Istraživačka skupina za velike zvijeri

12.11.2018., Istraživačke skupine

Istraživanja velikih zvijeri na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu počela su još 1980-ih godina, što našu istraživačku skupinu čini jednom od najdugovječnijih u Europi. Istraživačku skupinu je pokrenuo prof. dr. sc. Đuro Huber koji se primarno posvetio medvjedu, dok su zaposlenjem prof. dr. sc. Josipa Kusaka i izv. prof. dr. sc. Tomislava Gomerčića istraživanja proširena i na vuka te risa.

Cilj našeg djelovanja je stjecanje znanstvenih spoznaja o svim aspektima biologije, ekologije,  patologije i genetike velikih zvijeri, te na temelju prikupljenih spoznaja aktivno sudjelujemo u donošenju odluka o upravljanju i zaštiti ovih vrsta. Članovi skupine su potaknuli i vodili izradu Planova upravljanja za sve tri vrste, što su bili prvi takvi dokumenti usvojeni u Republici Hrvatskoj. Surađujemo s brojnim znanstvenicima i institucijama u zemlji i inozemstvu, te smo posebno usmjereni na izgradnju dobre suradnje sa svim interesnim skupinama.

Na temelju dugotrajnog iskustva u istraživanju zvijeri na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u zagrebu održavaju se dva izborna predmeta posvećena ovoj tematici – Zaštita i upravljanje ugroženim vrstama.

Istraživačka skupina za velike zvijeri iznimno je aktivna u provedbi nacionalnih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata, te je također prema broju objavljenih znanstvenih radova i citiranosti među najistaknutijim istraživačkim skupinama našeg Fakulteta. Pregled znanstvenih radova skupine dostupan je na poveznici.

Baza podataka za praćenje populacije risova u Hrvatskoj

Članovi istraživačke skupine

prof. emeritus Đuro Huber
prof. dr. sc. Josip Kusak
izv. prof. dr. sc. Tomislav Gomerčić
doc. dr. sc. Magda Sindičić
Slaven Reljić dr. med. vet.
Ira Topličanec dr. med. vet.
Juraj Huber, tehnički suradnik

Skip to content