Laboratorij za asistiranu reprodukciju

Laboratorij za asistiranu reprodukciju klinike za porodništvo i reprodukciju utemeljen je 1992. godine tijekom istraživanja na projektima MZOŠ: “Embriotransfer u krava” i “In vitro oplodnja u goveda”, glavnog istraživača prof. dr. sc. Zdenka Makeka. U laboratoriju danas istražujemo postupke dozrijevanja i oplodnje goveđih jajnih stanica in vitro, uzgoj goveđih zametaka in vitro do stadija blastociste, metode…

Laboratorij za asistiranu reprodukciju

Laboratorij za asistiranu reprodukciju klinike za porodništvo i reprodukciju utemeljen je 1992. godine tijekom istraživanja na projektima MZOŠ: “Embriotransfer u krava” i “In vitro oplodnja u goveda”, glavnog istraživača prof. dr. sc. Zdenka Makeka.

U laboratoriju danas istražujemo postupke dozrijevanja i oplodnje goveđih jajnih stanica in vitro, uzgoj goveđih zametaka in vitro do stadija blastociste, metode pripreme sperme bikova za oplodnju in vitro te različite protokole stimulacije jajnika krava u svrhu transvaginalne ultrazvučne aspiracije jajnih stanica krava davateljica. Isto tako, istražujemo metode dubokog smrzavanja in vitro uzgojenih zametaka.

U novije vrijeme razvijene su metode koje omogućuju analizu DNK zametnih stanica, pa smo i mi započeli istraživanja vezana uz biopsiju goveđih zametaka u svrhu određivanja njihovog spola pomoću lančane reakcije polimerazom. Time je omogućena učinkovitija primjena raspoloživih biotehnoloških metoda u uzgojnim programima proizvodnjom teladi željenog spola, što je od osobitog interesa za uzgoj kvalitetnih rasplodnih junica.

Istražujemo učinak oksidacijskog stresa te ispitujemo učinkovitost dodatka različitih antioksidansa u medije za uzgoj u svrhu poboljšanja kvalitete in vitro uzgojenih zametaka. Istraživanja su također usmjerena na proučavanje razvojne sposobnosti jajnih stanica kao ishodišnog materijala u postupku proizvodnje zametaka in vitro, povezanost kinetike ranog brazdanja s uspjehom uzgoja in vitro te primjenu invazivnih i neinvazivnih metoda ocjene kvalitete goveđih zametaka uzgojenih in vitro.

Ove tehnike potpomognutog rasplođivanja primjenjujemo i na druge životinjske vrste,  posebice na koze i ovce, pa i košute.

prof. dr. sc. Maja Popović

Predstojnica; redovita profesorica u trajnom zvanju
Maja Popović

izv. prof. dr. sc. Tomislav Gomerčić

Izvanredni profesor
Tomislav Gomerčić

bacc. oec. Gordana Kovač

ured
Gordana Kovač

univ. mag. med. vet. Zvonimir Budinšćak

Zvonimir Budinšćak

dr. sc. Snježana Ćurković

stručna suradnica
Snježana Ćurković

dr. sc. Mirela Pavić

poslijedoktorandica
Mirela Pavić

dr. sc. Ivan Alić

poslijedoktorand
Ivan Alić

izv. prof. dr. sc. Snježana Kužir

izvanredna profesorica
Snježana Kužir

izv. prof. dr. sc. Martina Đuras

Predstojnica; izvanredna profesorica
Martina Đuras

prof. dr. sc. Tajana Trbojević Vukičević

redovita profesorica
Tajana Trbojević Vukičević

prof. dr. sc. Srebrenka Nejedli

redovita profesorica, trajno zvanje
Srebrenka Nejedli

prof. dr. sc. Snježana Vuković

redovita profesorica, trajno zvanje
Snježana Vuković

Djelatnosti laboratorija su:

  • proizvodnja goveđih zametaka in vitro iz klaoničkih jajnika i živih davateljica
  • transvaginalna ultrazvučna aspiracija jajnih stanica krava davateljica
  • ocjena kvalitete ejakulata rasplodnjaka
  • embriotransfer kod krava i koza i duboko smrzavanje zametaka

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima