Istraživačke skupine

26. srp
Istraživačka skupina za insekte kao hrane za životinje i ljude

Istraživačka skupina za insekte kao hrane za životinje i ljude

Istraživačka skupina je utemeljena 2016. godine s ciljem davanja doprinosa temi iskorištavanja insekata u prehrani ljudi i životinja. Insekti su tijekom nekoliko posljednjih godina postali značajan predmet istraživanja u ljudskoj i životinjskoj prehrani zbog visokog udjela bjelančevina, povoljnog aminokiselinskog i masnokiselinskog sastava, kratkog uzgojnog ciklusa i vrlo povoljne konverzije hrane. Insekti sadrže čitav niz bioaktivnih…

21. stu
Istraživačka skupina za morske sisavce

Istraživačka skupina za morske sisavce

Istraživanja morskih sisavaca koja se provode na Veterinarskom fakultetu uključuju istraživanja živih životinja u njihovom staništu, ali i postmortalni pregled svih dostupnih lešina.

12. stu
Istraživačka skupina za velike zvijeri

Istraživačka skupina za velike zvijeri

Istraživanja velikih zvijeri na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu počela su još 1980-ih godina, što našu istraživačku skupinu čini jednom od najdugovječnijih u Europi.

Skip to content