Laboratorij za klamidije (CHLAMlab)

Laboratorij za klamidije (CHLAMLab) Zavoda za bolesti peradi s klinikom obavlja pretrage u svrhu dijagnostike bakterija porodice Chlamydiaceae. Dijagnostika klamidioze ptica provodi se u svim uzgojima ukrasnih, sobnih ptica i golubova namijenjenih rasplodu, izložbi ili natjecanjima, te na prodajnim mjestima, a prema Mjerama za sprečavanje i iskorjenjivanje klamidioze, na zahtjev vlasnika ptica, te u svrhu istraživanja. Dijagnostika klamidioze moguća je i u ostalih vrsta životinja, posebno mačaka, iz obrisaka konjunktiva.

Laboratorij za klamidije (CHLAMlab)

Kontakt

Tel: +385 1 2390 410
E-mail: chlamlab@vef.hr

Sukladno stavku VII. točki 4. Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju, te prema Rješenju MPŠV o Ovlašćivanju referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti, Laboratorij za klamidije (CHLAMLab) Zavoda za bolesti peradi s klinikom obavlja pretrage u svrhu dijagnostike bakterija porodice Chlamydiaceae.

Dijagnostika klamidioze ptica provodi se u svim uzgojima ukrasnih, sobnih ptica i golubova namijenjenih rasplodu, izložbi ili natjecanjima, te na prodajnim mjestima, a prema Mjerama za sprečavanje i iskorjenjivanje klamidioze, na zahtjev vlasnika ptica, te u svrhu istraživanja. Dijagnostika klamidioze moguća je i u ostalih vrsta životinja, posebno mačaka, iz obrisaka konjunktiva.
Pretraga se obavlja u skladu s akreditiranom metodom suradnog laboratorija u Jeni (Njemačka), odnosno prema OIE Terestrial Manual 2008. Iz uzoraka (iz skupnog uzorka izmeta ptica ili obrisaka konjunktiva, ždrijela i kloake pojedine jedinke, te organa uginulih životinja) izdvaja se ukupna DNK u kojoj se dokazuje prisutnost bakterija porodice Chlamydiaceae. Dijagnostika se provodi molekularno-biološkim postupkom, i to Real Time PCR metodom. U izuzetnim slučajevima, dijagnostika se radi i na citološkim preparatima obojenim po jednom od poznatih bojenja za klamidije. Ukoliko se na pretragu dostavi uginula ptica, nakon patomorfološke pretrage, od organa sa tipičnim promjenama rade se otisni preparati koji se boje po Stamp-u ili Giemenes-u.

Tijekom 2010. godine laboratorij je uspješno implementirao sustav upravljanja kvalitetom u skladu sa Normom HRN EN ISO/IEC 17025:2007 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija, a što je potvrđeno i od strane Hrvatske akreditacijske agencije od koje je laboratorij dobio akreditaciju za spomenutu metodu dokaza klamidija.

Djelatnici CHLAMlab

 • Predstojnik Zavoda: doc. dr. sc. Željko Gottstein
  • Voditeljica laboratorija: prof. dr. sc. Estella Prukner-Radovčić
  • Zamjenik voditeljice laboratorija: doc. dr. sc. Željko Gottstein
  • Voditeljica kvalitete Zavoda: dr. sc. Danijela Horvatek Tomić
  • Zamjenica  voditeljice kvalitete: dr. sc.  Maja Lukač
  • Aleksandar Gavrilović,  ing. – tehnički suradnik
  • Ivančica Ivana Hustić Prelogar –tehnični suradnik
  • Maja Štrkalj – tehnički suradnik
  • Irena Sabljak – pomoćno tehničko osoblje

 

izv. prof. dr. sc. Željko Gottstein

Predstojnik, izvanredni profesor
Željko Gottstein

izv. prof. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić

izvanredna profesorica
Danijela Horvatek Tomić

doc. dr. sc. Maja Lukač

docentica, DECZM

Aleksandar Gavrilović

Ured
Aleksandar Gavrilović

Kako uzeti materijal za pretragu?

Mjere za sprječavanje i iskorjenjivanje klamidioze odnose se na sve registrirane uzgoje ptica (ukrasnih, sobnih i golubova), prodajna mjesta, te jata iz kojih ptice sudjeluju na izložbama, sajmovima, natjecanjima i ostalim vrstama okupljanja.

 1. Uzorak za pretragu na klamidiozu uzimaju ovlašteni veterinari, ovisno o mjestu gdje se nalaze ptice ili prodajna mjesta, a sukladno Naputku o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2012. godini (NN 30/12).
 2. U svrhu pretraživanja jata ptica na klamidiozu uzorkom se smatra skupni uzorak izmeta prikupljen od najmanje 10% jedinki iz istog jata, sakupljen kroz tri uzastopna dana. Posjednik je dužan prikupljati izmet u nastambi kroz tri uzastopna dana prije uzorkovanja i to na način da u prethodno očišćenu nastambu stavi čisti papir/prostirku na kojem će se tijekom tri dana sakupljati izmet.
 3. Uzorak koji se dostavlja na pretragu mora biti označen na način da je jasno vidljivo iz kojeg uzgoja, od kojeg broja i vrste ptica potječe te ne smije sadržavati nikakve druge tvari (npr. stelja, podloga, pijesak, ostaci zrnjevlja). Uzorci svakog pojedinačnog jata dostavljaju se u čašicama za uobičajeno slanje izmeta na laboratorijsku pretragu.
 4. Ukoliko je na pticama iz bilo kojeg razloga provedena terapija antimikrobnim pripravcima, uzorci se na pretragu za klamidiozu smiju poslati najranije 7 dana nakon zadnje primjene lijeka.
 5. U slučaju uginuća ptice potrebno je poslati cijelu lešinu uredno zapakiranu i prethodno namočenu u otopinu dezinficijensa.
 6. U slučaju dijagnostike klamidioze u ostalih životinja, na pretragu se prvenstveno šalju obrisci konjunktiva ili drugih organa.

 

Cjenik

Dokaz bakterija porodice Chlamydiacea u uzorku pomoću Real Time PCR metode- 300,00 kn

Cijena je izražena s PDV-om.

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content