Terenska nastava iz predmeta Ambulantna klinika izvodi se u X. i XI. semestru Integriranog  preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine. Nastava je organizirana prema načelu održavanja kliničkih vježbi, što znači izvođenje nastave u skupinama od prosječno šest studenata pod nadzorom nastavnika klinika koji su uključeni u izvođenje nastave iz spomenutog predmeta. Naglasak je pritom na individualnom radu studenata kako bi se što kvalitetnije postigli ciljevi i vještine ovoga predmeta.

Suradnja s veterinarskim organizacijama te broj obrađenih pacijenata na terenskoj nastavi rezultirali su zaključkom da se izvedba terenske nastave mora podići na višu razinu. Stoga je Uprava fakulteta za ljetni semestar ak. god. 2017./2018. godine osigurala nabavu novih terenskih vozila za prijevoz manjih skupina studenata. Riječ je o četiri terenska vozila marke OPEL VIVARO 1.6 CDTI, koja omogućuju prijevoz do osam ljudi. Svaka klinika koja sudjeluje u izvedbi nastave iz predmeta Ambulantna klinika zadužila je po jedno vozilo i opremila ga opremom za izvedbu terenske nastave prema svojoj djelatnosti. Ovaj način izvođenja nastave rezultirao je gotovo 100%-tnim povećanjem broja obrađenih pacijenata i intenzivnijim individualnim radom studenata. Također, pozitivnim se pokazala činjenica da sve veći broj nastavnika upravlja navedenim terenskim vozilima prevozeći studente na terensku nastavu prema unaprijed dogovorenom kliničkom slučaju na terenu.

Klinički slučajevi dogovaraju se na dnevnoj bazi sa za to određenim djelatnicima veterinarskih organizacija, što postaje ustaljeni ritam rada Ambulantne klinike. Djelatni sastav Ambulantne klinike je radi kvalitetnijeg i sigurnijeg osiguravanja nastave upotpunjen radnim mjestom koordinatora stručno-kliničkog rada Ambulantne klinike. Tomislav Bosanac, dr. med. vet. zaposlen je na to radno mjesto radi uspješnije komunikacije s veterinarskim organizacijama i pronalaženja zanimljivih slučajeva s naglaskom na farmske životinje. U izvedbu nastave uključeno je i vođenje Dnevnika terenske nastave Ambulantne klinike u kojemu studenti opisuju i prate obrađene pacijente koje im je zadao predmetni nastavnik. Nastavnik svojim potpisom ovjerava dnevnik svakoga pojedinog izlaska te ciljeve i vještine, odnosno broj zahvata koje je student samostalno odradio.

Ovaj način rada uvelike je unaprijedio nastavu i poboljšao suradnju Veterinarskog fakulteta s veterinarskim organizacijama u kojima se održava terenska nastava iz ovog predmeta.

prof. dr. sc. Goran Bačić

Predstojnik Ambulantne klinike, redoviti profesor u trajnom zvanju

dr. med. vet. Tomislav Bosanac

Ured

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Ambulantna klinika

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content