Znanstveno-nastavni laboratoriji

07. stu
Zavod za farmakologiju i toksikologiju

Zavod za farmakologiju i toksikologiju

Veterinarska farmakovigilancija: Zaprimanje i obrada prijava o štetnim učincima veterinarsko-medicinskih proizvoda (VMP), prosudba rizika, klasifikacija i dr. te izrada izvješća o prosudbi periodičnog ažuriranog izvještaja o sigurnosti (PSUR) za VMP Procjena dokumentacije o sigurnosti i reziduama te izrada izvještaja za potrebe stavljanja VMP-a u promet u RH. Sudjelovanje u centraliziranim EU postupcima prosudbe dokumentacije o…

Skip to content