Zavod za patofiziologiju

NASTAVA

Cilj predmeta Patološka fiziologija I i II jest stjecanje znanja o mehanizmima nastanka patofizioloških procesa pojedinih organa i organskih sustava na molekularnom i staničnom nivou te na nivou tkiva i organa. Na taj senačin stječe osnova za razumijevanje kliničkih kolegija što uključuje postavljanje pravilne dijagnoze bolesti, razumijevanje tijeka bolesti i odabir pravilne terapije. Sagledavanjem integrativnih patofizioloških mehanizama nastoji se kod studenata razviti smisao za integrativni pristup patološkom procesu na nivou cijelog organizma. Tako studenti dobivaju čvrstu osnovu za diferencijalnodijagnostičko razmatranje bolesti što je preduvjet za dobru veterinarsku praksu. Tijekom praktične nastave studenti stječu znanja i vještine laboratorijske dijagnostike patoloških procesa, pravilnog odabira laboratorijskih testova kao i pravilne interpretacije dobivenih rezultata u svrhu dijagnoze, praćenja i prognoze bolesti.

VIRTUALNA MIKROSKOPIJA ZAVODA ZA PATOFIZIOLOGIJU

Kao doprinos lakšem i kvalitetnijem učenju i poučavanju iz područja patofiziologije te kao jedan od početnih koraka u uvođenju virtualne mikroskopije, na fakultetskom poslužiteljskom računalu, u suradnji s voditeljem Odsjeka za informatiku, postavljen je softver i kodirana aplikacija za pregled mikroskopskih preparata digitaliziranih u visokoj rezoluciji. Preglednik preparata je postavljen na Internet stranice, te je dostupan studentima nakon prijave na adresi:

https://www.vef.unizg.hr/vm

 

ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD

Znanstveni rad usmjeren je na tri područja:

  1. istraživanje biokemijskih biljega metaboličkog i oksidacijskog stresa u reprodukcijskim i produkcijskim bolestima proizvodnih životinja
  2. utjecaj modulacije obroka na imunosnu obranu i morfometrijska obilježja krvnih i sjemenih stanica
  3. hematologiju domaćih i egzotičnih životinja u fiziološkim i patološkim stanjima

USLUGE

Od početka 2017. godine na Zavodu se obavljaju hematološke pretrage ptica i gmazova koje uključuju određivanje hematokrita, broja krvnih stanica (eritrocita, leukocita i trombocita), koncentracije hemoglobina, te diferencijalne krvne slike. Navedene usluge Zavoda uvedene su u ambulantni protokol Fakulteta.

Zavod surađuje sa Zoološkim vrtom grada Zagreba te centrima za oporavak morskih kornjača u Puli i bjeloglavih supova na Cresu kojima također pruža usluge određivanja kompletne krvne slike.

S obzirom na specifičnost krvne slike ptica i gmazova, interpretaciju dobivenih rezultata obavljaju djelatnici Zavoda specijalizirani na području hematologije egzotičnih i divljih životinja.

 

prof. dr. sc. Mirna Robić

Predstojnica; redovita profesorica
Mirna Robić

prof. dr. sc. Maja Belić

redovita profesorica
Maja Belić

prof. dr. sc. Nina Poljičak Milas

redovita profesorica u trajnom zvanju
Nina Poljičak Milas

prof. dr. sc. Romana Turk, mag. med. biochem.

redovita profesorica
Romana Turk, mag. med. biochem.

Siniša Faraguna, dr. med. vet.

asistent
Siniša Faraguna, dr. med. vet.

Sandra Kunštek, mag. ing. biotechn.

stručna suradnica
Sandra Kunštek, mag. ing. biotechn.

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Patološka fiziologija II.
Hormonski metabolički poremećaji
Patološka fiziologija I.

Doktorski studij

Izabrana poglavlja fiziologije sekrecije
Fiziologija i bolesti hematopoetskog sustava
Enzimski sustavi stanice
Molekularno biološka i biokemijska osnova funkcioniranja stanice

Upgrading the research performance in molecular medicine at the Faculty of the Veterinary Medicine University of Zagreb

Izvori financiranja: FP7-ERAChairs-Pilot Call-2013
Trajanje: 2014. - 2019.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb (FVM) is well established research institution in Croatia with more than 178 staff members who have excellent education and scientific experience. In order to conduct structural changes in veterinary medicine, scientists at FVM have accepted ERA Chair initiative, aiming at fostering structural changes, synergies between cohesion and research funding, and to raise research quality in the application of molecular technologies to international levels of excellence.

The project proposal aims to reinforce research performance of FVM through enhancing its capacities in molecular veterinary medicine, by attracting outstanding experienced researchers, transfer of knowledge and research potential, especially in the fields of proteomics and metabolomics.

The exchange of know-how and experience with esteemed outstanding experienced researchers will be accomplished through coherent set of measures: training, workshops and trans-national two-way secondments of research staff. The workshops on different aspects in molecular medicine organised in Zagreb and will mostly cover three chosen fields: comparative tumour analysis, post-genomic technology and wildlife research at the FVM departments. By the upgrading of its research performance and excellence FVM will improve performance in competitive research funding, prevent brain drain, enhance its competiveness and visibility in broader region and become internationally recognized partner.

The proposed activities should increase research performance in specific field of molecular veterinary medicine and FVM will be able to increase its involvement in international research projects with EU partners and to be better integrated into the ERA. The ERA Chair Initiative will be unique in croatian veterinary science with potential benefits for the broader research community and neighbouring countries.

Kontakt: Prof. dr. sc. Vladimir Mrljak, vmrljak@vef.hr
Web stranica: http://www.vetmedzg.eu

Biomarkeri upale i oksidacijskog stresa u krava s produkcijskim i reprodukcijskim poremećajima

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: izv. prof. dr. sc. Romana Turk, rturk@vef.hr

Modulacija metaboličkog, endokrinog i antioksidacijskog statusa u mliječnih krava dodavanjem zeolita u hranu

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2015. - 2019.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Sažetak:
Nakon porođaja, naglo se povećaju hranidbene potrebe organizma zbog proizvodnje mlijeka i krave ulaze u razdoblje negativnog energetskog statusa (NEB) koji neposredno utječe na funkciju jajnika prouzrokujući izostanak pravilne ciklične aktivnosti jajnika tijekom puerperija i smanjenje plodnosti. NEB nije moguće izbjeći, ali je zato moguće umanjiti njegovo trajanje i jačinu. Reproduktivni poremećaji u krava mogu se pripisati značajnom smanjenju tjelesne kondicije tijekom puerperija kao i sistemskim promjenama metaboličkih, endokrinih i oksidacijskih pokazatelja zbog nedostatnog unosa hrane. Posljedično, energetska neravnoteža zbiva se zbog povećane mliječnosti nakon porođaja, periporođajnog stresa i/ili bolesti koje se javljaju tijekom puerperija. Te bolesti imaju značajan negativni ekonomski utjecaj tijekom puerperija i u razdoblju nakon njega zbog pojave trajne jalovosti. Jedna od najznačajnijih bolesti krava tijekom puerperija je mastitis koji prouzrokuje znatne ekonomske gubitke, zbog otežane dijagnostike subkliničkog oblika. Smatra se da zeolit klinoptilolit (KPL) može modulirati metabolički, endokrini i antioksidacijski status u mliječnih krava i stoga unaprijediti njihovo zdravlje, plodnost i mliječnost. Ciljevi projekta su vrednovati učinke nutritivne modulacije KPL u hrani na NEB, plodnost i produktivnost te pojavnost subkliničkog mastitisa radi rane dijagnostike oksidacijskog stresa i sistemskog/lokalnog upalnog odgovora povezanog s reproduktivnim i produktivnim poremećajima u mliječnih krava. Očekivani rezultati istraživanja na projektu uključit će dobro definirane pozitivne učinke nutritivne modulacije dodatkom KPL u hranu na: (1) NEB, plodnost i produktivnost s obzirom na tjelesnu kondiciju i paritet tijekom prijelaznog razdoblja i kasnog puerperija; (2) pojavnost/jačinu subkliničkog mastitisa u mliječnih krava. Sveukupno, ti će učinci u praksi doprinijeti unaprjeđenju zdravlja i ekonomskih pokazatelja u govedarskoj proizvodnji u Hrvatskoj i inozemstvu.

Kontakt: prof. dr. sc. Marko Samardžija, smarko@vef.hr
Web stranica: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=6601&rok=2014-09

Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2018. do 2023.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Janjeće meso odlikuje se vrlo plemenitim okusom i mirisom te se navodi kao izvor biološki
vrijednih proteina, vitamina B-kompleksa i nekih minerala, lako je probavljivo te je izvanrednih
dijetetskih svojstava, no meso ima relativno visok udio masti (7,8 g / 100 g krtog mesa) i kolesterola
(78 mg / 100 g krtog mesa). U ovom projektu naše prethodno znanstveno dokazane preporuke
o sigurnom i djelotvornom uvođenju pripravka plemenite pečurke (PPP) u hranu za perad i
svinje ispitat ćemo na modelu janjeta (što dosad nije poznato) te pritom istodobno predstaviti
mogući tržišno novi proizvod (janjetine s nižim udjelima masti i kolesterola). U dosadašnjim
smo istraživanjima zapazili snižavanje koncentracije kolesterola i glukoze u serumu ispitivanih
ovaca hranjenih uz dodatak PPP-a, no je li isti učinak i na meso, nije poznato. S obzirom na
navedeno, cilj je ovoga projekta ocijeniti utjecaj dodatka PPP-a na kvalitetu mesa janjadi koje
bi onda bilo pogodno kao sirovina za proizvodnju funkcionalnih proizvoda koji se temelje na
inovativnim rješenjima u tehnološkim postupcima proizvodnje. Voditeljica projekta je prof. dr.
sc. Maja Popović sa Zavoda za veterinarsku biologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Suradnici:

Miljenko Šimpraga, Ana Shek Vugrovečki, Daniel Špoljarić, Bela Njari, Željka Cvrtila Fleck, Ivona Žura Žaja, Matko Kardum, Gordan Mršić, Lidija Kozačinski, Suzana Milinković Tur, Tomislav Mikuš, Ksenija Vlahović, Nina Poljičak Milas

https://www.inojanjetina.net/

Kontakt: Maja Popović, maja.popovic@vef.hr

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content