnja pri tom od ključnog značaja. Projekt je usredotočen na tri najvažnija zajednička izazova: i) poboljšanje strategije i uklanjanje nedostataka u prekograničnom upravljanju velikim zvijerima; ii) smanjenje rizika koji ugrožavaju velike zvijeri, posebno sve veći pritisak od čovjeka (promet, štete na poljoprivredi i fragmentacija staništa), te iii) (ne)razumijevanje uloge velikih zvijeri u ekosustavima.

Za više informacija kontaktirajte voditeljicu projekta Aleksandru Majić Skrbinšek, Univerza u Ljubljani, Biotehnološki fakultet, Odjel za biologiju (+386 1 3203 336, aleksandra.majicskrbinsek@bf.uni-lj.si)

Kontakt: Slaven Reljić, sreljic@vef.hr
Web stranica: http://www.wwfadria.org/en/what_we_do/wildlife/carnivora_dinarica/

EU Horizon 2020 bio-chip (bioengineered grafts for cartilage healing in patients)

Izvori financiranja: EU Horizon 2020
Trajanje: 2015 - 2019
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

In an effort to overcome the limitations of currently available treatments, the BIO-CHIP project aims at carrying out a phase II clinical trial (Nose To Knee II) for the treatment of traumatic cartilage lesions in the knee, with two main innovations:
the use of autologous nasal chondrocytes as a cell source superior to articular chondrocytes and
the delivery of a tissue graft (tissue therapy) as opposed to a cellular graft (cellular therapy).
We intend to formally test the hypothesis that implanting a mature cartilage graft will improve the clinical efficacy, leading to a significant improvement in the main primary outcome, i.e., pain and functionality.

Kontakt: Prof dr. sc. Dražen Matičić
Web stranica: http://biochip-h2020.eu