Znanstveni rad

Uz obrazovanje i stručno-klinički rad, znanstvena istraživanja temeljna su djelatnost Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nastavnu djelatnost provodimo na temelju najnovijih znanstvenih postignuća, a cilj nam je postati vodeća znanstvena ustanova u polju veterinarske medicine u nacionalnom i regionalnom okruženju. U posljednjih pet godina Fakultet je postigao zamjetnu vidljivost na međunarodnoj akademskoj sceni, povećao je broj znanstvenih publikacija u međunarodnim časopisima, proveo znatan broj projekata financiranih iz međunarodnih fondova te unaprijedio doktorski studij. Znanstvena djelatnost Fakulteta provodi se unutar znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polja veterinarske medicine te četiri pripadajuće grane:

  1. temeljne i pretkliničke veterinarske znanosti
  2. veterinarske kliničke znanosti
  3. veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane
  4. animalna proizvodnja i biotehnologija

Cjelokupan popis znanstvenih i stručnih publikacija djelatnika Veterinarskog fakulteta nalazi se na sljedećem LINKU

STUDENTSKI ZNANSTVENI RAD

Sveučilište u Zagrebu znanstveni i umjetnički rad studenata smatra integralnim dijelom njihova obrazovanja. Izravno uključivanje studenata u znanstveni i umjetnički rad čini iznimno važan i sastavni dio studijskoga programa čime se kod studenata potiču razvoj kritičkog rasuđivanja i kreativnosti, navike samostalnoga obrazovanja te stjecanje dodatnoga znanja i istraživačkih vještina. Izvedbom projekta i pisanjem rada student upoznaje znanstveni ili umjetnički pristup i metode kao aktivni sudionik te pritom uči postaviti hipotezu, prikupiti i evaluirati podatke, priopćiti rezultate i zaključke vlastitoga istraživanja te razmišljati i zaključivati kritički i na znanstveni način tijekom cijele profesionalne karijere. Stoga Sveučilište potiče sve studente da se uključe u znanstveni i umjetnički rad u akademskoj zajednici, a od voditelja znanstvenih i umjetničkih programa i projekata te ostalih nastavnika očekuje da zainteresiranim studentima omoguće uključivanje u rad na znanstvenim i umjetničkim projektima u sklopu Sveučilišta

Skip to content