Studentski zbor

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu krovno je predstavničko tijelo studenata čiji su članovi studenti Sveučilišta u Zagrebu, koje su studenti izabrali na izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu. On je nepolitička, nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija te je u svom djelovanju potpuno samostalan.

 

SZZG se bavi svim sadržajima vezanima uz studentski smještaj, prehranu, kulturu, sport i svim problemima s kojima se studenti susreću tijekom svog obrazovanja. SZZG zastupa i predstavlja studente promičući i štiteći njihove interese u sustavu visokog obrazovanja, tj. u vijećima i tijelima Sveučilišta (Senat, povjerenstva, komisije i dr.), sveučilišnim ustanovama poput Studentskog centra i Srca. U sklopu Hrvatskog studentskog zbora (HSZ), čiji je član, posredno štiti i interese svih hrvatskih studenata na državnoj i međunarodnoj razini, a osobito valja istaknuti članstvo u ESU (European Students’ Union) i MedNet (Mediterranean Network of Student Representatives).

U svrhu zaštite studentskih prava SZZG imenuje i studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu, koji ima pravo raspravljati o pritužbama studenata s mjerodavnim tijelima te savjetovati studente o načinu ostvarivanja njihovih prava. Studentski pravobranitelj Sveučilišta u svom radu usko surađuje sa svim studentskim pravobraniteljima pojedinih fakulteta i akademija Sveučilišta. SZZG svake godine na temelju zakonske obveze raspisuje i provodi javni natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti Sveučilišta u Zagrebu. Odluku o raspodjeli sredstava donosi Senat Sveučilišta u Zagrebu svake godine na prijedlog SZZG-a, a sve informacije o natječaju objavljuju se na mrežnim stranicama Studentskog zbora.

Na Veterinarskom fakultetu djeluje Studentski zbor sastavnice, tj. Studentski zbor Veterinarskoga fakulteta. Sastoji se od 22 člana, i to 14 studenata integriranog preddiplomskog i diplomskog studija i 8 studenata poslijediplomskog studija veterinarske medicine koji su izabrani na izborima u akademskoj godini 2016./17. Trenutačni je predsjednik Studentskog zbora Veterinarskoga fakulteta Jurica Horvat, student šeste godine veterinarske medicine. Cilj postojanja studentskog zbora jest zastupanje interesa svih studenata Veterinarskoga fakulteta, ujedno i sudjelovanje u radu Fakultetskog vijeća Veterinarskog fakulteta. Predsjednik zbora također je član Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu te sudjeluje u sjednicama Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu gdje zastupa interese naših studenata.