[UPISI]- JESENSKI UPISNI ROK – I. GODINA STUDIJA, AK. GOD. 2019./2020.