EAEVE

Vizitacijski je tim u svibnju 2021. potvrdio da Veterinarski fakultet ispunjava europske standarde za stjecanje statusa akreditirane veterinarske visokoškolske ustanove [razina 2 – akreditacija] što je i službeno potvrdio Europski odbor za veterinarsko obrazovanje (ECOVE) na svojoj sjednici 21. lipnja 2021. Ovom se pozitivnom evaluacijom Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu našao u izabranom društvu akreditiranih veterinarskih visokoškolskih ustanova te postao jedinstvena akreditirana ustanova u ovom dijelu Europe.

 

Na Glavnoj skupštini EAEVE-a (Europska udruga ustanova za veterinarsku naobrazbu), održanoj u Naplesu 1998. godine, članovi su javnom odlukom donijeli zaključak da će se do kraja drugog ciklusa vizitacija (oko 2010. godine) napraviti lista veterinarskih Ustanova, Europi koja će ih svrstati pod jednu od sljedeće tri kategorije:

 

  1. vizitirane Ustanove koje zadovoljavaju zahtjeve i kriterije propisane od strane Europske ustanove o veterinarskoj naobrazbi, kako je objašnjeno u naputku/poglavlju Guidelines requirements and main indicators koji je dio Standard Operating Procedures – glavne smjernice prema kojima se izrađuje Samoanaliza Fakulteta koji pristupa procesu vizitacije.
  2. vizitirane ustanove koje ne ispunjavaju jedan ili više uvjeta i zahtjeva propisanih EU direktivama (takozvani nedostatak kategorije 1)
  3. ustanove koje nisu vizitirane

Kao privremena mjera također je dogovoreno da se odmah napravi lista ustanova koje su bez nedostataka kategorije 1 ili su eventualni nedostaci iz te kategorije ispravljeni i uklonjeni, što bi se zvalo pozitivnom listom.

Na plenarnoj sjednici Savjetodavnog odbora za veterinarsku naobrazbu u ožujku te godine ovaj je koncept prihvaćen i odobren. Na Glavnoj skupštini EAEVE-a, održanoj u Lisabonu 1999. godine, zaključeno je i dogovoreno da će lista biti dostupna na mrežnoj stranici EAEVE-a. Nadalje, iduće godine na Glavnoj skupštini EAEVE-a, održanoj u Beču, dogovoreno je da će se lista zvati Lista vizitiranih i odobrenih Ustanova.

Ova će se lista periodično obnavljati kako i kada se nova ustanova kvalificira za nju.

Na sastanku Obrazovnog vijeća Europske udruge ustanova za veterinarsku naobrazbu (European Association of Establishments for Veterinary Education, EAEVE) i Federacije veterinara Europe (Federation of Veterinarians of Europe), održanom 31. listopada 2003. godine u Bruxellesu, donesena je konačna odluka o uvrštenju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na popis pozitivno ocijenjenih europskih veterinarskih fakulteta. Na taj je način uspješno završen postupak evaluacije našeg Fakulteta.

Self Evaluation Report

Final Report Zagreb 2013

Final Report Zagreb RV2015

SER QA Zagreb_final 2020

FinalReportZagrebQA2021

ECOVE Decision Zagreb QA2021

 

Skip to content