Virološki laboratorij (VIROlab)

Virološki laboratorij (VIROlab) sastavnica je Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom. Opseg djelatnosti Virološkog laboratorija uključuje provođenje rutinske dijagnostike virusnih zaraznih bolesti pasa i mačaka te kopitara. Osim rutinske dijagnostike, u Virološkog laboratorija provode se brojna istraživanja te dijagnostika novih, emergentnih zaraznih bolesti domaćih i divljih životinja. U prostorijama Virološkog laboratorija nalazi se Laboratorij za virusni arteritis konja (ARTERlab)koji je službeni laboratorij za dijagnostiku virusnog arteritisa konja, rinopneumonitisa konja te bolesti Zapadnog Nila.

Virološki laboratorij (VIROlab)

Radno vrijeme

Radnim danom od 8-16 sati.

NAPOMENA: Dostava uzoraka moguća i vikendom na Kliniku za zarazne bolesti u radnom vremenu Klinike (subotom 9-11 te 16-18 sati; nedjeljom 9-11 sati).

Kontakt

01/2390-214
E-mail: virolab@vef.hr

Virološki laboratorij (VIROlab) sastavnica je Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom. Opseg djelatnosti Virološkog laboratorija uključuje provođenje rutinske dijagnostike virusnih zaraznih bolesti pasa i mačaka te kopitara. Osim rutinske dijagnostike, u Virološkog laboratorija provode se brojna istraživanja te dijagnostika novih, emergentnih zaraznih bolesti domaćih i divljih životinja. U prostorijama Virološkog laboratorija nalazi se Laboratorij za virusni arteritis konja (ARTERlab)koji je službeni laboratorij za dijagnostiku virusnog arteritisa konja, rinopneumonitisa konja te bolesti Zapadnog Nila.

Virološki laboratorij osnovan je 1961. godine. Opseg djelatnosti Virološkog laboratorija uključuje provođenje rutinske dijagnostike virusnih gastroenteritisa pasa i mačaka, herpesvirusnih infekcija u pasa i mačaka, zaraznog peritonitisa mačaka, virusnih respiratornih bolesti pasa te virusnih bolesti konja koje nisu obuhvaćene djelatnošću ARTERlab-a. Uz navedenu rutinsku dijagnostiku, provode se brojna znanstvena istraživanja virusnih bolesti pasa i mačaka te drugih vrsta domaćih i divljih životinja. U tu svrhu koriste se različite virološke, molekularne i serološke metode koje uključuju metodu lančane reakcije polimerazom, kvantitativnu metodu lančane reakcije polimerazom, imunoenzimni test, virus neutralizacijski test, imunofluorescentni test te izdvajanje virusa na staničnim kulturama.

prof. dr. sc. Ljubo Barbić

redoviti profesor u trajnom izboru
Ljubo Barbić

izv. prof. dr. sc. Vladimir Stevanović

Izvanredni profesor
Vladimir Stevanović

dr. sc. Snježana Kovač

voditeljica ostalih ustroj. jedinica
Snježana Kovač

dr. med. vet. Iva Benvin

asistentica
Iva Benvin

Alenka Škrinjarić

bacc. med. lab. diagn.
Alenka Škrinjarić

Dostupne usluge Virološkog laboratorija Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom (VIROlab):

 • molekularne metode dijagnostike virusnih bolesti pasa (parvovirus 2 pasa, crijevni i respiratorni koronavirus pasa, štenećak, herpesvirusi pasa, pseći bokavirus 1, astrovirus pasa, influenca pasa, parainfluenca pasa, zarazni hepatitis pasa, ostali adenovirusi pasa)
 • molekularne metode dijagnostike virusnih bolesti mačaka (panleukopenija mačaka, zarazni peritonitis mačaka, koronavirusi mačaka, adenovirusi mačaka, herpesvirusi mačaka, calicivirus mačaka)
 • molekularne metode ostalih virusnih bolesti konja (adenovirusi, koronavirusi, influenca konja, ostali herpesvirusi konja)
 • priprema autovakcine papilomatoze
 • serološka metoda virus neutralizacijskog testa (VN-test) za određivanje titra protutijela na herpesvirus pasa

 

Koje uzorke dostaviti?

Za dijagnostiku virusnih gastroenteritisa pasa i mačaka potrebno je dostaviti neki od sljedećih uzoraka:

 • obrisak rektuma (obrisak navlažiti sterilnom fiziološkom otopinom) i obrisak bukalne sluznice
 • uzorak fecesa i obrisak bukalne sluznice (ne mora biti sterilan)
 • komadić podloge na kojoj se nalazi feces i obrisak bukalne sluznice
 • uzorak sluznice ili promijenjenog organa (ne stavljati u formalin)

 

Za dijagnostiku virusnih respiratornih bolesti pasa potrebno je dostaviti neki od sljedećih uzoraka:

 • obrisak nosne sluznice, obrisak spojnica i obrisak rektuma
 • uzorak sluznice ili promijenjenog organa (ne stavljati u formalin)
 • obrisak ždrijela ili bronhoalveolarna lavaža (BAL) i obrisak rektuma

 

Za dijagnostiku herpesvirusnih infekcija pasa i mačaka potrebno je dostaviti neki od sljedećih uzoraka:

 • obrisak sluznice nosa ili ždrijela
 • obrisak sluznice stidnice ili prepucija
 • bronhoalveolarna lavaža (BAL)
 • uzorak pluća, jetre i bubrega uginulog šteneta/mačeta odnosno pobačenog ploda ili cijeli pobačeni plod odnosno uginulo štene/mače (ne stavljati u formalin)

 

Za dijagnostiku zaraznog peritonitisa mačaka (FIP) potrebno je dostaviti neki od sljedećih uzoraka:

 • uzorak tekućine likvidotoraksa ili ascitesa u epruveti s antikoagulansom
 • FNA piogranuloma ili uzorak piogranuloma (ne stavljati u formalin)

Uz navedeno poželjno je dostaviti i uzorak pune krvi.

 

Za dijagnostiku virusnih respiratornih bolesti konja potrebno je dostaviti:

 • obrisak nosne sluznice i obrisak spojnica
 • uzorak sluznice ili promijenjenog organa (ne stavljati u formalin)
 • ako je dostupno: sputum ili bronhoalveolarna lavaža (BAL)

 

Kako čuvati uzorke do dostave u laboratorij?

 1. Pri 4ºC ukoliko će uzorak biti dostavljen unutar 24 sata
 2. Pri -20ºC ukoliko će uzorak biti dostavljen nakon više od 24 sata
 3. Prilikom dostave BAL potrebno je dio uzorka dostaviti u epruveti s antikoagulansom koji se čuva pri 4ºC, dok se preostali dio uzorka može smrznuti
 4. Za dijagnostiku zaraznog peritonitisa mačaka (FIP) uzorak mora biti pohranjen pri -20ºC

 

Prilikom ispunjavanja uputnice uz uobičajene podatke nacionala obavezno je navesti cijepni status životinje (da li je životinja cijepljena protiv zaraznih bolesti te kojim cjepivom i datum cijepljenja) te molimo navesti ukoliko je rađen brzi kromatografski test i za koje bolesti.

Za dijagnostiku zaraznog peritonitisa mačaka (FIP) obavezno je navesti dob, pasminu, broj mačaka u domaćinstvu, kliničku sliku, nalaz kompletne krvne slike te da li je napravljen brzi kromatografski test.

Za dijagnostiku respiratornih bolesti konja obavezno je navesti broj oboljelih životinja, cijepni status životinje te kliničku sliku.

 

Kada će nalaz pretrage biti dostupan?

Za pojedinačne pretrage nalaz će biti dostupan unutar 2-3 radna dana, dok za panel unutar 5 radnih dana (uz napomenu da će za nalaz parvovirusa pasa, panleukopeniju mačaka i štenećaka naručitelj usluge biti obaviješten telefonskim putem u najkraćem mogućem vremenu).

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content