Alumni

Predsjednik Udruge AMAC VEF:
doc. dr. sc. Dean Konjević
DVM, PhD, Dipl. ECZM (Wildlife Population Health)
Kontakt: dean.konjević@vef.hr

Na 5. Hrvatskom veterinarskom kongresu koji je održan od 10. do 13. listopada 2012. u Tuheljskim toplicama grupa entuzijasta pokrenula je inicijativu za osnivanje AMAC Udruge diplomiranih studenata i prijatelja Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, skraćeno AMAC–VEF.

Inicijativa je uskoro i službeno realizirana, na osnivačkoj skupštini održanoj 22. listopada 2012. u sjedničkoj dvorani Veterinarskoga fakulteta.

Udruga je osnovana jednoglasno, javnim glasovanjem, nakon čega je usvojen i Statut, kao temeljni akt Udruge. Za predsjednika udruge izabran je dr. sc. Dean Konjević, za dopredsjednika doc. dr. sc. Hrvoje Lucić, za tajnika dr. sc. Anđelko Gašpar te za blagajnicu Snježana Zrilić, dr. med. vet.

Udruga je neprofitna pravna osoba. Njezini su ciljevi i zadaće:

  • povezivanje bivših studenata, diplomanata i prijatelja te njegovanje ljubavi, odanosti i zahvalnosti prema Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilištu u Zagrebu te općenito hrvatskim sveučilištima;
  • promicanje ugleda Veterinarskog fakulteta kod nas i u svijetu;
  • skrb za razvitak i napredak Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
  • njegovanje i razvitak veterinarskog poziva i veterinarstva u cjelini;
  • utjecaj na stvaranje javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja te stajališta u svim bitnim pitanjima u veterinarstvu;
  • promicanje ugleda struke;
  • jačanje suradnje te stvaranje veza između diplomiranih studenata i prijatelja Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i to: povezivanjem u svjetsku akademsku mrežu razmjenom informacija i usklađenim akcijama, okupljanjem članova na stručnim, znanstvenim i društvenim sastancima, zatim poticanjem i pomaganjem znanstvenih, razvojnih, stručnih, izdavačkih i drugih projekata, pomaganjem u razmjeni nastavnika i studenata te povezivanjem s iseljenim doktorima veterinarske medicine diljem svijeta te uspostavom i razvitkom suradnje sa sličnim udrugama kod nas i u svijetu.

Udruga djeluje samostalno, uz suradnju s obrazovnim, kulturnim i znanstvenim institucijama, komorama, društvima te drugim tijelima i organizacijama koje se bave veterinarskom djelatnošću. Udruga koordinira djelovanje svojega članstva u zemlji i inozemstvu, upoznaje članstvo s radom i životom Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu te ostalih hrvatskih sveučilišta, sveučilišnih udruga te AMAC/AMCA udruga u zemlji i inozemstvu, nastoji povezivati članstvo radi suradnje na znanstveno-nastavnim i stručno-nastavnim zadacima, pomagati pri zapošljavanju nezaposlenih članova, posebice mlađih kadrova, osiguravati materijalna sredstva za ostvarenje ciljeva i djelatnosti, organizirati društveni život članstva, javne tribine i skupove i slične manifestacije.

Udruga je prvi puta predstavljena javnosti na Svečanoj sjednici Veterinarskog fakulteta, u povodu njegova 93. rođendana.

Prve sekcije udruge su glazbena i sportska sekcija te Klub prijatelja i bivših studenata Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji organizira stručna i znanstvena predavanja naših članova iz zemlje i inozemstva.

AMAC_VEF_pristupnica

Natjecaj za Nagradu AMAC-UK i Nagradu Nenad Bicanic_2019

Prijavnica za Nagradu AMAC-UK_2019

 

Skip to content