Laboratorij za forenziku (ForensicLAB)

Provođenje sudsko veterinarskih vještačenja iz područja sudskog veterinarstva. Imenovani stalni sudski vještaci: prof. dr. sc. Petar Džaja i prof. dr. sc. Krešimir Severin. Visina nagrade i naknade troškova za rad stalnih sudskih vještaka određen je Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima (NN 38/2014). Ovlašteni laboratorij u području provedbe veterinarske djelatnosti za genotipizaciju životinja u području.

Laboratorij za forenziku (ForensicLAB)

Radno vrijeme

Od ponedjeljka do petka, od 9 do 11 sati.

Kontakt

Izv. prof. dr. sc. Krešimir Severin

00 385 91 5489212

severin@vef.hr

Provođenje sudsko veterinarskih vještačenja iz područja sudskog veterinarstva. Imenovani stalni sudski vještaci: prof. dr. sc. Petar Džaja i prof. dr. sc. Krešimir Severin. Visina nagrade i naknade troškova za rad stalnih sudskih vještaka određen je Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima (NN 38/2014).

Ovlašteni laboratorij u području provedbe veterinarske djelatnosti za genotipizaciju životinja u području pretraživanja koje nisu propisane posebnim propisom na temelju članka 90. i 91. Zakona o veterinarstvu, članku 68. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, 47/09) te sukladno Pravilniku o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti (Narodne novine, 102/10).

U sastavu zavoda djeluje laboratorij koji provodi analize utvrđivanje DNA profila psa, goveda, kopitara, ovce i koze primljenom mikrosatelitskih markera prema preporuci Međunarodnog udruženje za genetiku životinja – International Society for Animal Genetics. Ovom metodom utvrđuje se jedinstveni DNA profil. Primjena: davanja jamstva podrijetla (nesporna potvrda povezanosti roditelja s potomstvom) ili  rješavanja slučajeva u kojima je neophodno usporedbi DNA profila između spornog (biološki materijal nepoznatog podrijetla, npr. slina, krv, tkivo s mjesta događaja) i nespornog  (biološki materijal od jedinke kojoj je prethodno potvrđen identitet) traga.

Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini (Narodne novine, 10/2018) Laboratorij Zavoda za sudsko i upravno veterinarstvo ovlaštene za obavljanje poslova genotipizaciju uzoraka od životinja.

Od 2018. godine uvedena  je metode identifikacija podrijetla životinjskih vrsta na temelju mtDNA.

Voditelj Laboratorija je prof. dr. sc. Krešimir Severin, severin@vef.hr.

prof. dr. sc. Severin Krešimir

redoviti profesor
Severin Krešimir

doc. dr. sc. Kristina Starčević

docentica
Kristina Starčević

dr. med. vet. Magdalena Palić

asistentica
Magdalena Palić

Marija Šestić

tehnička suradnica
Marija Šestić

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content