Laboratorij za dijagnostiku bakterijskih bolesti konja (EquiBAKlab)

Laboratorij za dijagnostiku bakterijskih bolesti konja (EquiBAKlab) osnovan je sa željom i namjerom da upotpuni mogućnosti dijagnostike zaraznih bolesti konja Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom Veterinarskog fakulteta.

Laboratorij za dijagnostiku bakterijskih bolesti konja (EquiBAKlab)

Radno vrijeme

Radnim danom od 8-16h.

Kontakt

Telefon: 01/2390-236

Laboratorij za dijagnostiku bakterijskih bolesti konja (EquiBAKlab) osnovan je sa željom i namjerom da upotpuni mogućnosti dijagnostike zaraznih bolesti konja Zavodaza mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom Veterinarskog fakulteta. Laboratorij prostorom i opremom odgovara najsuvremenijim zahtjevima dobre laboratorijske prakse. Dijagnostička djelatnost laboratorija obuhvaća bakterijske zarazne bolesti konja poput ždrebećaka, kontagioznog metritisa, salmoneloze, te opću bakteriološku pretragu različitih kliničkih uzoraka porijeklom iz konja (obrisci, ispirci, aspirati, punktati). Djelatnost laboratorija također je usmjerena na dijagnostikubakterijskih pobačaja u kobila izdvajanjem i identifikacijom uzročnika iz pobačenog fetusa

izv. prof. dr. sc. Zrinka Štritof

izvanredna profesorica
Zrinka Štritof

Usluge Laboratorija za dijagnostiku bakterijskih bolesti konja (EquiBAKlab):

  • opća bakteriološka kulturelna pretraga kliničkih uzoraka (obrisci, punktati, aspirati, ispirci..) s antibiogramom
  • pretraga na anaerobe
  • bakteriološka pretraga izmeta na bakterije rodova Salmonella i Campylobacter
  • bakteriološka kulturelna i molekularna (PCR) pretraga na bakteriju Taylorella equigenitalis  (kontagiozni metritis)
  • molekularna pretraga (PCR) na bakteriju Borrelia burgorferi (Lajmska borelioza)
  • serološka kvalitativna pretraga na bakteriju Borrelia burgorferi (brzim dijagnostičkim testom)
  • bakteriološka  pretraga organa pobačenog ploda – izdvajanje i identifikacija bakterijskih uzročnika pobačaja

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content