[NOVO] Rad Sveučilišne veterinarske bolnice za vrijeme epidemije bolesti COVID-19