Istraživačka skupina za morske sisavce

21.11.2018., Istraživačke skupine, Znanstveni rad

Istraživanja sisavaca u Jadranskom moru započela su krajem 80-tih godina 20. stoljeća radom prof. dr. sc. Hrvoja Gomerčića. Tijekom godina neprekidno su se provodila istraživanja kroz različite projekte i suradnju uz pomoć mnogih znanstvenika i suradnika. Danas se morski sisavci istražuju u okviru suradnje s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom, Hrvatskim veterinarskim institutom, Institutom za oceanografiju i ribarstvo i Javnom ustanovom Priroda Šibensko-kninske županije.

Istraživanja morskih sisavaca koja se provode na Veterinarskom fakultetu uključuju istraživanja živih životinja u njihovom staništu, ali i postmortalni pregled svih dostupnih lešina. Istražuje se njihova brojnost, rasprostranjenost, sastav zajednica, genska raznolikost, prehrana, smrtnost, bolesti, bioakumulacija onečišćivača okoliša te utjecaj raznih antropogenih čimbenika. Dobivenim se rezultatima koriste državne ustanove prilikom donošenja odluka o upravljanju ovim zaštićenim životinjama.

Materijal prikupljen prilikom istraživanja koristi se i u izvođenju nastave iz nekoliko predmeta Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine: Osnove sistematike i evolucije morskih sisavaca, Osnove biologije i fiziologije morskih sisavaca i Osnove anatomije dobrog dupina (Tursiops truncatus).

CROdolphin baza podataka dostupna za javnost za kontinuirano praćenje podataka o pojavnosti morskih sisavaca u Jadranu

„Zbirka morfoloških preparata zaštićenih životinjskih vrsta”

Rezultati dosadašnjih istraživanja objavljuju se u obliku znanstvenih i stručnih radova, diplomski, magistarskih i doktorskih radova te kongresnih priopćenja

Mediji o istraživanjima morskih sisavaca – tiskani, radio i televizija

Nositelji istraživanja morskih sisavaca na Veterinarskom fakultetu:

izv. prof. dr. sc. Tomislav Gomerčić i izv. prof. dr. sc. Martina Đuras

Ključne riječi:

Skip to content