Laboratorij za asistiranu reprodukciju

Laboratorij za asistiranu reprodukciju klinike za porodništvo i reprodukciju utemeljen je 1992. godine tijekom istraživanja na projektima MZOŠ: “Embriotransfer u krava” i “In vitro oplodnja u goveda”, glavnog istraživača prof. dr. sc. Zdenka Makeka. U laboratoriju danas istražujemo postupke dozrijevanja i oplodnje goveđih jajnih stanica in vitro, uzgoj goveđih zametaka in vitro do stadija blastociste, metode…

Laboratorij za asistiranu reprodukciju

Kontakt

Email adresa: lab-asistirana@vef.unizg.hr

Laboratorij za asistiranu reprodukciju klinike za porodništvo i reprodukciju utemeljen je 1992. godine tijekom istraživanja na projektima MZOŠ: “Embriotransfer u krava” i “In vitro oplodnja u goveda”, glavnog istraživača prof. dr. sc. Zdenka Makeka.

U laboratoriju danas istražujemo postupke dozrijevanja i oplodnje goveđih jajnih stanica in vitro, uzgoj goveđih zametaka in vitro do stadija blastociste, metode pripreme sperme bikova za oplodnju in vitro te različite protokole stimulacije jajnika krava u svrhu transvaginalne ultrazvučne aspiracije jajnih stanica krava davateljica. Isto tako, istražujemo metode dubokog smrzavanja in vitro uzgojenih zametaka.

U novije vrijeme razvijene su metode koje omogućuju analizu DNK zametnih stanica, pa smo i mi započeli istraživanja vezana uz biopsiju goveđih zametaka u svrhu određivanja njihovog spola pomoću lančane reakcije polimerazom. Time je omogućena učinkovitija primjena raspoloživih biotehnoloških metoda u uzgojnim programima proizvodnjom teladi željenog spola, što je od osobitog interesa za uzgoj kvalitetnih rasplodnih junica.

Istražujemo učinak oksidacijskog stresa te ispitujemo učinkovitost dodatka različitih antioksidansa u medije za uzgoj u svrhu poboljšanja kvalitete in vitro uzgojenih zametaka. Istraživanja su također usmjerena na proučavanje razvojne sposobnosti jajnih stanica kao ishodišnog materijala u postupku proizvodnje zametaka in vitro, povezanost kinetike ranog brazdanja s uspjehom uzgoja in vitro te primjenu invazivnih i neinvazivnih metoda ocjene kvalitete goveđih zametaka uzgojenih in vitro.

Ove tehnike potpomognutog rasplođivanja primjenjujemo i na druge životinjske vrste,  posebice na koze i ovce, pa i košute.

univ. mag. med. vet. Zvonimir Budinšćak

Zvonimir Budinšćak

bacc. oec. Gordana Kovač

ured
Gordana Kovač

prof. dr. sc. Tomislav Gomerčić

Redoviti profesor
Tomislav Gomerčić

prof. dr. sc. Maja Popović

Predstojnica; redovita profesorica u trajnom zvanju
Maja Popović

prof. dr. sc. Josip Kusak

Redoviti profesor
Josip Kusak

izv. prof. dr. sc. Daniel Špoljarić

Izvanredni profesor
Daniel Špoljarić

Sanja Arsenić

Ured
Sanja Arsenić

prof. dr. sc. Damir Mihelić

redoviti profesor, trajno zvanje
Damir Mihelić

prof. dr. sc. Srebrenka Nejedli

redovita profesorica, trajno zvanje
Srebrenka Nejedli

prof. dr. sc. Tajana Trbojević Vukičević

redovita profesorica
Tajana Trbojević Vukičević

prof. dr. sc. Martina Đuras

Predstojnica; redovita profesorica
Martina Đuras

prof. dr. sc. Snježana Kužir

redovita profesorica
Snježana Kužir

doc. dr. sc. Mirela Pavić Vulinović

docentica
Mirela Pavić Vulinović

dr. sc. Snježana Ćurković

stručna suradnica
Snježana Ćurković

izv. prof. dr. sc. Selim Pašić

Predstojnik; izvanredni profesor
Selim Pašić

dr. sc. Nato Popara

viši asistent

Nedjeljka Novosel

ured
Nedjeljka Novosel

prof. dr. sc. Suzana Milinković-Tur

redovita profesorica, trajno zvanje
Suzana Milinković-Tur

prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga

redoviti profesor, trajno zvanje
Miljenko Šimpraga

prof. dr. sc. Jasna Aladrović

redovita profesorica
Jasna Aladrović

prof. dr. sc. Marinko Vilić

Predstojnik; redoviti profesor
Marinko Vilić

doc. dr. sc. Ana Shek-Vugrovečki

docentica
Ana Shek-Vugrovečki

doc. dr. sc. Lana Pađen

docentica
Lana Pađen

doc. dr. sc. Ivona Žura Žaja

docentica
Ivona Žura Žaja

dr. sc. Jadranka Pejaković Hlede

stručna suradnica, dr. med. vet.
Jadranka Pejaković Hlede

Jasna Sačer

Ured, laboratorij
Jasna Sačer

prof. dr. sc. Renata Barić-Rafaj

redovita profesorica
Renata Barić-Rafaj

doc. dr. sc. Luka Krstulović

Predstojnik; docent
Luka Krstulović

upr. iur. Smiljka Spahija

Ured
Smiljka Spahija

Nadica Prhal

Laboratorij
Nadica Prhal

prof. dr. sc. Nina Poljičak Milas

redovita profesorica u trajnom zvanju
Nina Poljičak Milas

prof. dr. sc. Mirna Robić

redovita profesorica
Mirna Robić

prof. dr. sc. Maja Belić

Predstojnica; redovita profesorica
Maja Belić

prof. dr. sc. Romana Turk, mag. med. biochem.

redovita profesorica
Romana Turk, mag. med. biochem.

prof. dr. sc. Boris Pirkić

redoviti profesor
Boris Pirkić

prof. dr. sc. Dražen Vnuk

Predstojnik, redoviti profesor
Dražen Vnuk

izv. prof. dr. sc. Tomislav Babić

izvanredni profesor
Tomislav Babić

prof. dr. sc. Mario Kreszinger

redoviti profesor
Mario Kreszinger

izv. prof. dr. sc. Ozren Smolec

izvanredni profesor
Ozren Smolec

izv. prof. dr. sc. Nika Brkljača Bottegaro

izvanredna profesorica, DECVSRM

doc. dr. sc. Andrija Musulin

docent
Andrija Musulin

doc. dr. sc. Marko Pećin

docent
Marko Pećin

dr. sc. Marija Lipar

viša stručna suradnica
Marija Lipar

dr. sc. Valentina Plichta

poslijedoktorandica

dr. sc. Petar Kostešić

poslijedoktorand
Petar Kostešić

dr. med. vet. Petra Dmitrović

asistentica
Petra Dmitrović

univ. mag. med. vet. Mirna Abaffy Kirin

stručna suradnica
Mirna Abaffy Kirin

Morana Pavelić

Ured
Morana Pavelić

Antun Berta

bolničari
Antun Berta

Sakib Šabanović

prof. dr. sc. Juraj Grizelj

redoviti profesor
Juraj Grizelj

prof. dr. sc. Tomislav Dobranić

redoviti profesor, trajno zvanje
Tomislav Dobranić

prof. dr. sc. Marko Samardžija

redoviti profesor
Marko Samardžija

prof. dr. sc. Goran Bačić

Predstojnik Ambulantne klinike, redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Tugomir Karadjole

Predstojnik, redoviti profesor trajni izbor
Tugomir Karadjole

prof. dr. sc. Nikica Prvanović Babić

redovita profesorica
Nikica Prvanović Babić

izv. prof. dr. sc. Iva Getz

izvanredna profesorica

prof. dr. sc. Martina Lojkić

redovita profesorica
Martina Lojkić

prof. dr. sc. Nino Maćešić

redoviti profesor
Nino Maćešić

prof. dr. sc. Silvijo Vince

redoviti profesor
Silvijo Vince

izv. prof. dr. sc. Ivan Folnožić

izvanredni profesor
Ivan Folnožić

izv. prof. dr. sc. Branimira Špoljarić

izvanredna profesorica

dr. sc. Ivan Butković

poslijedoktorand
Ivan Butković

bacc. oec. Tanja Herceg

Ured

izv. prof. dr. sc. Marko Hohšteter

izvanredni profesor
Marko Hohšteter

prof. dr. sc. Željko Grabarević

professor emeritus
Željko Grabarević

prof. dr. sc. Branka Artuković

redovita profesorica
Branka Artuković

prof. dr. sc. Andrea Gudan Kurilj

redovita profesorica, DECVP
Andrea Gudan Kurilj

izv. prof. dr. sc. Ivan-Conrado Šoštarić-Zuckermann, DECVP

Predstojnik, izvanredni profesor
Ivan-Conrado Šoštarić-Zuckermann, DECVP

doc. dr. sc. Doroteja Huber

docentica
Doroteja Huber

dr. sc. Lidija Medven Zagradišnik

poslijedoktorandica
Lidija Medven Zagradišnik

san. ing. Mirela Babok

Ured
Mirela Babok

Sanja Džaja

Laboratorij za citologiju, histopatologiju i molekularnu patologiju
Sanja Džaja

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Capak

izvanredni profesor
Hrvoje Capak

izv. prof. dr. sc. Zoran Vrbanac

Predstojnik, izvanredni profesor, DEVSMR, DACVSMR
Zoran Vrbanac

univ. mag. med. vet. Branimir Škrlin

stručni suradnik
Branimir Škrlin

univ. mag. med. vet. Dino Stanin

stručni suradnik
Dino Stanin

rtg. tehn. Davor Mataić

Davor Mataić

dr. med. vet. Vesna Moravek

Ured
Vesna Moravek

Anita Bogdanović

Anita Bogdanović

prof. dr. sc. Krešimir Severin

Predstojnik, redoviti profesor
Krešimir Severin

prof. dr. sc. Petar Džaja

redoviti profesor u trajnom zvanju
Petar Džaja

izv. prof. dr. sc. Ivana Kiš

Izvanredna profesorica
Ivana Kiš

prof. dr. sc. Vesna Matijatko

redovita profesorica, trajno zvanje
Vesna Matijatko

prof. dr. sc. Dalibor Potočnjak

redoviti profesor, trajno zvanje

prof. dr. sc. Damir Žubčić

redoviti profesor
Damir Žubčić

prof. dr. sc. Damjan Gračner

redoviti profesor, trajno zvanje
Damjan Gračner

prof. dr. sc. Nikša Lemo

redoviti profesor u trajnom zvanju, DECVD

prof. dr. sc. Nada Kučer

redovita profesorica

izv. prof. dr. sc. Mirna Brkljačić

izvanredna profesorica
Mirna Brkljačić

izv. prof. dr. sc. Marin Torti

izvanredni profesor
Marin Torti

izv. prof. dr. sc. Martina Crnogaj

izvanredna profesorica
Martina Crnogaj

dipl.ing. Dora Ivšić Škoda

Biokemijski laboratorij Klinike za unutarnje bolesti

dr. sc. Blanka Beer Ljubić

Biokemijski laboratorij Klinike za unutarnje bolesti
Blanka Beer Ljubić

doc. dr. sc. Darko Grden

docent
Darko Grden

doc. dr. sc. Jelena Gotić

docentica
Jelena Gotić

doc. dr. sc. Iva Šmit

Predstojnica, docentica
Iva Šmit

dr. sc. Ines Jović

poslijedoktorandica
Ines Jović

dr. med. vet. Filip Kajin

stručni suradnik
Filip Kajin

dr. sc. Gabrijela Jurkić Krsteska

stručna suradnica
Gabrijela Jurkić Krsteska

univ. mag. med. vet. Karol Šimonji

stručni suradnik

mag. mol. biol. Petra Bilić

asistentica

Zdenka Džaja

Ured
Zdenka Džaja

dipl. ing. Jadranka Foršek

Hematološki laboratorij
Jadranka Foršek

dr. sc. Valerija Benko

Stručna suradnica
Valerija Benko

Ivica Rojtinić

prof. dr. sc. Kristina Matković

redovita profesorica
Kristina Matković

prof. dr. sc. Željko Pavičić

redoviti profesor, trajno zvanje
Željko Pavičić

izv. prof. dr. sc. Gordana Gregurić Gračner

izvanredna profesorica
Gordana Gregurić Gračner

izv. prof. dr. sc. Mario Ostović

Predstojnik; izvanredni profesor
Mario Ostović

Ruža Žarko

Ured
Ruža Žarko

prof. dr. sc. Alen Slavica

Predstojnik, redoviti profesor u trajnom zvanju
Alen Slavica

prof. dr. sc. Zdravko Janicki

redoviti profesor u trajnom zvanju
Zdravko Janicki

izv. prof. dr. sc. Magda Sindičić

izvanredna profesorica

prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger

Redovita profesorica
Ivana Tlak Gajger

prof. dr. sc. Emil Gjurčević

redoviti profesor
Emil Gjurčević

doc. dr. sc. Krešimir Matanović

Predstojnik, docent
Krešimir Matanović

vet. teh. Gordana Husinec

laborant
Gordana Husinec

Draženka Kos

Ured
Draženka Kos

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Valpotić

izvanredni profesor
Hrvoje Valpotić

prof. dr. sc. Željko Mikulec

redoviti profesor, trajno zvanje
Željko Mikulec

prof. dr. sc. Tomislav Mašek

redoviti profesor
Tomislav Mašek

doc. dr. sc. Diana Brozić

Predstojnica, docentica
Diana Brozić

dr. med. vet. Marko Dolenec

Marko Dolenec

ing. preh. teh. Vesna Matica Bogdan

Ured
Vesna Matica Bogdan

prof. dr. sc. Anamaria Ekert Kabalin

Predstojnica, redovita profesorica, trajno zvanje
Anamaria Ekert Kabalin

prof. dr. sc. Velimir Sušić

redoviti profesor, trajno zvanje
Velimir Sušić

doc. dr. sc. Kristina Starčević

docentica
Kristina Starčević

izv. prof. dr. sc. Maja Maurić Maljković

izvanredna profesorica
Maja Maurić Maljković

izv. prof. dr. sc. Sven Menčik

izvanredni profesor
Sven Menčik

dr. sc. Ivan Vlahek

poslijedoktorand
Ivan Vlahek

prof. dr. sc. Andreja Prevendar Crnić

redovita profesorica, trajno zvanje
Andreja Prevendar Crnić

prof. dr. sc. Frane Božić

Predstojnik, redoviti profesor u trajnom zvanju
Frane Božić

dr. med. vet. Hrvoje Pavasović

viši stručni suradnik, Centar za farmakovigilanciju
Hrvoje Pavasović

bacc. med. lab. diagn Natalija Jurišić

Ured
Natalija Jurišić

prof. dr. sc. Vesna Dobranić

redovita profesorica
Vesna Dobranić

prof. dr. sc. Lidija Kozačinski

redovita profesorica, trajno zvanje
Lidija Kozačinski

prof. dr. sc. Željka Cvrtila

redovita profesorica
Željka Cvrtila

izv. prof. dr. sc. Nevijo Zdolec

Predstojnik; izvanredni profesor
Nevijo Zdolec

bacc. oec. Ana Međurečan

Ured
Ana Međurečan

prof. dr. sc. Ljubo Barbić

redoviti profesor
Ljubo Barbić

akademik Josip Madić

redoviti profesor, trajno zvanje

prof. dr. sc. Branka Šeol Martinec

redovita profesorica, trajno zvanje

prof. dr. sc. Nevenka Rudan

redovita profesorica
Nevenka Rudan

izv. prof. dr. sc. Vilim Starešina

Predstojnik, izvanredni profesor
Vilim Starešina

izv. prof. dr. sc. Josipa Habuš

izvanredna profesorica
Josipa Habuš

izv. prof. dr. sc. Suzana Hađina

izvanredna profesorica
Suzana Hađina

izv. prof. dr. sc. Zrinka Štritof

izvanredna profesorica
Zrinka Štritof

izv. prof. dr. sc. Vladimir Stevanović

Izvanredni profesor
Vladimir Stevanović

doc. dr. sc. Selma Pintarić

docentica

dr. med. vet. Marija Cvetnić

asistentica

dr. sc. Snježana Kovač

voditeljica ostalih ustroj. jedinica
Snježana Kovač

dr. sc. Vesna Mojčec Perko

stručna suradnica
Vesna Mojčec Perko

doc. dr. sc. Matko Perharić

docent
Matko Perharić

univ. mag. med. vet. Krešimir Martinković

Krešimir Martinković

mr. sc. Živana Starešina

Živana Starešina

prof. dr. sc. Tatjana Živičnjak

Predstojnica, redovita profesorica
Tatjana Živičnjak

prof. dr. sc. Albert Marinculić

redoviti profesor u trajnom zvanju, DECVP
Albert Marinculić

doc. dr. sc. Franjo Martinković

docent
Franjo Martinković

prof. dr. sc. Vladimir Mrljak

redoviti profesor, trajno zvanje; Voditelj projekta
Vladimir Mrljak

Mirela Kuharić

Ured
Mirela Kuharić

Jela Ćorluka

Parazitološki i serološki laboratorij

izv. prof. dr. sc. Željko Gottstein

Predstojnik, izvanredni profesor
Željko Gottstein

izv. prof. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić

izvanredna profesorica
Danijela Horvatek Tomić

doc. dr. sc. Maja Lukač

docentica, DECZM

dr. sc. Liča Lozica

poslijedoktorandica
Liča Lozica

Aleksandar Gavrilović

Ured
Aleksandar Gavrilović

prof. dr. sc. Marina Pavlak

redovita profesorica
Marina Pavlak

izv. prof. dr. sc. Dean Konjević

izvanredni profesor, DECZM
Dean Konjević

doc. dr. sc. Denis Cvitković

Predstojnik, docent
Denis Cvitković

dr. sc. Miljenko Bujanić

poslijedoktorand
Miljenko Bujanić

akademik Dražen Matičić

Akademik; voditelj projekta BIO CHIP
Dražen Matičić

prof. dr. sc. Nenad Turk

redoviti profesor, trajno zvanje
Nenad Turk

dr. sc., mag. med. biokem. Josipa Kuleš

viši asistent

dr. med. vet. Mirta Vučković

asistentica
Mirta Vučković

prof. Željana Klječanin Franić

Željana Klječanin Franić

mag. iur. Josip Brstilo

mag. iur. Mirjana Mikulčić Blaznik

dr. med. vet. Snježana Zrilić

Ksenija Pahinger-Matuška

univ. spec. rel. publ. Vesna Pavičić

Vesna Pavičić

Sanja Vindiš

struc. spec. oec. Martina Jović

Martina Jović

upr. iur. Vedrana Pšenica

Vedrana Pšenica

Renata Purgar

prof. dr. sc. Ksenija Vlahović

Redovita profesorica u trajnom zvanju
Ksenija Vlahović

dr. sc. Lada Radin

Lada Radin

dipl. oec. Edita Francišković

Edita Francišković

mr. sc. Alen Hrastnik

dr. med. vet. Marko Poletto

Alen Artuković

univ. bacc. oec.
Alen Artuković

Nevenka Čuk-Kostrec

Silvija Čulig

Ivanka Artuković

Ljubica Artuković

Snježana Žibak

struc. spec. oec. Katarina Goleš

Nevenka Božičević

Stjepan Artuković

Marina Kocijan

Katica Koletić

  • T: 01/2390-129

Božica Putarek

Božica Putarek

prof. emer. Đuro Huber

Professor emeritus
Đuro Huber

prof., dipl. knjiž. Helena Ivančić

Voditeljica Knjižnice

dr. sc. prof. Dubravka Vilke-Pinter

Predstojnica
Dubravka Vilke-Pinter

prof. Saša Čuić

Saša Čuić

prof. emer. Zdenko Biđin

Professor emeritus

prof. emer. Marijan Cergolj

Professor emeritus

prof. emer. Hrvoje Mazija

Professor emeritus

prof. emer. Mensur Šehić

Professor emeritus

dr. med. vet. Lucija Bastiančić

asistentica
Lucija Bastiančić

dr. med. vet. Denis Leiner

asistent
Denis Leiner

dr. med. vet. Ira Topličanec

Ana Konjević

Laboratorij
Ana Konjević

dr. med. vet. Tomislav Bosanac

Ured

dr. med. vet. Juraj Šavorić

asistent
Juraj Šavorić

Sandra Cujan

laborantica, Laboratorij za citologiju, histopatologiju i molekularnu patologiju
  • T: 01 2390 312

Sanda Bišćan Nedelkoski

laborantica
Sanda Bišćan Nedelkoski

Nenad Kudrnovski

bolničar, sekciona dvorana
Nenad Kudrnovski
  • T: 01 2390 318

Mirjana Ričko

pomoćna tehnička suradnica
Mirjana Ričko
  • T: 2390 224

Irina Grozina

pomoćni tehnički suradnik
  • T: 01 2390 361

dr.med.vet. Ivana Mihoković Buhin

asistentica
Ivana Mihoković Buhin

Aneta Piplica

dr. med. vet, asistentica
Aneta Piplica

Sandra Kunštek

stručna suradnica, mag. ing. biotechn.
Sandra Kunštek

dr. med. vet. Kim Korpes

asistentica
Kim Korpes

dr. med. vet. Magdalena Kolenc

asistentica
Magdalena Kolenc

mag. pol. Maja Krznarić

administrativna voditelja projekta HKO

doc. dr. sc. Tomislav Mikuš

docent
Tomislav Mikuš

dr. med. vet. Marta Kiš

asistentica
Marta Kiš

Marina Berišić

Laboratorij
Marina Berišić

dr. med. vet. Iva Zečević

asistentica

dr. med. vet. Ivana Sabolek

asistentica
Ivana Sabolek

dr. med. vet. Iva Benvin

asistentica
Iva Benvin

dr. med. vet. Magdalena Palić

asistentica
Magdalena Palić

dr. med. vet. Nikolina Škvorc

asistentica
Nikolina Škvorc

dr. med. vet. Lea Grbavac

asistentica

Marija Šestić

Ured
Marija Šestić

Alenka Škrinjarić

bacc. med. lab. diagn.
Alenka Škrinjarić

prof. pedagog. Iva Lehunšek Panić

Ured za studente
Iva Lehunšek Panić

dr. med. vet. Ana Marija Kovač

asistentica
Ana Marija Kovač

dr. med. vet. Nika Konstantinović

asistentica
Nika Konstantinović

dr. med. vet. Josip Miljković

asistent
Josip Miljković

Petra Roškarić

mag. appl. chem., suradnik na projektu
Petra Roškarić

Valentina Percan

dr. vet. med., suradnik na projektu
Valentina Percan

prof., mag. bibl. Lea Bakić

Diplomirana knjižničarka

dr. med. vet. Ena Oster

asistentica
Ena Oster

doc. dr. sc. Ivan Alić

docent
Ivan Alić

Siniša Faraguna, dr. med. vet.

asistent
Siniša Faraguna, dr. med. vet.

dr. med. vet. Ana Javor

asistentica

dr. med. vet. Ante Plećaš

asistent
Ante Plećaš

Gordana Banfić

Ured
Gordana Banfić

dr. med. vet. Ana Smajlović

asistentica

dr. med. vet. Niko Ivkić

asistent

dr. med. vet. Marija Mamić

asistentica

dr. med. vet. Katarina Miljak

asistentica

Adrijana Perković

veterinarski tehničar
Adrijana Perković

dr. sc. Dunja Vlahović

poslijedoktorandica
Dunja Vlahović

Alen Roksa

bolničar, sekciona dvorana
Alen Roksa
  • T: 01/2390-318

dr. med. vet. Iva Bacan

asistentica

mag. med. biochem. Vlasta Đurić

Hematološki laboratorij Klinike za unutarnje bolesti

dr. med. vet. Maša Efendić

asistentica

dr. med. vet. Tea Dodig

asistentica

dr. med. vet. Nejra Subašić

stručna suradnica

dr. med. vet. Ivana Filipčić

stručna suradnica

dr. med. vet. Miroslav Vlašić

stručni suradnik

dr. med. vet. Luka Ećimović

Hematološki laboratorij Klinike za unutarnje bolesti

bacc. radiol. techn. Filip Topolnjak

Inžinjer radiologije

bacc. radiol. techn. Filip Kereković

Inžinjer radiologije

Dorotea Pisačić

veterinarski tehničar

Paula Caganić

veterinarski tehničar

dr.med.vet. Nikola Čudina

asistent
Nikola Čudina

dr. sc. Slaven Reljić

znanstveni suradnik

dr. med. vet. Ana Kajmić

stručna suradnica

Lana Težak-Cvijović

Ured
Lana Težak-Cvijović

Vjekoslav Vukina

bolničar

Franco Mutnelli

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Italy
NRL Bee Diseases in Italy
FAO Reference Centre for Apiculture: Health and Biosecurity
Franco Mutnelli

Giovanni Formato

Laboratorio di Apicoltura, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M.Aleandri", Italy
FAO Reference Centre for Apiculture: Health and Biosecurity
WOAH Collaborating Centre "Good Beekeeping Management Practices and Biosecurity Measures in the Apiculture Sector"
Giovanni Formato

Aleš Gregorc

Faculty of Agriculture and Life Sciences, University of Maribor, Slovenia
Aleš Gregorc

Maja Smodiš Škerl

Agricultural Institute of Slovenia - Apiculture, Slovenia
Maja Smodiš Škerl

Danilo Bevk

National Institute of Biology, Slovenia
Danilo Bevk

Josipa Vlainić

Institute Rudjer Boskovic, Croatia
Josipa Vlainić

Dražen Lušić

Faculty of Medicine University of Rijeka, Croatia
Dražen Lušić

Damir Pavliček

Croatian Veterinary Institute, Department Križevci
Damir Pavliček

dr. med. vet. Gorana Miletić

asistentica

dr. med. vet. Ivona Ćorić

asistentica

Djelatnosti laboratorija su:

  • proizvodnja goveđih zametaka in vitro iz klaoničkih jajnika i živih davateljica
  • transvaginalna ultrazvučna aspiracija jajnih stanica krava davateljica
  • ocjena kvalitete ejakulata rasplodnjaka
  • embriotransfer kod krava i koza i duboko smrzavanje zametaka

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content