Zašto upisati Veterinu?

Zašto upisati Veterinu?

Studij veterine je pravi izbor za sve koji žele karijeru vezanu uz zaštitu zdravlja životinja, ljudi i okoliša, te dinamičan i zanimljiv studij temeljen na praksi.

Saznaj više
Što rade veterinari?

Što rade veterinari?

Iako javnost veterinare obično percipira kao one koji liječe pse i mačke, raspon naših radnih mjesta je vrlo velik – od razvijanja novih lijekova u farmaceutskim firmama do spašavanja ugroženih vrsta divljih životinja.

Saznaj više
Kako izgleda studij?

Kako izgleda studij?

Studij traje 6 godina (12 semestara), a nastava se odvija u obliku predavanja, vježbi i seminara, te terenske nastave. Njegovim završetkom stječe se naziv doktor veterinarske medicine.

Saznaj više
Prijemni postupak

Prijemni postupak

Uz razinu A iz matematike, hrvatskog i stranog jezika, uvjet je položena biologija, kemija ili fizika na državnoj maturi.

Saznaj više
Stručna praksa

Stručna praksa

U XII. semestru studenti odrađuju stručnu praksu u trajanju od 30 radnih dana pod nadzorom mentora pri čemu se osposobljavaju za samostalno obavljanje stručnih poslova u veterinarskoj struci.

Saznaj više
Skip to content