Zavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja

O ZAVODU

U Zavodu su zaposlena četiri nastavnika, viši tehničar i pomoćni tehnički suradnik. Zavod sudjeluje u izvedbi tri obvezna, tri obvezna izborna i tri izborna predmeta integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine. Zavod je također uključen i u izvedbu poslijediplomskog studija i tečajeva za trajnu izobrazbu. U sklopu Zavoda nalaze se Laboratorij za analizu zdravstvene ispravnosti vode za piće, površinskih i otpadnih voda te Laboratorij za testiranje mikroklime u objektima za smještaj životinja, kao i svim objektima vezanim za animalnu proizvodnju.

Zavod je osnovan 11. studenoga 1948. godine kao Zavod za Zoohigijenu. Od 1. veljače 1995. godine naziv Zavoda promijenjen je u Zavod za animalnu higijenu, okoliš i etologiju.

POVIJEST

Znanstveni rad u Zavodu tekao je programatski sustavno i sukladno znanstvenom radu na ovom području u svijetu. Tematski su istraživani higijena smještaja i držanja domaćih životinja obzirom na preventivu bolesti, prilagodbu, ponašanje, razmnožavanje i proizvodnost. Slijedila su istraživanja iz područja higijene pitke vode, vodotoka i ribnjaka. Također su proučavani i higijena prijevoza i stresna stanja u životinja. Posebna pozornost dana je medicinskoj sanitaciji. Ekološka pitanja iz okoliša ruralnih sredina, stočarskih farmi i objekata za preradu životinjskih proizvoda i njihovih otpadaka teme su iz animalne kontaminacije okoliša. Novija istraživanja vezana su za područje dobrobiti životinja, uz poseban osvrt na mikroklimu nastambi i poboljšanje uvjeta smještaja životinja.

Stručni rad u Zavodu razvijao se usporedno sa znanstvenim i nastavnim radom. U prvo vrijeme rješavala su se pitanja higijene na velikim farmama, a kasnije usporedno i sve više na obiteljskim gospodarstvima. Težište je postavljeno na preventivu i suzbijanje zaraznih i drugih uvjetnih bolesti domaćih životinja.
Stručnjaci Zavoda surađuju s Upravom za veterinarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, stručnim veterinarskim udruženjima, veterinarskim ustanovama, vodoprivrednim, ekološkim udrugama, prerađivačkim industrijama animalnih proizvoda, službama higijene i sanitacije humane medicine, proizvođačima i trgovinama sredstava i uređaja u području medicinske sanitacije te srodnim fakultetima u zemlji i inozemstvu.
Djelatnici Zavoda kontinuirano surađuju i s eminentnim časopisima iz poljoprivredne djelatnosti te objavljuju stručne članke iz pojedinih područja veterinarske medicine.

Zapažen je i doprinos stručnjaka Zavoda u okviru Međunarodnog udruženja za animalnu higijenu ISAH (International Society for Animal Hygiene). Stručnjaci Zavoda sudjelovali su od osnutka udruženja na svim održanim svjetskim kongresima i simpozijima. Drugi kongres udruženja održan je 1976. godine u Zagrebu.

Predmet „Zoohigijena” se prema starom nastavnom planu i programu predavao u 9. semestru (4 sata predavanja i 4 sata vježbi tjedno) i u 10. semestru (4 sata predavanja i 4 sata vježbi tjedno), a zatim u 7. semestru (3 sata predavanja i 2 sata vježbi tjedno) i 8. semestru (4 sata predavanja i 2 sata vježbi tjedno). Uvođenjem nastavnog plana i programa za stjecanje stručnog naziva doktor veterinarske medicine predmet „Animalna higijena, okoliš i etologija” predavao se u 5. semestru (1 sat predavanja i 2 sata vježbi tjedno) i 6. semestru (2 sata predavanja, 2 sata vježbi i 1 sat seminara tjedno). Prema starom nastavnom planu i programu predavao se i izborni predmet „Etologija i dobrobit životinja”. Prema novom nastavnom planu i programu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine predmet „Okoliš, vladanje i dobrobit životinja” do 2010. godine predavao se u 2. semestru.

 

prof. dr. sc. Željko Pavičić

redoviti profesor, trajno zvanje
Željko Pavičić

prof. dr. sc. Kristina Matković

izvanredna profesorica
Kristina Matković

izv. prof. dr. sc. Gordana Gregurić Gračner

izvanredna profesorica
Gordana Gregurić Gračner

izv. prof. dr. sc. Mario Ostović

izvanredni profesor
Mario Ostović

Ruža Žarko

Ured
Ruža Žarko

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Osnove ekološkog stočarstva
Osnove agronomije
Uzgoj i držanje golubova
Higijena i držanje životinja
Okoliš, ponašanje i dobrobit životinja

Doktorski studij

Higijena zraka u stočnim nastambama
Vode u veterinarskoj djelatnosti – kakvoća i obrada

Procjena poboljšanih uvjeta držanja farmskih životinja i ostvarenje mjere „Dobrobit životinja“ Programa ruralnog razvoja

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: izv. prof. dr. sc. Kristina Matković; kmatkov@vef.hr

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content