Stručna praksa

15. velj
Završna konferencija projekta „Study4Career”

Završna konferencija projekta „Study4Career”

Završna konferencija projekta „Study4Career: Razvoj cjelovite podrške ranom razvoju karijera studenata Fakulteta organizacije i informatike“ održala se u četvrtak 9. veljače 2023. godine u hotelu Trakošćan.

20. kol
Stručna praksa na velikim životinjama

Stručna praksa na velikim životinjama

U XII. semestru studenti odrađuju stručnu praksu u trajanju od 30 radnih dana pod nadzorom mentora pri čemu se osposobljavaju za samostalno obavljanje stručnih poslova u veterinarskoj struci.      

20. ožu
Izvanfakultetska nastava za studente XII semestra

Izvanfakultetska nastava za studente XII semestra

Za studente Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji studij pohađaju po programu Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine, terensko-stručna praksa i stručno klinički rad obavlju se tijekom XII. semestra (6. godine studija).  Nastavnim planom i programom predviđeno je da student obavlja terensko-stručnu praksu u trajanju od ukupno 180 sati u Veterinarskim organizacijama (stanicama i…

Skip to content