Istraživačka skupina za insekte kao hrane za životinje i ljude

26.07.2019.

Istraživačka skupina je utemeljena 2016. godine s ciljem davanja doprinosa temi iskorištavanja insekata u prehrani ljudi i životinja. Insekti su tijekom nekoliko posljednjih godina postali značajan predmet istraživanja u ljudskoj i životinjskoj prehrani zbog visokog udjela bjelančevina, povoljnog aminokiselinskog i masnokiselinskog sastava, kratkog uzgojnog ciklusa i vrlo povoljne konverzije hrane. Insekti sadrže čitav niz bioaktivnih komponenti poput laurinske kiseline, antimikrobnih peptida i hitina koji imaju imunomodulirajuće, antimikrobno i pozitivno djelovanje na probavu (hitin kao funkcionalno vlakno). Početna istraživanja pokazuju i ekološku prihvatljivost uzgoja insekata.

Glavne teme istraživanja skupine su metode intenzivnog uzgoja i moduliranje nutritivnog sastava kod vrsta jamajčanski poljski šturak (Gryllus assimilis) i crna vojnička muha (Hermetia illucens) . Važan dio istraživanja čini i optimiziranje i komercijalizacija hrane za uzgoj samih insekata kako bi uzgoj bio u skladu s hranidbenim potrebama insekata, ali i komercijalno isplativ.

Znanstvena istraživanja i transfer tehnologije se odvijaju u suradnji Veterinarskog fakulteta Zagreb i tvrtke Insektarij u Zagrebu. Dodatno u istraživanjima sudjeluju Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu.

Pozivamo sve zainteresirane za temu istraživačke skupine da se jave voditelju Prof. dr. sc. Tomislavu Mašeku.

Radovi objavljeni u CC i WOS bazama

Važnost teme pokazuje veći broj nastupa u medijima članova tima:

Hrvatska radio televizija, 1. program, 8. studenoga 2018., emisija „Prometej
Hrvatski radio, I program, 28. veljače,  emisija „Divni novi svijet
Hrvatski radio, I program, 07. ožujka 2018., emisija „Divni novi svijet

Krmiva 2019:

Varijabilnost u sastavu masnih kiselina u uzgoju komercijalno značajnih vrsta insekata – crne vojničke muhe (Hermetia illucens) i jamajčanskog poljskog šturka (Gryllus assimilis) – Tomislav Mašek, Liča Lozica, Aleksandar Gavrilović, Kristina Starčević

Bakterijska mikroflora izmeta jamajčanskog poljskog šturka (Gryllus assimilis) iz uzgoja – Liča Lozica, Aleksandar Gavrilović, Tomislav Mašek

Reptilomanija 2019:

Insekti u hranidbi životinja – prof. dr. sc. Tomislav Mašek
Bakterijska flora insekata u intenzivnom uzgoju – Liča Lozica, dr. med. vet.

U istraživačkoj skupini sudjeluju:

Prof. dr.sc. Tomislav Mašek
Aleksandar Gavrilović, ing.
Doc. dr. sc. Kristina Starčević
Dr. sc. Lucija Šerić Jelaska
Liča Lozica, dr. med. vet.
Petra Roškarić, mag. appl. chem.