Zavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja

O ZAVODU

U Zavodu su zaposlena četiri nastavnika, asistentica i tehnička suradnica. Osoblje Zavoda sudjeluje u izvođenju nastave iz obveznih i izbornih predmeta integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija veterinarske medicine na hrvatskom i engleskom jeziku. Zavod je također uključen u izvedbu poslijediplomskih studija, uključujući doktorski studij Veterinarske znanosti, te tečajeva cjeloživotnog obrazovanja. U laboratorijima Zavoda provodi se analiza zdravstvene ispravnosti vode za piće, analiza površinskih i otpadnih voda te testiranje učinka dezinfekcije. Zavod je opremljen i suvremenom opremom za ispitivanje mikroklime.

Zavod je osnovan 11. studenoga 1948. godine kao Zavod za zoohigijenu. U godinama koje su slijedile zoohigijena je u obrazovanju veterinara postala važno područje u okviru preventivne veterinarske medicine, a djelatnost Zavoda proširivala se na usko povezana područja, ponajprije ponašanje i dobrobit životinja. Širenjem nastavne i znanstvene djelatnosti Zavod je 1. veljače 1995. godine preimenovan u Zavod za animalnu higijenu, okoliš i etologiju, a 19. listopada 2011. godine u Zavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja.

Dosadašnje postojanje Zavoda obilježeno je objavljivanjem dviju Spomenica, prve (A. Asaj, M. Karlović, ur.) na 45. godišnjicu (1993.), a druge (Ž. Pavičić, ur.) na 65. godišnjicu postojanja Zavoda (2013.). Povjesnica Zavoda (Ž. Pavičić, ur.) objavljena je povodom 100 godina Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2021.).

POVIJEST

Znanstveni rad u Zavodu tekao je programatski sustavno i sukladno znanstvenom radu na ovom području u svijetu. Tematski su istraživani higijena smještaja i držanja domaćih životinja obzirom na preventivu bolesti, prilagodbu, ponašanje, razmnožavanje i proizvodnost. Slijedila su istraživanja iz područja higijene pitke vode, vodotoka i ribnjaka. Također su proučavani i higijena prijevoza i stresna stanja u životinja. Posebna pozornost dana je medicinskoj sanitaciji. Ekološka pitanja iz okoliša ruralnih sredina, stočarskih farmi i objekata za preradu životinjskih proizvoda i njihovih otpadaka teme su iz animalne kontaminacije okoliša. Novija istraživanja vezana su za područje dobrobiti životinja, uz poseban osvrt na mikroklimu nastambi i poboljšanje uvjeta smještaja životinja.

Stručni rad u Zavodu razvijao se usporedno sa znanstvenim i nastavnim radom. U prvo vrijeme rješavala su se pitanja higijene na velikim farmama, a kasnije usporedno i sve više na obiteljskim gospodarstvima. Težište je postavljeno na preventivu i suzbijanje zaraznih i drugih uvjetnih bolesti domaćih životinja.
Stručnjaci Zavoda surađuju s Upravom za veterinarstvo i sigurnost hrane pri Ministarstvu poljoprivrede, stručnim veterinarskim udruženjima, veterinarskim ustanovama, vodoprivrednim i ekološkim udrugama, prerađivačkim industrijama animalnih proizvoda, službama higijene i sanitacije humane medicine, proizvođačima i trgovinama za prodaju sredstava i uređaja u području medicinske sanitacije te srodnim fakultetima u zemlji i inozemstvu. Djelatnici Zavoda kontinuirano surađuju i s eminentnim časopisima iz poljoprivredne i veterinarske djelatnosti.

Zapažen je i doprinos stručnjaka Zavoda u okviru Međunarodnog udruženja za animalnu higijenu ISAH (International Society for Animal Hygiene). Stručnjaci Zavoda sudjelovali su od osnutka udruženja na svim održanim svjetskim kongresima i simpozijima. Drugi kongres udruženja održan je 1976. godine u Zagrebu.

Predmet „Zoohigijena” se prema starom nastavnom planu i programu predavao u 9. semestru (4 sata predavanja i 4 sata vježbi tjedno) i u 10. semestru (4 sata predavanja i 4 sata vježbi tjedno), a zatim u 7. semestru (3 sata predavanja i 2 sata vježbi tjedno) i 8. semestru (4 sata predavanja i 2 sata vježbi tjedno). Uvođenjem nastavnog plana i programa za stjecanje stručnog naziva doktor veterinarske medicine predmet „Animalna higijena, okoliš i etologija” predavao se u 5. semestru (1 sat predavanja i 2 sata vježbi tjedno) i 6. semestru (2 sata predavanja, 2 sata vježbi i 1 sat seminara tjedno). Prema starom nastavnom planu i programu predavao se i izborni predmet „Etologija i dobrobit životinja”. Prema novom nastavnom planu i programu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine predmet „Okoliš, vladanje i dobrobit životinja” do 2010. godine predavao se u 2. semestru.

 

izv. prof. dr. sc. Mario Ostović

Predstojnik; izvanredni profesor
Mario Ostović

prof. dr. sc. Željko Pavičić

redoviti profesor, trajno zvanje
Željko Pavičić

prof. dr. sc. Kristina Matković

redovita profesorica u trajnom izboru
Kristina Matković

prof. dr. sc. Gordana Gregurić Gračner

Redovita profesorica; Prodekanica za kontrolu kvalitete
Gordana Gregurić Gračner

dr. med. vet. Ivana Sabolek

asistentica
Ivana Sabolek

Ruža Žarko

Ured
Ruža Žarko

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Osnove ekološkog stočarstva
Osnove agronomije
Uzgoj i držanje golubova
Higijena i držanje životinja
Okoliš, ponašanje i dobrobit životinja

Doktorski studij

Higijena zraka u stočnim nastambama
Vode u veterinarskoj djelatnosti – kakvoća i obrada

Procjena poboljšanih uvjeta držanja farmskih životinja i ostvarenje mjere „Dobrobit životinja“ Programa ruralnog razvoja

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: izv. prof. dr. sc. Kristina Matković; kmatkov@vef.hr

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content