Radna zbirka zaštićenih životinja

Radna zbirka zaštićenih životinja

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je dugi niz godina uključen u praćenje stanja očuvanosti populacija zaštićenih životinja. Prva istraživanja bila su vezana za utvrđivanje stanja sredozemne medvjedice i datiraju iz 1982. godine. Uslijedila su istraživanja kitova, medvjeda, vuka, risa, a najnovija su posvećena vidri.

Praćenje stanja očuvanosti populacija zaštićenih životinja uključuje istraživanje živih životinja u njihovom staništu i postmortalni pregled svih dostupnih jedinki uginulih u prirodi. Tijekom proteklih istraživanja prikupljeno je mnoštvo važnih podataka o populacijama naših zaštićenih životinja a odnose se na njihovu brojnosti, rasprostranjenost, sastav zajednica, gensku raznolikosti, prehranu, smrtnost, bolesti, bioakumulaciju teških metala, te utjecaje antropogenih čimbenika. Tijekom istraživanja prikupljen je vrijedan materijal kojeg čine kosturi, uzorci tkiva i organa. Sav materijal prati fotodokumentacija i detaljna evidencija. Upravo ovi podaci čine našu zbirku izuzetno vrijednom i jedinstvenom. Osim za znanstvena istraživanja sačuvani materijal koristi se u izvođenju nastave iz pet predmeta integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine. Sva istraživanja i pohrana materijala zaštićenih životinja obavljena su uz dopuštenja nadležnih ministarstava Republike Hrvatske.

Radna zbirka zaštićenih životinja u kojoj se navedeni materijal nalazi služi za pohranu, ali i kao radni prostor za znanstveni, nastavni i stručni rad. Posjetitelji će moći dobiti brojne informacije o našim zaštićenim životinjama i načinu praćenja njihove očuvanosti.

U cilju boljeg poznavanja morfologije riba, grupa nastavnika sa Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju te Zavoda za biologiju i patologiju riba i pčela proširuje zbirku koštanih preparata riba koju je utemeljio profesor Zvonimir Kozarić. Zbirka danas sadrži 232 djelomična ili cjelovita kostura slatkovodnih i morskih riba s popratnim podacima. Kosturi se koriste u nastavne svrhe za jedan obavezni i dva izborna predmeta integriranog preddiplomskog studija Veterinarske medicine. Nadalje, preparati se koriste kao komparativni materijal u znanstvenim i stručnim istraživanjima iz područja arheozoologije te u cilju praćenja procesa okoštavanja i ranog utvrđivanja pojave patoloških promjena na kostima riba iz uzgoja. U skladu s uvođenjem studija na engleskom jeziku i dolaskom studenata iz svih dijelova svijeta, cilj je zbirku obogatiti vrstama kojih nema u hrvatskim vodama.

„Zbirka morfoloških preparata zaštićenih životinjskih vrsta”

Skip to content