Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju

Za stranice Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologije kliknite na LINK

Povijest

Povijest Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju neposredno je povezana s osnivanjem Veterinarske visoke škole, a svoje je prve pacijente registrirala 16. listopada 1922. godine. Presudnu ulogu u osnivanju i organizaciji Kirurške klinike imao je prof. Eugen Podaubsky koji je bio njezin prvi profesor i predstojnik. Preuređenje Klinike i nabava suvremenije opreme započela je za vrijeme predstojništva prof. dr. sc. Željka Matičića (1985. – 1998.)  te je Klinika svečano otvorena ujesen 1999. godine. U to se vrijeme, uz potporu tadašnjeg predstojnika prof. dr. Antuna Brkića  (1999. – 2005.), pristupa organizaciji rada po specijalnostima. Od ožujka 2006. godine, zalaganjem tadašnjeg predstojnika prof. dr. Dražena Matičića (2005. – 2012.) započinje intenzivnija aktivnost nastavnika i asistenata Klinike glede usavršavanja u inozemstvu putem rezidentskih programa ECVS i ACVS te studijskih boravaka u centrima veterinarske izvrsnosti u Europi i SAD-u. Tijekom 2009. godine potpisan je ugovor o financiranju razvojnog projekta Centar izvrsnosti veterinarske kirurgije na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu između Grada Zagreba, Sveučilišta u Zagrebu i Veterinarskoga fakulteta. Pod voditeljstvom prof. dr. sc. Dražena Matičića Klinika je, u sklopu projekta, do 2013. godine potpuno preuređena i opremljena suvremenim uređajima te je danas jedna od najmodernijih opremljenih Kirurških klinika u ovom dijelu Europe.

Nastava

Kirurgija, ortopedija i oftalmologija je trosemestralni predmet. Sadržajno se u VII. semestru uče opća kirurgija i anesteziologija, u VIII. specijalna kirurgija i oftalmologija, a u IX. semestru ortopedija i neurokirurgija. Naglasak je na praktičnom radu studenata, koji u malim skupinama sudjeluju u svakodnevnom kliničkom radu Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju. Nastavnici Klinike su kroz povijest bili angažirani u prevođenju suvremenih udžbenika tog doba za savladavanje gradiva iz kirurgije, a prvi domaći sveučilišni udžbenik koji su napisali nastavnici Klinike objavljen je 2010. godine pod nazivom Veterinarska kirurgija i anesteziologija.

Poslijediplomska nastava

Ak. god. 2008./2009. osnovan je poslijediplomski specijalistički studij Kirurgija, ortopedija i oftalmologija s anesteziologijom, a 2012. godine reorganiziran je i preimenovan u poslijediplomski  specijalistički studij Kirurgija, anesteziologija i oftalmologija s veterinarskom stomatologijom. Promjena imena studija dala je naglasak na četiri specijalistička područja priznata od Europskog odbora veterinarskih specijalista (EBVS). U nastavu, koja se promjenama organizira i na engleskom jeziku za strane studente, uključuju se i certificirani specijalisti iz europskih i američkih koledža različitih specijalizacija te na taj način poslijediplomski studij dobiva međunarodnu prepoznatljivost. Stoga su u posljednjih nekoliko generacija studij upisali doktori veterinarske medicine iz 14 zemalja s tri kontinenta.

 Znanstveni rad

Znanstveni rad na Kirurškoj klinici započeo je početkom tridesetih godina 20. stoljeća na osnovi kliničkog materijala koji je u vrlo širokom rasponu patoloških slučajeva dolazio na kliniku. Ta su istraživanja obuhvaćala pretežno kazuističke prikaze i obrade pojedinih zanimljivih slučajeva. Od sredine pedesetih godina 20. stoljeća nastavnici Klinike bili su voditelji domaćih znanstvenoistraživačkih tema koje su se financirale iz državnog proračuna, a u novom tisućljeću i međunarodnih znanstvenih projekata. Tu se posebno istaknuo prof. dr. sc. Dražen Matičić koji je bio istraživač i voditelj animalnog pokusa FP7 projekta BIOCOMET pod nazivom Bioreactor based Clinically Oriented Manufacturing of Engineered Tissues (2011. – 2015.). Osim toga, voditelj je istraživanja veterinarskog dijela projekta BIO-CHIP (Bioengineered grafts for Cartilage Healing in Patients) (2015. – 2019.), EU programa Obzor 2020, te voditelj istraživanja veterinarskog dijela projekta OSTEOproSPINE  (Novel Bone Regeneration Drug Osteogrow: Therapeutic Solution for Lumbar Back Pain) (2018. – 2022.), EU programa Obzor 2020. Na temelju rezultata u dosadašnjem znanstvenom radu prof. dr. sc. Dražen Matičić izabran je 2014. godine za člana suradnika, a 2018. godine za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za medicinske znanosti.

Dosad je na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju prof. dr. sc. Dražen Vnuk završio rezidentski program ECVS, a jedan je djelatnik stekao Diplomate status. Naime, na temelju ranije uspostavljene međufakultetske suradnje doc. dr. sc. Marko Stejskal je od siječnja 2012. do srpnja 2015. godine bio na specijalizaciji u Veterinary Teaching Hospital, College of Veterinary Medicine, University of Georgia, Athens, Georgia, SAD, u sklopu rezidentskog programa Američkog koledža veterinarske kirurgije (Resident, American College of Veterinary Surgery) pod mentorstvom prof. Stevena C. Budsberga, DVM, MS, DACVS. Položivši specijalistički ispit 2016. godine, stekao je titulu Diplomate, American College of Veterinary Surgeons – Small Animal (DACVS-SA), a 2017. godine titulu Diplomate, European College of Veterinary Surgeons (DECVS).

Posljednjih nekoliko godina, u vrijeme mandata predstojnika prof. dr. sc. B. Pirkića i doc. dr. sc.Marka Stejskala, uvode se nove kirurške tehnike u neurokirurgiji, oftalmologiji i ortopediji, a istodobno se ulaže u edukaciju nove generacije asistenata i nastavnika u području veterinarske stomatologije, anesteziologije, oftalmologije i kirurgije konja.

 

prof. dr. sc. Dražen Vnuk

Predstojnik, redoviti profesor
Dražen Vnuk

akademik Dražen Matičić

Akademik; voditelj projekta BIO CHIP
Dražen Matičić

prof. dr. sc. Boris Pirkić

redoviti profesor
Boris Pirkić

prof. dr. sc. Mario Kreszinger

redoviti profesor
Mario Kreszinger

izv. prof. dr. sc. Tomislav Babić

izvanredni profesor
Tomislav Babić

izv. prof. dr. sc. Ozren Smolec

izvanredni profesor
Ozren Smolec

izv. prof. dr. sc. Nika Brkljača Bottegaro

izvanredna profesorica, DECVSRM

doc. dr. sc. Andrija Musulin

docent
Andrija Musulin

doc. dr. sc. Marko Pećin

docent
Marko Pećin

dr. sc. Petar Kostešić

poslijedoktorand
Petar Kostešić

dr. sc. Marija Lipar

viša stručna suradnica
Marija Lipar

dr. sc. Valentina Plichta

poslijedoktorandica

univ. mag. med. vet. Mirna Abaffy Kirin

stručna suradnica
Mirna Abaffy Kirin

dr. sc. Petra Dmitrović

asistentica, poslijedoktorandica
Petra Dmitrović

dr. med. vet. Niko Ivkić

asistent

dr. med. vet. Marija Mamić

asistentica

dr. med. vet. Katarina Miljak

asistentica

dr. med. vet. Mirta Vučković

asistentica
Mirta Vučković

dr. med. vet. Ana Smajlović

asistentica

Morana Pavelić

Ured
Morana Pavelić

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Kirurgija, ortopedija i oftalmologija I
Kirurgija, ortopedija i oftalmologija II
Kirurgija, ortopedija i oftalmologija III
Bolesti i liječenje farmskih životinja
Bolesti i liječenje pasa i mačaka I

Doktorski studij

Abdominalna kirurgija farmskih životinja
Kirurgija želuca i crijeva u malih domaćih životinja
Kirurško liječenje tumora u pasa i mačaka
Anestezija farmskih životinja i konja
Anestezija malih kućnih ljubimaca
Hromosti goveda

Bioengineered grafts for Cartilage Healing in Patients (BIO-CHIP)

Izvori financiranja: Horizon 2020
Trajanje: 2015. - 2019.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

Koordinator projekta: Universitat Basel, Switzerland (UNIBAS/USB)

Povezane treće strane (Linked third parties): Medicinski fakultet, Veterinarski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet i Klinička bolnica “Sveti Duh”)

Osoba odgovorna za provedbu dijela projekta na Veterinarskom fakultetu:

akademik Dražen Matičić

Suradnici na Projektu:

prof. dr. sc. Dražen Vnuk

asistent Petar Kostešić, dr. med. vet.

stručni suradnik Mirta Vučković,dr. med. vet. (kolegica je trenutno na porodiljnom-zamjena Ana Smajlović, dr. med. vet.)

Kontakt: akademik Dražen Matičić, dmaticic@vef.hr

Novel Bone Regeneration Drug “Osteogrow”: Therapeutic Solution for Lumbar Back Pain (OSTEOproSPINE)

Izvori financiranja: Horizon 2020
Trajanje: 2018.-2022.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

Koordinator projekta : Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,  akademik Slobodan Vukičević

Partner: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Osoba odgovorna za provedbu dijela projekta na Veterinarskom fakultetu:

akademik Dražen Matičić

Suradnici na Projektu:

prof. dr. sc. Dražen Vnuk

doc. dr. sc. Marko Pećin

Kontakt: akademik Dražen Matičić, dmaticic@vef.hr

Utjecaj stupnja utreniranosti, indeksa tjelesne mase i konformacijskih obilježja na biokemijske pokazatelje koštanog metabolizma konja daljinskog jahanja

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: doc. dr. sc. Nika Brkljača Bottegaro; nikabb@vef.hr

Određivanje maksimalnog intrapulmonalnog tlaka pri različitim tehnikama zatvaranja reza parcijalne pulmonalne lobektomije

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: prof. dr. sc. Dražen Vnuk; dvnuk@vef.hr

Lipidi hrane, spol i dob u patogenezi metaboličkog sindroma – Diet Met Syn

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2017. - 2021.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Svrha projekta je bolje razumijevanje utjecaja hrane, spola i dobi na razvoj metaboličkog
sindroma te omogućiti nove pristupe prevenciji i liječenju metaboličkog sindroma
putem modifikacije prehrane, kao i bolje razumijevanje veze između kronične upale
izazvane pretilošću i tumora. Metabolički sindrom obilježava nekoliko metaboličkih
čimbenika rizika, uključujući rezistenciju na inzulin, dislipidemiju, prekomjernu
tjelesnu masu i hipertenziju. Poremećaj metabolizma lipida ključna je komponenta u
razvoju metaboličkog sindroma pa je i prevalencija metaboličkog sindroma povezana
sa stupnjem pretilosti. Stoga, promjene u sastavu hrane mogu biti važna strategija
za prevenciju metaboličkog sindroma i posljedičnih bolesti. Pretilost nastaje tijekom
dugotrajne pozitivne energetske ravnoteže koja potiče proupalni odgovor. Masne stanice
hipertrofiraju i stvaraju povećane količine proupalnih adipokina. Pojačano izlučivanje
proupalnih peptida potiče infiltraciju upalnih stanica kao što su makrofagi i limfociti
što rezultira promjenom mikrouvjeta u masnom tkivu. To uzrokuje kroničnu upalu i
pojačan dotok lipida iz masnoga tkiva u jetru, mišićno tkivo i gušteraču što rezultira
s glukotoksičnošću i lipotoksičnošću. Stanje kulminira pogoršanjem u inzulinskoj
signalizaciji, nereguliranom homeostazom glukoze i razvojem rezistencije na inzulin.
Kronična upala i rezistencija na inzulin danas su prepoznati kao bitni čimbenici kod
mnogih bolesti kao što su dijabetes tipa 2, kardiovaskularne bolesti, Alzheimerova
bolest i tumori. U prvoj godini projekta objavljen je jedan rad u bazi Current Contents
i tri priopćenja na međunarodnim kongresima.

Kontakt: Kristina Starčević, kstarcevic@vef.hr
Web stranica: http://intranet.vef.unizg.hr/dietmedsyn/

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content