EAEVE

Nakon provedene europske evaluacije Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koju je proveo stručni tim Europske udruge ustanova za veterinarsko obrazovanje (EAEVE) u travnju 2023. godine, na sjednici Europskog odbora za veterinarsko obrazovanje (ECOVE) održanoj 7. lipnja 2023. godine Veterinarskom fakultetu dodijeljen je status „akreditiran“. Ova najprestižnija europska akreditacija visokoobrazovnih institucija u području veterine odnosi se na akreditaciju cijele institucije i svih njezinih procesa i aktivnosti. Pozitivan ishod evaluacije bilo je preduvjet da EAEVE-e produži akreditaciju našega fakulteta za sljedećih 7 godina, naravno uz obvezu Fakulteta da čini daljnja poboljšanja u svojim obrazovnim programima. Dobivanje pune akreditacije kroz tzv. Europski sustav evaluacije veterinarskog obrazovanja (ESEVT full Visitation), rezultat je dugogodišnjeg truda i rada svih djelatnika, studenata i dionika Fakulteta i neprekidne posvećenosti postizanju najrigoroznijih međunarodnih standarda kvalitete. Dostizanje vrlo rigoroznih ESEVT standarda jedan je od objektivnih dokaza izvrsnosti i pripadnosti našega fakulteta najboljim veterinarskim obrazovnim institucijama na području EU.

 

 

 

Na Glavnoj skupštini EAEVE-a (Europska udruga ustanova za veterinarsku naobrazbu), održanoj u Naplesu 1998. godine, članovi su javnom odlukom donijeli zaključak da će se do kraja drugog ciklusa vizitacija (oko 2010. godine) napraviti lista veterinarskih Ustanova, Europi koja će ih svrstati pod jednu od sljedeće tri kategorije:

 

  1. vizitirane Ustanove koje zadovoljavaju zahtjeve i kriterije propisane od strane Europske ustanove o veterinarskoj naobrazbi, kako je objašnjeno u naputku/poglavlju Guidelines requirements and main indicators koji je dio Standard Operating Procedures – glavne smjernice prema kojima se izrađuje Samoanaliza Fakulteta koji pristupa procesu vizitacije.
  2. vizitirane ustanove koje ne ispunjavaju jedan ili više uvjeta i zahtjeva propisanih EU direktivama (takozvani nedostatak kategorije 1)
  3. ustanove koje nisu vizitirane

Kao privremena mjera također je dogovoreno da se odmah napravi lista ustanova koje su bez nedostataka kategorije 1 ili su eventualni nedostaci iz te kategorije ispravljeni i uklonjeni, što bi se zvalo pozitivnom listom.

Na plenarnoj sjednici Savjetodavnog odbora za veterinarsku naobrazbu u ožujku te godine ovaj je koncept prihvaćen i odobren. Na Glavnoj skupštini EAEVE-a, održanoj u Lisabonu 1999. godine, zaključeno je i dogovoreno da će lista biti dostupna na mrežnoj stranici EAEVE-a. Nadalje, iduće godine na Glavnoj skupštini EAEVE-a, održanoj u Beču, dogovoreno je da će se lista zvati Lista vizitiranih i odobrenih Ustanova.

Ova će se lista periodično obnavljati kako i kada se nova ustanova kvalificira za nju.

Na sastanku Obrazovnog vijeća Europske udruge ustanova za veterinarsku naobrazbu (European Association of Establishments for Veterinary Education, EAEVE) i Federacije veterinara Europe (Federation of Veterinarians of Europe), održanom 31. listopada 2003. godine u Bruxellesu, donesena je konačna odluka o uvrštenju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na popis pozitivno ocijenjenih europskih veterinarskih fakulteta. Na taj je način uspješno završen postupak evaluacije našeg Fakulteta.

Self Evaluation Report

Final Report Zagreb 2013

Final Report Zagreb RV2015

SER QA Zagreb_final 2020

FinalReportZagrebQA2021

ECOVE Decision Zagreb QA2021

FinalReportZagrebFV2023

Zagreb_FV2023_SER

 

Skip to content