Zavod za lovstvo i divlje životinje

Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kolegij Lovstvo počeo se predavati 1959. godine,  a 1989. godine osnovana je Katedra za biologiju i patologiju divljači. Time je današnji Zavod za lovstvo i divlje životinje jedna od najmlađih ustrojbenih jedinica Veterinarskog fakulteta. Danas se u sklopu Zavoda održava nastava iz jednog obveznog te četiri izborna predmeta na integriranom prediplomskom i diplomskom studiju na hrvatskom i engleskom jeziku, te nastava u sklopu specijalističkog i doktorskog studija. Znanstvena i stručna djelatnost usmjerena je na praćenje, preventivu i liječenje bolesti divljih životinja; lovno gospodarenje te na istraživanja biologije i ekologije kopnenih zvijeri, osobito zaštitu i upravljanje velikim zvijerima. Osobito smo posvećeni uključivanju studenata u naša istraživanja te promociju uloge divljih životinja u održavanju zdravog ekosustava.
 

prof. dr. sc. Alen Slavica

Predstojnik, redoviti profesor u trajnom zvanju
Alen Slavica

izv. prof. dr. sc. Magda Sindičić

izvanredna profesorica

prof. dr. sc. Zdravko Janicki

redoviti profesor u trajnom zvanju
Zdravko Janicki

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Lovstvo i zaštita prirode
Bolesti divljih životinja
Komparativna odontologija
Prirodoslovlje divljači
Gospodarenje i uzgoj divljači

Istraživanje pojavnosti bolesti i zdravstveni monitoring divljači u RH

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: prof. dr. sc. Alen Slavica; slavica@vef.hr

DNA as evidence of distribution and vitality of endangered Balkan chamois

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2017. - 2020.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

Analiza genetske strukture Balkanske divokoze u Dinaridima, koristeći neutralni (SNP) i lokuse pod selekcijom (MHC kompleks) za procjenu statusa zaštite i procjene mehanizma molekularne adaptacije.

Kontakt: doc. dr. sc. Magda Sindičić, magda.sindicic@vef.hr
Web stranica: http://balkcham.agr.hr/

Upgrading the research performance in molecular medicine at the Faculty of the Veterinary Medicine University of Zagreb

Izvori financiranja: FP7-ERAChairs-Pilot Call-2013
Trajanje: 2014. - 2019.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb (FVM) is well established research institution in Croatia with more than 178 staff members who have excellent education and scientific experience. In order to conduct structural changes in veterinary medicine, scientists at FVM have accepted ERA Chair initiative, aiming at fostering structural changes, synergies between cohesion and research funding, and to raise research quality in the application of molecular technologies to international levels of excellence.

The project proposal aims to reinforce research performance of FVM through enhancing its capacities in molecular veterinary medicine, by attracting outstanding experienced researchers, transfer of knowledge and research potential, especially in the fields of proteomics and metabolomics.

The exchange of know-how and experience with esteemed outstanding experienced researchers will be accomplished through coherent set of measures: training, workshops and trans-national two-way secondments of research staff. The workshops on different aspects in molecular medicine organised in Zagreb and will mostly cover three chosen fields: comparative tumour analysis, post-genomic technology and wildlife research at the FVM departments. By the upgrading of its research performance and excellence FVM will improve performance in competitive research funding, prevent brain drain, enhance its competiveness and visibility in broader region and become internationally recognized partner.

The proposed activities should increase research performance in specific field of molecular veterinary medicine and FVM will be able to increase its involvement in international research projects with EU partners and to be better integrated into the ERA. The ERA Chair Initiative will be unique in croatian veterinary science with potential benefits for the broader research community and neighbouring countries.

Kontakt: Prof. dr. sc. Vladimir Mrljak, vmrljak@vef.hr
Web stranica: http://www.vetmedzg.eu

Interakcija nositelj-parazit: odnos tri različita tipa nositelja prema invaziji metiljem Fascioloides magna

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2018. do 2022.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Fascioloidoza je invazijska bolest uzrokovana sa za Europu nezavičajnom vrstom dvorodnog metilja Fascioloides magna. Za sada je moguće razlikovati tri tipa konačnih divljih nositelja ovog metilja u Europi: tipični (jelen obični i lopatar), ”slijepa ulica” (svinja divlja) i atipični (srna obična, muflon i divokoza). Iako je pojava ovog parazita potaknula razmjerno velik interes znanstvene javnosti rezultirajući objavom brojnih znanstvenih članaka, interakcije nositelj-parazit i dalje nisu razjašnjene. Pri tome je fascioloidoza atipičnih nositelja često smrtonosna bolest te je na invadiranim područjima zabilježen pad brojnosti srna. Cilj je razumijevanje interakcije nositelj-parazit u različitim tipovima nositelja. Pretpostavke projekta su: i) trajna migracija metilja kroz jetru nositelja je posljedica neadekvatnog imunosnog odgovora nositelja, i ii) trajna migracija metilja kroz jetru nositelja posljedica je nemogućnosti spolnog sazrijevanja metilja. Ciljevi projekta su: a) proučiti makroskopske i mikorskopske promjene na i u jetrima različitih tipova nositelja, b) razumjeti imunosni odgovor na metilja F. magna kod različitih nositelja, c) usporediti raznolikost/postojanje specifičnih alela MHC gena kod različitih tipova nositelja, d) analizirati različite stadije metilja kod različitih nositelja. Uzorci krvi, čitave jetre i metilji prikupit će se tijekom redovitih lovnih zahvata. Jedinke ćemo razvrstavati na negativne, invadirane, ponovno invadirane i izliječene. Životinje s područja na kojima nije utvrđena fascioloidoza će poslužiti kao potpuno negativne kontrole. Prikupljene uzorke analizirat ćemo parazitološki, omika metodama, NGS i klasičnom analizom MHC gena, seciranjem metilja. Analize će provesti tim oformljen tijekom provedbe uspostavnog istraživačkog projekta uz pomoć članova projekta ERA Chairs za dio proteomike. Očekujemo da će rezultati projekta pružiti odgovore o značajnim interakcijama između nositelja i parazita na primjeru fascioloidoze.

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Dean Konjević, Dipl. ECZM, dean.konjevic@vef.hr
Web stranica: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=7801&rok=2018-01

Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation (LIFE Lynx)

Izvori financiranja: LIFE Nature program Europske komisije
Trajanje: 2017. - 2024.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

LIFE Lynx project’s primary objective is rescuing the Dinaric-SE Alpine lynx population from extinction and to preserve it in the long term. Currently, the population is small, isolated, and extremely inbred. It urgently needs reinforcement by introducing additional, healthy animals from another population. We will reinforce the Dinaric-SE Alpine population with lynx from the viable source population in the Carpathians, while maintaining high public support. We will collaborate across all EU countries sharing this population to develop and implement a systematic approach to ensure long-term viability of the reinforced population. We will work closely with core stakeholders to further develop partnerships and to ensure broad public acceptance of lynx conservation. We aim to develop science-based management tools for strategic planning to ensure long-term viability of lynx. These include using computer modelling based on data from the project to understand how to genetically and demographically manage the population for the long term. This scientific information will be incorporated into management plans and other strategic documents. Another objective is to improve population connectivity for lynx. Natural gene flow of lynx within this population will be increased, in order to avoid additional reintroductions in the future. Such a metapopulation will help reduce negative impacts of habitat fragmentation and will reverse genetic deterioration across entire Dinaric-SE Alpine population.

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Magda Sindičić, magda.sindicic@vef.hr
Web stranica: https://www.lifelynx.eu/

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content