Kompetencije prvog dana (day one competences)

Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Standard zanimanja – Doktor veterinarske medicine
Objava na Hrčku

Temeljne odrednice okvira za stjecanje kompetencija i unaprjeđenje profesionalnih vještina na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu

Objava na Hrčku

 

Dopunska isprava o studiju (engl. Diploma Supplement)

A-16-DOPUNSKA-ISPRAVA-vjestine

Preuzmi

Standardi zanimanja i Standard kvalifikacije (engl. Occupational Standard i Qualification standard HKO)

Dokument Standardi zanimanja (Occupational Standard) i standardi kvalifikacije (Qualification Standard) objavljeni su na mrežnim stranicama Informacijskog sustava Registra HKO-a. Standard zanimanja sadrži kompetencije ključne za bavljenje određenom profesijom, a standard kvalifikacije sadrži ključne ishode učenja koje mora sadržavati svaki program koji vodi do te kvalifikacije.

Registar HKO, 2022: https://hko.srce.hr/registar/ustanova/detalji/53

 

Lista kompetencija prvog dana (List of subjects and Day One Competences (as approved by ECCVT on 17 January 2019))

A-15-List_of_subjects_and_Day_One_Competences_approved_on_17_January_2019

Preuzmi

Standard kvalifikacije – mišljenje_hrv

Standard kvalifikacije – mišljenje_engl

Skip to content