Dekan

Riječ dekana prof. dr. sc. Nenada Turka povodom 99. obljetnice Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Poštovani visoki uzvanici, kolegice i kolege, dragi studenti,

Zadovoljstvo mi je i ugodna dužnost uime uprave Veterinarskoga fakulteta, svih njegovih djelatnika i studenata sve vas srdačno pozdraviti i zahvaliti vam što ste se odazvali pozivu na našu svečanu sjednicu Fakultetskoga vijeća i što ćemo zajedno proslaviti 99. obljetnicu osnutka Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Magnifice Domine Rector Universitatis Zagrabiensis Damire Boras, Domine Prorector, Decani et prodecani, Reverendissimi Domini, Honorabiles, carissimi studiosi!

Danas slavimo početak 99. akademske godine u kojoj svoj visokoobrazovni put započinje 99. generacija studenata veterinarske medicine na hrvatskom jeziku, ali i treća generacija studenata veterinarske medicine na engleskom jeziku, čime se posebno dičimo. Osobito nam je zadovoljstvo što naša proslava prolazi u duhu nedavno svečano obilježenog početka 350. akademske godine zagrebačkog sveučilišta što i našu proslavu čini svečanijom. Ponosni smo što smo jedna od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, kolijevke hrvatskoga visokog obrazovanja i znanosti.

Dopustite mi da vas ukratko podsjetim da je 13. studenoga ljeta 1919., po prvi put izgovorena nastavna besjeda na Visokoj veterinarskoj školi, koja je pet godina kasnije preimenovana u Veterinarski fakultet. Otada pa do danas naša je ustanova jedina visokoobrazovna institucija u Hrvatskoj koja u kontinuitetu stvara doktore veterinarske medicine i time tka povijest veterinarske struke i djelatnosti na ovim prostorima. Kao i proteklih godina i na ovoj ćemo svečanoj sjednici predstaviti najvažnije događaje i aktivnosti u protekloj godini. Također, uručit ćemo i prigodna priznanja i nagrade zaslužnim djelatnicima i studentima, no prije toga kao dekan želim s Vama podijeliti, za ovu svečanu priliku, nekoliko prigodnih misli.

Poštovani visoki uzvanici i gosti, kolegice i kolege,

Današnje obilježavanje 99 godina rada Veterinarskoga fakulteta nije samo priča o nastanku stožerne ustanove veterinarskoga visokoškolskog obrazovanja nego i podsjećanje na razvojni put, značenje i nastojanja brojnih generacija nastavnika i studenata, koji protokom vremena potvrđuju opravdanost ulaganja u izvrsnost kako bismo mi danas imali vodeću obrazovnu instituciju doktora veterinarske medicine kojoj možemo služiti i unapređivati je. Svečana sjednica i obilježavanje obljetnice jedinstvena su prigoda da svi zajedno svjedočimo o plodnom i napornom djelovanju tijekom kojega se težnja za iznimnom stručnošću i znanstvenom misli nikad nije napuštala.

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu danas je vodeća znanstveno-nastavna institucija veterinarske struke u regiji, a tu će poziciju zadržati i u vremenu što dolazi, i u području obrazovanja doktora veterinarske medicine i u području znanstvenih istraživanja, stručnoga rada, cjeloživotnog obrazovanja te međuinstitucijske i međunarodne suradnje. Nastavljamo rad u skladu s novopostavljenim strateškim smjernicama kako bi Veterinarski fakultet imao kontinuitet u svom radu te prepoznatljivost unutar i izvan struke. Istodobno, u potpunosti svjesni nužnosti kontinuirane analize i revizije te prilagodbe strateških smjernica novom vremenu, uvjetima i okruženju u kojemu se nalazimo, spremno očekujemo buduće izazove. Novo vrijeme donosi i nove zadaće za sve subjekte koji mogu utjecati na razvoj i pozicioniranje veterinarske struke i djelatnosti te stvaranje što boljeg okruženja za prihvat novih doktora veterinarske medicine kao našega finalnog proizvoda.

Dužnost mi je upozoriti i na stvari s kojima nismo u potpunosti zadovoljni i koje bismo željeli riješiti, poput snažnije financijske potpore Veterinarskoga fakulteta od države, kao što to zaslužuje jedina visokoobrazovna institucija u Hrvatskoj koja obrazuje doktore veterinarske medicine. Vjerujemo i očekujemo da će se u pripremi novoga programskog ugovora za trogodišnje financiranje zagrebačkog sveučilišta adekvatno uvažiti specifičnost studija veterinarske medicine te objektivno sagledavanje realnih materijalnih troškova s kojima se suočavamo kao i objektivna cijena studija po studentu u odnosu na cijenu studija u drugim područjima.  Ozbiljno i temeljito sagledavanje tog problema nema alternativu želi li se postići nužna financijska stabilnost i omogućiti trajna održivost Veterinarskoga fakulteta kao javne ustanove.

Također, nadamo se da će najavljene reforme i promjene unutar veterinarske struke, koje su u pripremi, biti pažljivo i mudro provedene kako se ne bi narušio strukturni okvir i okruženje u kojemu obavljamo veterinarsku djelatnost. Nadalje, našim studentima koji su naš glavni proizvod i koji se kao mladi doktori veterinarske medicine nađu na tržištu, potrebno je osigurati minimalni standard vrednovanja njihova rada koji zaslužuje jedna regulirana profesija. Već sam prošle godine apostrofirao problem odlazaka mladih novodiplomiranih doktora veterinarske medicine u inozemstvo odmah nakon završetka studija. Ove se godine situacija i pogoršala te apeliramo na političke elite da budu svjesne da je početna plaća doktora veterinarske medicine manja od prosječne hrvatske plaće, pa bi nam se u skoroj budućnosti moglo dogoditi da obrazujemo doktore veterinarske medicine isključivo za inozemno tržište rada. Na nama je pak zadaća da se proaktivnim djelovanjem izborimo za bolju poziciju veterinarske medicine u društvu jer to neće učiniti nitko nego mi sami. Potrebno je artikulirati važnost veterinarske struke i veterinarskih djelatnika u zaštiti zdravlja životinja i ljudi te sigurnosti hrane gdje god je i kad god je to moguće, a uloga je Veterinarskoga fakulteta u tome presudna i nemjerljiva. U kojoj ćemo mjeri to iskoristiti, ovisi o nama samima.

Poštovane kolegice i kolege, želimo i dalje utjecati na razvoj i poziciju naše institucije unutar Sveučilišta. Posebno želim istaknuti da će Veterinarski fakultet svojim aktivnostima i dalje nastojati dati doprinos u okviru svojih mogućnosti funkcioniranju Sveučilišta kao i sveukupnom razvoju visokoga školstva u Republici Hrvatskoj. Nastavljamo putovanje kroz vrijeme promičući temeljne akademske vrijednosti i svakim našim korakom ucrtavamo povijesni trag, a da toga u stvarnom vremenu nismo ni svjesni. Danas je godišnjica našega fakulteta i s ponosom se možemo osvrnuti na put koji smo dosad prošli kao i na uspjehe koje smo ostvarili. Posebno se možemo ponositi što smo prihvaćali iskušenja postupnog razvoja, pristajali na odvažne korake i donosili hrabre odluke za koje smo vjerovali da će donijeti napredak. Živimo u čudnim vremenima, mnoge su vrijednosti postale upitne, a ljudi, posebno u akademskoj zajednici svojim ponašanjem često, nažalost, zaboravljaju na uljuđene i dobrohotne oblike međusobnoga zajedničkog življenja. Društveni je trenutak bremenit izazovima, stalnim promjenama okruženja u kojemu djelujemo i stvaramo, i gotovo da ne ostavlja vremena za normalan život kojemu svi težimo. Sredstva za ostvarivanje naših ciljeva i vrijednosti ne treba uvijek i nužno tražiti oko nas, već čvrsto vjerujem da se dubljim poniranjem u vlastitu svijest može pronaći najbolji način artikuliranja osnovnih vrijednosti društva poput razumijevanja, tolerancije ili dobrohotnosti, vrijednosti koje dobro poznajemo, ali prečesto zaboravljamo. Stoga, u ovom neobuzdanom tijeku vremena u kojemu živimo, ljudskost i zajedništvo i dalje moraju biti vrline koje će nas krasiti i kojima ćemo se dičiti, a koje će biti jamac još boljim rezultatima i prepoznatljivosti Veterinarskoga fakulteta u budućnosti. Svjesni da predstavljamo tek svjetlucavo zrnce u tamnoj pustinji svakodnevice i da nam je dužnost i obveza da to svjetlo, koje nam je našom profesijom povjereno, širimo oko sebe, ne oklijevajmo, potrudimo se da ovaj fakultet i ovo društvo ostavimo boljim no što smo ga našli. Hvala vam od srca!