TURNITIN

U svrhu podizanja kvalitete akademskog rada, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je prešao na nacionalnu licencu sustava za provjeru izvornosti radova Turnitin. Ovaj sustav je namijenjen nastavnicima i mentorima kao alat za olakšavanje provjere izvornosti studentskih i drugih radova, te samim studentima kao alat za samoprovjeru vlastitih radova. Sustav Turnitin uspoređuje radove s radovima objavljenim u javno dostupnim i komercijalnim bazama podataka, trenutno dostupnim i arhiviranim mrežnim mjestima, te s bazom već pregledanih radova unutar sustava Turnitin.

Veterinarski fakultet – upute za softver Turnitin

Skip to content