Osteološka zbirka riba

Osteološka zbirka riba jest radna zbirka oformljena ponajprije za potrebe nastave s ciljem proširivanja znanja studenata iz područja morfologije riba. Idejni začetnik je prof. dr. sc. Zvonimir Kozarić čiji je rad nastavila izv. prof. dr. sc. Snježana Kužir. S razvojem arheozooloških istraživanja zbirka se koristi i kao poredbeni materijal za identifikaciju kostiju s arheoloških lokaliteta.

S vremenom, u Zbirku su uključeni i uzorci koji su bili dio različitih istraživanja koja su završila izradom multidisciplinarnih diplomskih radova, znanstvenih članaka i disertacija. Cijeli je fundus katalogiziran u računalnom programu, zajedno s podacima o vrsti, ukupnoj dužini i masi jedinki te datumom i mjestom uzorkovanja. U novije su vrijeme, uz uzorak, dodane posebne napomene te rendgenogrami. Danas zbirka sadržava više od 200 cjelovitih ili djelomičnih kostura zdravih, ali i patološki promijenjenih slatkovodnih i morskih riba. Kao takva, jedinstvena je na području Republike Hrvatske.

Uz pomoć znanstvenika sa Zavoda za biologiju i patologiju riba i pčela te Zavoda za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju zbirka će se upotpunjavati novim osteološkim materijalom jedinki iz različitih dijelova svijeta.

Skip to content